PRACA PRZEGLĄDOWA
Stapedotomia jako metoda leczenia otosklerozy dziecięcej i wczesnomłodzieńczej – przegląd piśmiennictwa
,
 
Henryk Skarżyński 2, A,C,E-F
,
 
Beata Dziendziel 1, A,D-F
,
 
Monika Boruta 2, D-F
,
 
Piotr H. Skarżyński 1,2,3,4, A,C-D,F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr H. Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.skarzynski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(3):17-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy stanowi synteza wiedzy dotyczącej chirurgii strzemiączka w przypadku otosklerozy dziecięcej oraz wczesnomłodzieńczej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu diagnostycznego, przydatności przedoperacyjnych technik obrazowych, charakterystyki pacjentów poddanych operacji, przebiegu i wyników operacji oraz jej możliwych powikłań. Wyszukiwanie piśmiennictwa do przeglądu przeprowadzono przy użyciu baz PubMed, Medline i Web of Science. Z uwagi na niewielką liczbę publikacji oraz zamiar przeanalizowania rozwoju, który nastąpił w leczeniu otosklerozy dziecięcej, nie ograniczono ram czasowych wyszukiwania. Po uwzględnieniu kryteriów włączających i wyłączających ostatecznej analizie poddano 19 prac. W artykułach włączonych do niniejszego przeglądu zostało opisanych ok. 400 przypadków operacyjnego leczenia otosklerozy dziecięcej. Wiek pacjentów poddanych chirurgii strzemiączka wahał się od 5 do 21 lat. W większości badań liczba operowanych dziewczynek przewyższała trzy-, czterokrotnie liczbę chłopców. Autorzy prac podkreślali małą czułość tomografii komputerowej w rozpoznaniu otosklerozy dziecięcej, której diagnoza stawiana jest przede wszystkim na podstawie obrazu śródoperacyjnego. Większość operacji przeprowadzona została w znieczuleniu ogólnym z zastosowaniem dojścia przez przewód słuchowy zewnętrzny. W pracach opisano różne typy stosowanych protezek oraz materiałów uszczelniających. Najnowsze badania dotyczące stapedotomii u dzieci wskazują, że zabieg ten pozwala na zamknięcie rezerwy słuchowej w przypadku ponad 92% wykonanych operacji. Powikłania chirurgii strzemiączka były niezwykle rzadkie i obejmowały w większości przypadków przejściowe zawroty głowy. Nie zaobserwowano związku pomiędzy wiekiem pacjentów pediatrycznych a pooperacyjnym zamknięciem rezerwy słuchowej oraz częstością powikłań pooperacyjnych. Na podstawie przeanalizowanych wyników można stwierdzić, że chirurgia strzemiączka pozwala na zamknięcie rezerwy słuchowej zarówno w długo-, jak i krótkoterminowej obserwacji, stwarzając minimalne ryzyko powikłań. Wiek pacjenta nie powinien stanowić przeciwskazania do przeprowadzenia stapedotomii.
 
REFERENCJE (28)
1.
Vincent R, Wegner I, Vonck BMD, Bittermann AJ, Kamalski DMA, Grolman W. Primary stapedotomy in children with otosclerosis: A prospective study of 41 consecutive cases. Laryngoscope, 2016; 126(2): 442–46.
 
2.
Skarżynski H, Porowski M. Stapedotomia jako metoda z wyboru w leczeniu otosklerozy młodzieńczej. Audiofonologia, 2006; 29: 101–104.
 
3.
Lancer H, Manickavasagam J, Zaman A, Lancer J. Stapes surgery: a National Survey of British Otologists. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2016; 273(2): 371–79.
 
4.
Kishimoto M, Ueda H, Uchida Y, Sone M. Factors affecting postoperative outcome in otosclerosis patients: Predictive role of audiological and clinical features. Auris Nasus Larynx, 2015; 42(5): 369–73.
 
5.
Neilan RE, Zhang RW, Roland PS, Isaacson B, Lee KH, Walter Kutz J. Pediatric stapedectomy: does cause of fixation affect outcomes? Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013; 77(7): 1099–102.
 
6.
Yellon RF, Thottam PJ. When should stapes surgery be performed in children? Laryngoscope, 2015; 125(12): 2631–32.
 
7.
House J, Sheehy J, Antunez J. Stapedectomy in children. Laryngoscope, 1980; 90(11): 1804–809.
 
8.
Teunissen EB, Cremers WR. Classification of congenital middle ear anomalies Report on 144 ears. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1993; 102(8 Pt 1): 606–12.
 
9.
De la Cruz A, Angeli S, Slattery WH. Stapedectomy in children. Otolaryngol-Head Neck Surg, 1999; 120(4): 487–92.
 
10.
Thomeer HGXM, Kunst HPM, Cremers CWRJ. Isolated congenital stapes ankylosis: surgical results in a consecutive series of 39 ears. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2010; 119(11): 761–76.
 
11.
Lippy WH, Burkey JM, Schuring AG, Rizer FM. Short- and long-term results of stapedectomy in children. The Laryngoscope, 1998; 108(4): 569–72.
 
12.
Vincent R, Wegner I, Kamalski DMA, Bittermann AJN, Grolman W. Congenital stapes ankylosis in children: surgical findings and results in 35 cases. Otol Neurotol, 2016; 37(4): 367–73.
 
13.
Asik B, Binar M, Serdar M, Satar B. A meta-analysis of surgical success rates in congenital stapes fixation and juvenile otosclerosis. The Laryngoscope, 2016; 126(1): 191–98.
 
14.
Meurman O. Otosclerosis in children. HNO, 1975; 23(11): 337–38.
 
15.
Millman B, Giddings NA, Cole JM. Long-term follow-up of stapedectomy in children and adolescents. Otolaryngol-Head Neck Surg, 1996; 115(1): 78–81.
 
16.
Cole J. Surgery for otosclerosis in children. Laryngoscope, 1982; 92(8): 859–62.
 
17.
Carlson ML, Van Abel KM, Pelosi S, Beatty CW, Haynes DS, Wanna GB i wsp. Outcomes comparing primary pediatric stapedectomy for congenital stapes footplate fixation and juvenile otosclerosis. Otol Neurotol, 2013; 34(5): 816–20.
 
18.
Bachor E, Just T, Wright CG, Pau HW, Karmody CS. Fixation of the stapes footplate in children: A clinical and temporal bone histopathologic study. Otol Neurotol, 2005; 26(5): 866–73.
 
19.
Vick U, Just T, Terpe H, Graumuller S, Pau HW. Stapes fixation in children. HNO, 2004; 52(12): 1076–82.
 
20.
An YS, Lee K-S. The surgical results of stapes fixation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2014; 78(1): 55–9.
 
21.
Murphy TP, Wallis DL. Stapedectomy in the pediatric patient. The Laryngoscope, 1996; 106(11): 1415–18.
 
22.
Lescanne E, Bakhos D, Metais JP, Robier A, Moriniere S. Otosclerosis in children and adolescents: A clinical and CT-scan survey with review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008; 72(2): 147–52.
 
23.
Denoyelle F, Daval M, Leboulanger N, Rousseau A, Roger G, Loundon N i wsp. Stapedectomy in Children Causes and Surgical Results in 35 Cases. Arch Otolaryngol-Head Neck Surg, 2010; 136(10): 1005–1008.
 
24.
Namysłowski G, Ścierski W, Trybalska G, Mrówka-Kata K, Orecka B, Gac B. Leczenie otosklerozy u dzieci. Pol Merkuriusz Lek, 2005; 19(111): 331–32.
 
25.
Welling DB, Merrell JA, Merz M, Dodson EE. Predictive factors in pediatric stapedectomy. The Laryngoscope, 2003; 113(9): 1515–19.
 
26.
Carlson ML, Driscoll CLW, Gifford RH, Service GJ, Tombers NM, Hughes-Borst BJ i wsp. Implications of minimizing trauma during conventional cochlear implantation. Otol Neurotol, 2011; 32(6): 962–68.
 
27.
Robinson M. Juvenile otosclerosis. A 20-year study. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1983; 92(6): 561–65.
 
28.
Haacke NP von. Juvenile stapedectomy. Clin Otolaryngol Allied Sci, 1985; 10(1): 9–13.
 
Scroll to top