PRACA PRZEGLĄDOWA
Zaburzenia języka i komunikacji w autyzmie i w zespole Aspergera
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Kajetany
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Chojnicka   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: i.chojnicka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(4):9–13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autyzm dziecięcy i zespół Aspergera to zaburzenia neurorozwojowe należące do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Odrębność zespołu Aspergera i jego kryteria diagnostyczne od lat budzą kontrowersje wśród badaczy i klinicystów. W pracy podjęto analizę potencjalnych różnic między autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera w sferze języka i komunikacji. Omawiane w artykule badania wskazują na brak jakościowych różnic między oboma zaburzeniami i na nieefektywność do niedawna obowiązujących kryteriów diagnostycznych ICD-10 i DSM-IV-TR. Wspierają zatem hipotezę dotyczącą kontinuum nieprawidłowości w obrębie zaburzeń ze spektrum autyzmu, aniżeli odrębność poszczególnych zaburzeń z grupy całościowych zaburzeń rozwojowych.
 
REFERENCJE (30)
1.
World Health Organization. International classification of diseases: Diagnostic criteria for research (10th edition) Geneva Switzerland: World Health Organization; 1992.
 
2.
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed TR) Washington DC: American Psychiatric Association; 2000.
 
3.
Pisula E. Autyzm. Przyczyny symptomy terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia; 2010.
 
4.
Yates K, Le Couteur A. Diagnosing autism. Paediatr Child Health, 2009; 19: 55–59.
 
5.
Pisula E. Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2005.
 
6.
Korendo M. Kryteria diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera. Nowa Logopedia, 2012; 3: 249–57.
 
7.
Bryńska A. Miejsce zespołu Aspergera w grupie całościowych zaburzeń rozwoju: kontinuum czy spektrum zaburzeń autystycznych? Psychiatria Polska, 2011; 45: 749–58.
 
8.
Gillberg C, Gillberg IC. Asperger syndrome – some epidemiological considerations: A research note. J Child Psychol Psychiatry, 1989; 30(4): 631–38.
 
9.
Schopler E. Are autism and Asperger syndrome (AS) different labels or different disabilities? J Aut Dev Disord, 1996; 26(1): 109–10.
 
10.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition; 2011 http://wwwdsm5org/proposedrevi....
 
11.
Mayes SD, Calhoun SL, Crites DL. Does DSM-IV Asperger’s disorder exist? J Abnorm Child Psychol, 2001; 29(3): 263–71.
 
12.
Miller JN, Ozonoff S. The external validity of Asperger disorder: lack of evidence from the domain of neuropsychology. J Abnorm Psychol, 2000; 109(2): 227–38.
 
13.
Mandell DS, Thompson WW, Weintraub ES, Destefano F, Blank MB. Trends in diagnosis rates for autism and ADHD at hospital discharge in the context of other psychiatric diagnoses. Psychiatr Serv, 2005; 56(1): 56–62.
 
14.
Williams K, Tuck M, Helmer M, Bartak L, Mellis C, Peat JK. Autism Spectrum Disorder Steering Group. Diagnostic labelling of autism spectrum disorders in NSW. J Paediatr Child Health, 2008; 44(3): 108–13.
 
15.
Atwood T. The Complete Guide to Asperger’s Syndrome. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers; 2007.
 
16.
Ozonoff S, Rogers SJ, Pennington BF. Asperger’s syndrome: Evidence of an empirical distinction from highfunctioning autism. J Child Psychol Psychiatry, 1991; 32(7): 1107-22. Za: Sanders JL. Qualitative or quantitative differences between Asperger’s disorder and autism? Historical considerations. J Autism Dev Disord, 2009; 39(11): 1560–67.
 
17.
Sanders JL. Qualitative or quantitative differences between Asperger’s disorder and autism? Historical considerations. J Autism Dev Disord, 2009; 39(11): 1560–67.
 
18.
Iwanaga R, Kawasaki C, Tsuchida R. Brief report: Comparison of sensory-motor and cognitive function between autism and Asperger syndrome in preschool children. J Autism Dev Disord, 2000; 30(2): 169–74.
 
19.
Szatmari P, Bryson SE, Boyle MH, Streiner DL, Duku E. Predictors of outcome among high functioning children with autism and Asperger syndrome. J Child Psychol Psychiatry, 2003; 44(4): 520–28.
 
20.
Fine J, Bartolucci G, Ginsberg G, Szatmari P. The use of intonation to communicate in pervasive developmental disorders. J Child Psychol Psychiatry, 1991; 32(5): 771–82. Za: Macintosh KE, Dissanayake C. Annotation: The similarities and differences between autistic disorder and Asperger’s disorder: a review of the empirical evidence. J Child Psychol Psychiatry, 2004; 45(3): 421–34.
 
21.
Macintosh KE, Dissanayake C. Annotation: The similarities and differences between autistic disorder and Asperger’s disorder: a review of the empirical evidence. J Child Psychol Psychiatry, 2004; 45(3): 421–34.
 
22.
Gillberg C. Asperger syndrome in 23 Swedish children. Dev Med Child Neurol, 1989; 31(4): 520–31. Za: Macintosh KE, Dissanayake C. Annotation: The similarities and differences between autistic disorder and Asperger’s disorder: a review of the empirical evidence. J Child Psychol Psychiatry, 2004; 45(3): 421–34.
 
23.
Shriberg LD, Paul R, McSweeny JL, Klin AM, Cohen DJ, Volkmar FR. Speech and prosody characteristics of adolescents and adults with high-functioning autism and Asperger syndrome. J Speech Lang Hear Res, 2001; 44(5): 1097–115.
 
24.
Gilchrist A, Green J, Cox A, Burton D, Rutter M, Le Couteur A. Development and current functioning in adolescents with Asperger syndrome: a comparative study. J Child Psychol Psychiatry, 2001; 42(2): 227–40.
 
25.
Howlin P. Outcome in high-functioning adults with autism with and without early language delays: implications for the differentiation between autism and Asperger syndrome. J Autism Dev Disord, 2003; 33(1): 3–13.
 
26.
Ghaziuddin M, Mountain-Kimchi K. Defining the intellectual profile of Asperger syndrome: Comparison with high-functioning autism. J Autism Dev Disord, 2004; 34(3): 279–84. Za: Sanders JL. Qualitative or quantitative differences between Asperger’s disorder and autism? Historical considerations. J Autism Dev Disord, 2009; 39(11): 1560–67.
 
27.
Bennett T, Szatmari P, Bryson S, Volden J, Zwaigenbaum L, Vaccarella L i wsp. Differentiating autism and Asperger syndrome on the basis of language delay or impairment. J Autism Dev Disord, 2008; 38(4): 616–25.
 
28.
Speirs S, Yelland G, Rinehart N, Tonge B. Lexical processing in individuals with high-functioning autism and Asperger’s disorder. Autism, 2011; 15(3): 307–25.
 
29.
Bonnel A, McAdams S, Smith B, Berthiaume C, Bertone A, Ciocca V i wsp. Enhanced pure-tone pitch discrimination among persons with autism but not Asperger syndrome. Neuropsychologia, 2010; 48(9): 2465–75.
 
30.
Asperger H. Die autistischen Psychopathen im Kindesalter Arch Psychiatr Nervenkr, 1944; 17776–137. Za: Atwood T. The Complete Guide to Asperger’s Syndrome. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers; 2007.