STUDIUM PRZYPADKU
Życie osoby z częściową głuchotą przed wszczepieniem i po wszczepieniu implantu ślimakowego – studium przypadku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 03-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Obszańska   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.obszanska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(3):39-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Częściowa głuchota jest rodzajem utraty słuchu w zakresie częstotliwości wysokich, przy prawidłowej lub ograniczonej percepcji dla tonów niskich. Pacjenci z częściową głuchotą objęci są Programem Leczenia Częściowej Głuchoty z użyciem implantu ślimakowego.

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie zmian, które zaszły w życiu osoby z częściową głuchotą przed wszczepieniem implantu i po jego wszczepieniu w świetle konsekwencji niepełnosprawności, w odniesieniu do trzech modeli niepełnosprawności: medycznego, funkcjonalnego i społecznego.

Materiał i metody:
W celu realizacji tego zadania wykorzystano badania jakościowe przy użyciu metody studium przypadku z zastosowaniem wywiadu pogłębionego.

Wyniki:
Z przeanalizowanego wywiadu udało się wyodrębnić zmiany, które zaszły w życiu osoby z częściową głuchotą przed wszczepieniem i po wszczepieniu implantu, a następnie zinterpretować je w odniesieniu do trzech modeli: medycznego, funkcjonalnego i społecznego.

Wnioski:
Życie pacjentki po wszczepieniu implantu ślimakowego zmieniło się dzięki zmniejszeniu się konsekwencji niepełnosprawności w obszarze implikacji biologicznych, psychicznych i społecznych. Nie stwierdzono zmian odnośnie przeobrażenia nastawienia społecznego względem osoby niepełnosprawnej.

 
REFERENCJE (18)
1.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): 20–4.
 
2.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Partial deafness cochlear implantation provides benefit to a new population of individuals with hearing loss. Acta Otolaryngologica, 2006; 126(9): 934–40.
 
3.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Partial deafness cochlear implantation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71(9): 1407–13.
 
4.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Preservation of low frequency hearing in partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window surgical approach. Acta Otolaryngologica, 2007; 127(1): 41–8.
 
5.
Skarzynski H, Lorens A, Piotrowska A, Podskarbi-Fayette R. Results of partial deafness implantation using various electrode designs. Audiol Neurotol, 2009; 14(Suppl.1): 39–45.
 
6.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński PH. Hearing preservation in partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2010; 16(11): 555–62.
 
7.
Lorens A, Polak M, Piotrowska A, Skarżyński H. Outcomes of treatment of partial deafness with cochlear implantation: A DUET study. Laryngoscope, 2008; 118(2): 288–94.
 
8.
Lorens A, Skarżyński H, Piotrowska A. New methods of deafness and partial deafness treatment. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2006; 26: 75–83.
 
9.
Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H, Obrycka A. Zastosowanie elektronicznych protez wszczepialnych w leczeniu niedosłuchów. Pol Merkuriusz Lek, 2005; 19(111): 487–9.
 
10.
Szczepankowski B. Niesłyszący-Głusi-Głuchoniemi. Wyrównanie szans. Warszawa: WSiP; 1999.
 
11.
Rutkowska E. Rehabilitacja i pielęgnacja osób niepełnosprawnych. Lublin: Czelej; 2002.
 
12.
Rzempowska J. Socjomedyczne aspekty funkcjonowania młodych osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2011.
 
13.
Brzezińska AI. Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: SCHOLAR; 2010.
 
14.
Sęk H. Psychologia Kliniczna 2. Warszawa: PWN; 2005.
 
15.
Pilch T, Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: „Żak”; 2001.
 
16.
Łobocki M. Metody badań pedagogicznych. Warszawa: PWN; 1982.
 
17.
Śliwińska-Kowalska M. Audiofonologia Kliniczna. Łódź: Mediton; 2005.
 
18.
Hojan E. Dopasowanie aparatów słuchowych. Poznań: Mediton; 2009.
 
Scroll to top