PRAKTYKA KLINICZNA
Play Therapy – terapia poprzez bawienie się
 
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Psychologiczna Ego, Warszawa
 
 
Data publikacji: 03-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Nina Ambroziak   

ul. Szlachecka 14, 05-077 Warszawa, e-mail: Nina.Ambroziak.si@wp.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(3):31-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niedyrektywna terapia poprzez zabawę – Play Therapy wykorzystuje podstawową aktywność dzieci, którą jest bawienie się. Metoda ta opiera się na dowolnej zabawie dzieci, która jest wynikiem ich spontanicznej i swobodnej aktywności. Terapeuci pełnią w niej aktywną rolę, gdyż poprzez emocjonalne dostrojenie się do dzieci dają im możliwość wyrażenia siebie poprzez zabawę. W czasie terapii, dzięki bezwarunkowej akceptacji terapeutów, dzieci mają możliwość zaistnienia i bycia sobą. Autorka przedstawia podstawy teoretyczne oraz narzędzia terapeutyczne wykorzystywane w Play Therapy, którą stosuje od 2 lat w pracy m.in. z dziećmi niesłyszącymi oraz dziećmi z zaburzeniami w rozwoju umiejętności komunikowania się w Pracowni Psychologicznej Ego w Warszawie.
 
REFERENCJE (8)
1.
Winnicot DW. Zabawa a rzeczywistość. Gdańsk: Imago; 2011.
 
2.
Rogers C. O stawaniu się osobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis; 2002.
 
3.
Axline MV. Play Therapy. London: Churchill Livingstone; 1989.
 
4.
Zalewska M. Dziecko w autoportrecie z zamalowana twarzą. Psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego oraz dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Warszawa: Jacek Santorski & CO Wydawnictwo; 1998.
 
5.
Thomson NR, Kennedy EA, Kuebli JE. Attachment formation between deaf infants and their primary caregivers: Is being deaf a risk a factor for insecure attachment? W: Zand DH, Pierce KJ. Resilience in deaf children: adaptation through emerging adulthood. New York: Springer; 2011, 27–64.
 
6.
Schier K. Przeciwprzeniesienie jako metoda diagnozy rozwoju moralnego w psychoterapii dzieci i młodzieży. W: Grzesiuk L, Suszek H, red. Psychoterapia. Problemy pacjentów. Warszawa: Eneteia; 2011, 409–18.
 
7.
Strickland B. The Gale Encyclopedia of Psychology. New York: Gale Group; 2001.
 
8.
Sacks O. Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo; 1998.
 
Scroll to top