PRACA BADAWCZA
Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym – doniesienie wstępne
,
 
Artur Lorens 1, A,C-E
,
 
Anita Obrycka 1, A-B,D-E
,
 
Marek Polak 2, A,D
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany
 
2
MED-EL, Innsbruck, Austria
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 20-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Adam Walkowiak   

Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.walkowiak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(4):17-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne systemy implantów ślimakowych poprzez bezpośrednią stymulację zakończeń nerwu słuchowego zapewniają uzyskanie prawidłowych reakcji akustycznych. Jednak warunkiem poprawnego funkcjonowania implantu jest dokładne zbadanie stymulowanej elektrycznie drogi słuchowej, a następnie odpowiednie – optymalne dla danego pacjenta – ustawienie parametrów stymulacji. W tym celu stosowane są zarówno metody psychoakustyczne, jak i obiektywne. Do niedawna za pomocą metod obiektywnych u użytkowników implantów ślimakowych możliwe było przeprowadzenie pomiarów funkcjonowania zakończeń nerwu słuchowego oraz kolejnych, wyższych pięter drogi słuchowej. Obecnie dzięki rejestracji wywołanych akustycznie potencjałów z nerwu słuchowego możemy badać także aktywność zachowanych komórek słuchowych oraz lepiej poznać mechanizmy funkcjonujące w ślimaku.
 
REFERENCJE (6)
1.
Kochanek K. Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w diagnostyce zaburzeń słuchu typu pozaślimakowego. Otorynolaryngologia, 2002; 1(3): 167–72.
 
2.
Śliwa L., Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A. Wykorzystanie pomiarów odruchu mięśnia strzemiączkowego i odpowiedzi neuronalnych do estymacji parametrów ustawienia procesora implantu ślimakowego. XIII Sympozjum Audiologiczne, Kazimierz Dolny (materiały konferencyjne); 2002.
 
3.
Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Skarżyński P.H. Evoked stapedius reflex and compound action potential thresholds versus most comfortable loudness level: assessment of their relation for charge-based fitting strategies in implant users. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2011; 73(4): 189–95.
 
4.
Stephan K., Welzl-Muller K. Post-operative stapedius reflex tests with simultaneous loudness scaling in patients supplied with cochlear implants. Audiology, 2000; 39(1): 13–18.
 
5.
Lorens A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarżynski H., Anderson I. ESRT and MCL correlations in experienced paediatric cochlear implant users. Cochlear Implants Int, 2004; 5(1): 28–37.
 
6.
Chertoff M.E., Earl B.R., Diaz F.J., Sorensen J.L. Analysis of the cochlear microphonic to a low-frequency tone embedded in filtered noise. J Acoust Soc Am, 2012; 132(5): 3351–62.
 
Scroll to top