PRACA PRZEGLĄDOWA
Analiza wyników testu uwagi i lateralizacji słuchowej uczniów poddanych terapii za pomocą metody Tomatisa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kaminos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Mularzuk   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; e-mail: m.mularzuk@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):67-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest prezentacja wyników badań uczniów poddanych terapii za pomocą metody Tomatisa realizowanej w ramach projektu: „Uwaga! Sposób na sukces”. Oceny efektywności terapii dokonano na podstawie analizy wyników testów uwagi i lateralizacji słuchowej przeprowadzonych przed rozpoczęciem terapii oraz po jej zakończeniu. Uzyskane wyniki wskazują na poprawę w zakresie wszystkich mierzonych funkcji: uwagi słuchowej zewnętrznej, uwagi słuchowej wewnętrznej, dyskryminacji dźwięków oraz lokalizacji dźwięków.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bednarska B., Liwo H., Wasila K.: Pierwsze kroki, dźwięki, słowa. Wydawnictwo Galan, Gdańsk, 2009.
 
2.
Bellin P., Zilbovicius M., Crozier S.: Lateralization of speech and auditory temporal processing. J Cogn Neurosci, 1998; 10: 536–40.
 
3.
Binder J.R., Frost J.A., Hammeke T.A. i wsp.: Human temporal lobe activation by speech and non – speech sounds. Cerebral Cortex, 2000; 10: 512–28.
 
4.
Bonilha A. G., Onofre F., Vieira M.L. i wsp.: Effects of singing classes on pulmonary function and quality of life of COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2009; 4: 1.
 
5.
Bukowska A.: Od emocji po fizjologię, czyli o oddziaływaniu muzyki na organizm człowieka, http://arteterapia.pl/artykuly... (18.10.2010), 2010.
 
6.
Foundas A., Corey D., Hurley M., Heilman K: Verbal dichotic listening lef – handed adults: Laterality effects of directed attention. Cortex, 2006; 42(1): 79–86.
 
7.
Gleason J.B. Bernstein Ratner N.: Psycholingwistyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 
8.
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 
9.
Kimura D.: Functional assymmetry of the brain in dichotic listening. Cortex, 1967; 3: 163–68.
 
10.
Kurkowski Z.M.: Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna – Metoda Tomatisa. Audiofonologia, 2001; 21: Tom XIX.
 
11.
Kurkowski Z.M.: Lateralizacja słuchowa a zaburzenia komunikacji językowej. Audiofonologia, 2002; 21: 179–86.
 
12.
Moore D.R., Ferguson M.A., Holliday L.F., Riley A.: Frequency discrimination in children: peception, learning and attention. Hear Res, 2008; 238: 147–54.
 
13.
Pluta A., Skarżyński H.: Mózgowe mechanizmy percepcji emocji generowane przez muzykę. Przegląd literatury: Logopedia, 2009; 38: 203–11.
 
14.
Spajdel M., Jariabkova K., Riccansky I.: The influence of musical experience onlateralisation of auditory processing. Laterality, 2007; 12(6): 487–99.
 
15.
Święcicka M.: Uwaga. Samokontrola. Emocje. Warszawa: Wydawnictwo Emu, 2005.
 
16.
Tomatis A.: L’oreille et le langage. Paryż: Editions du Seuil.,1963.
 
17.
Tomatis A.: L’oreille et le vie. Paryż: Laffont. Collection Reponse Sante, 1963.
 
Scroll to top