PRACA BADAWCZA
Badanie dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 03-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Pluta   

Światowe Centrum Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.pluta@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(3):9-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy było opracowanie procedury badawczej do określania dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

Materiał i metody:
W badaniu wzięły udział 4 zdrowe osoby dorosłe różniące się współczynnikiem lateralizacji: 1 osoba praworęczna oraz 3 osoby leworęczne. Podczas badania techniką fMRI w skanerze 3-teslowym zastosowano zadanie fluencji słownej prezentowane w schemacie blokowym. Dominację półkulową dla funkcji mowy określano na podstawie indeksu lateralizacji, który odnosi się do liczby aktywnych wokseli w obszarach mózgu odpowiedzialnych za mowę w prawej oraz lewej półkuli mózgowej.

Wyniki:
U wszystkich badanych osób uzyskano zwiększoną aktywność hemodynamiczną w regionach odpowiadających ośrodkom Broki i Wernickego. Badani różnili się w zakresie współczynnika lateralizacji LI, co wskazuje na odmienny wzorzec dominacji półkulowej dla funkcji mowy u osób różniących się preferencją w zakresie używania rąk.

Wnioski:
Wyniki badania potwierdziły efektywność paradygmatu opracowanego w celu określania dominacji półkulowej dla funkcji mowy.

FINANSOWANIE
Badania finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/N/NZ4/04985.
 
REFERENCJE (20)
1.
Bruneau EG, Pluta A, Saxe R. Distinct roles of the “shared pain” and “theory of mind” networks in processing others’ emotional suffering. Neuropsychologia, 2012; 50: 219–31.
 
2.
Bernal B, Ardila A. Bilateral representation of language: A critical review and analysis of some unusual cases. J Neurolinguistics, 2014; 28: 63–80.
 
3.
Gupta SS. fMRI for mapping language networks in neurosurgical cases. Indian J Radiol Imaging, 2014; 24: 37–43.
 
4.
Szaflarski JP, Binder JR, Possing ET, McKiernan KA, Ward BD, Hammeke TA. Language lateralization in left-handed and ambidextrous people: fMRI data. Neurology, 2002; 59: 238–44.
 
5.
Szaflarski JP, Holland SK, Schmithorst VJ, Byars AW. An fMRI study of language lateralization in children and adults. Hum Brain Mapp, 2006; 27: 202–12.
 
6.
Fernandes MA, Smith ML, Logan W, Crawley A, McAndrews MP. Comparing language lateralization determined by dichotic listening and fMRI activation in frontal and temporal lobes in children with epilepsy. Brain Lang, 2006; 96: 106–14.
 
7.
Orringer DA, Vago DR, Colby AJ. Clinical applications and future directions of functional MRI. Seminars in Neurology, 2012; 32: 466–75.
 
8.
Ogawa S, Lee TM, Kay AR, Tank DW. Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation. Proc Natl Acad Sci USA, 1990; 87: 9868–72.
 
9.
Binder JR. FMRI is a valid noninvasive alternative to Wada testing. Epilepsy Behav, 2011; 20: 214–22.
 
10.
Janecek JK, Swanson SJ, Sabsevitz DS, Hammeke TA, Raghavan M, Mueller W, Binder JR. Naming outcome prediction in patients with discordant wada and fMRI language lateralization. Epilepsy Behav, 2013; 27: 399–403.
 
11.
Baciu M, Kahane P, Minotti L, Charnallet A, David D, Le Bas JF, Segebarth C. Functional MRI assessment of the hemispheric predominance for language in epileptic patients using a simple rhyme detection task. Epileptic Disord, 200; 3: 117–24.
 
12.
Dodoo-Schittko F, Rosengarth K, Doenitz C, Greenlee MW. Assessing language dominance with functional MRI: The role of control tasks and statistical analysis. Neuropsychologia, 2012; 50: 2684–91.
 
13.
Guibert C de, Maumet C, Jannin P, Ferré J-C, Tréguier C, Barillot C i wsp. Abnormal functional lateralization and activity of language brain areas in typical specific language impairment (developmental dysphasia). Brain, 2011; 134: 3044–58.
 
14.
Wilke M, Lidzba K. LI-tool: a new toolbox to assess lateralization in functional MR-data. J Neurosci Methods, 2007; 163: 128–36.
 
15.
Kollndorfer K, Furtner J, Krajnik J, Prayer D, Schöpf V. Attention shifts the language network reflecting paradigm presentation. Front Hum Neurosci, 2013; 7: 809.
 
16.
Zacà D, Jarso S, Pillai JJ. Role of semantic paradigms for optimization of language mapping in clinical FMRI studies. Am J Neuroradiol, 2013; 34: 1966–71.
 
17.
Van Veelen NMJ, Vink M, Ramsey NF, Sommer IEC, van Buuren M, Hoogendam JM, Kahn RS. Reduced language lateralization in first-episode medication-naive schizophrenia. Schizophrenia Research, 2011; 127: 195–201.
 
18.
Tzourio-Mazoyer N, Petit L, Razafimandimby A, Crivello F, Zago L, Jobard G i wsp. Left hemisphere lateralization for language in right-handers is controlled in part by familial sinistrality, manual preference strength, and head size. J Neurosci, 2010; 30: 13314–8.
 
19.
Wellmer J, Weber B, Urbach H, Reul J, Fernandez G, Elger CE. Cerebral lesions can impair fMRI-based language lateralization. Epilepsia (Series 4), 2009; 50: 2213–24.
 
20.
Oldfield RC. The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh inventory. Neuropsychologia, 1971; 9: 97–113.
 
Scroll to top