PRACA BADAWCZA
Czynność nadgłośniowa gardła i krtani towarzysząca wyrażaniu emocji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
2
Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej, Warszawa
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kazanecka   

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, e-mail: ewkazanecka@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2015;4(1):55-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wyrażanie emocji związane jest z określonym modelem prozodycznym, czyli różni się zakresem wysokości i dynamiki głosu. Celem pracy było zbadanie czynności gardła i krtani towarzyszącej okazywaniu różnych emocji.

Materiał i metoda:
Materiał stanowiło 16 osób. Ruchy gardła i krtani były nagrywane z wykorzystaniem wideonasofiberoskopii, podczas ciągłej fonacji głoski [i] najpierw bez emocji, na różnej wysokości i głośności, a następnie podczas wyrażania emocji: gniewu, radości, strachu, smutku, zdziwienia, obrzydzenia i pogardy. Przeanalizowano 160 obrazów wideo nagranych podczas fonacji każdego zadania. Porównywano stopień kompresji przestrzeni nadgłośniowych dla fonacji z wyrażaniem emocji i bez emocji. Jednocześnie oceniano, jaka cecha głosu dominuje w każdym typie emocji.

Wyniki:
W obrazach fiberoskopowych gardła i krtani uzyskanych w przebiegu fonacji z wyrażaniem emocji stwierdzano większą kompresję niż na obrazach pochodzących z fonacji dźwięku wygodnego, bez emocji. Największy stopień kompresji gardła dolnego i przedsionka krtani stwierdzono dla obrzydzenia, pogardy i gniewu, najmniejszy dla strachu i smutku oraz radości.

Wnioski:
Czynność toru nadgłośniowego zależy od jakości tworzonego głosu i intencji wypowiedzi.

 
REFERENCJE (22)
1.
Damasio A: Emocje i uczucia. W: Damasio A. Tajemnice świadomości. Poznań: Rebis; 2000, 43–90.
 
2.
Golińska L. Samokontrola emocji. Mit czy rzeczywistość. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2000; 6.
 
3.
Scherer KR. Expression of emotion in voice and music. J Voice, 1995; 9(3): 235–48.
 
4.
Morrison M. Pattern recognition in muscle misuse voice disorders: how I do it. J Voice, 1997; 11(1): 108–14.
 
5.
Juslin PN, Scherer KR. Speech emotion analysis. Scholarpedia, 2008; 3(10): 4240.
 
6.
Juslin PN, Laukka P. Communication of emotions in vocal expression and music performance: different channels, same code? Psychol Bull, 2003; 129(5): 770–814.
 
7.
Grichkovtsova I, Morel M, Lacheret A. The role of voice quality and prosodic contour in affective speech perception. Speech Communication, 2012; 54(3): 414–29.
 
8.
Tao J, Kang Y, Li A. Prosody conversion from neutral speech to emotional speech. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2006; 14(4): 1145.
 
9.
Scherer KR, Banse R, Wallbott HG. Emotion inferences from vocal expression correlate across languages and cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2001; 32(1): 76–92.
 
10.
Scherer KR. Vocal communication of emotion: A review of research paradigms. Speech Communication, 2003; 40: 227–56.
 
11.
Izdebski K. Emotions of the human voice. Plural Publishing; 2008.
 
12.
Abelin A, Allwood J. Cross linguistic interpretation of emotional prosody. W: Proc. ISCA Workshop (ITRW) On Speech and Emotion: A conceptual frame work for research. Belfa St, 2000.
 
13.
Lee S, Yildirim S, Kazemzadeh A, Narayanan S. An articulatory study of emotional speech production. EUROSPEECH, Lisbon, Portugal, 2005.
 
14.
Lee S, Bresch E, Adams J, Kazemzadeh A, Narayanan SS. A study of emotional speech articulation using a fast magnetic resonance imaging technique. W: Proceedings of Interspeech, Pittsburgh, PA; 2006, 2234–7.
 
15.
Kazanecka E, Szkiełkowska A, Skarżyński H. Kryteria oceny czynności nadgłośniowej części krtani i gardła w czasie tworzenia głosu. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(4): 31–5.
 
16.
Koufman JA. Evaluation of laryngeal biomechanics by fiberoptic laryngoscopy. W: Rubin JS, Sataloff RT, Korovin GS i wsp., red., Diagnosis and treatment of voice disorders. New York: Igaku-Shoin; 1995, 122–35.
 
17.
Bielamowicz S, Kapoor R, Schwartz J, Stager SV. Relationship among glottal area, static supraglottic compression, and laryngeal function studies in unilateral vocal fold paresis and paralysis. J Voice, 2004; 18(1): 138–45.
 
18.
Stager S, Bielamowicz S, Regnell J, Gupta A, Barkmeier J. Supraglottic activity: evidence of vocal hyperfunction or laryngeal articulation? J Speech Lan Hear Res, 2000; 43(1): 229–38.
 
19.
Stager S, Neubert R, Miller S, Regnell J, Bielamowicz S. Incidence of supraglottic activity in males and females: a preliminary report. J Voice, 2003; 17(3): 395–402.
 
20.
Stager S. The role of the supraglottic area in voice production. Otolaryngology, 2011; S1-001.
 
21.
Tuma J, Pontes P, De Brasil O, Yasaki R. Vestibular folds configuration in vocal nodule. Brasilian Journal of Otorhinolaryngology, 2005; 71(5): 570–81.
 
22.
Sakakibara K, Fuks L, Imagawa H, Tayama N. Growl voice in ethnic and pop styles. Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics. Nara Japan, 2004.
 
Scroll to top