PRAKTYKA KLINICZNA
Konsultacja psychologiczna w procesie kwalifikacji dorosłych pacjentów do wszczepiania implantów ślimakowych
,
 
Artur Lorens 1, C-D,F
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Maszewska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.maszewska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(2):35–41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rehabilitacja i adaptacja słuchowa po wszczepieniu implantu ślimakowego to procesy wymagające czasu oraz wytrwałości i zaangażowania ze strony pacjenta. Celem pracy jest przedstawienie wybranych sposobów postępowania i narzędzi stosowanych przez psychologów podczas prowadzenia konsultacji psychologicznej w IFPS w procesie kwalifikacji dorosłych pacjentów do wszczepienia implantów ślimakowych. W pracy uszczegółowiono obszary z zakresu psychologicznego funkcjonowania, które są omawiane w trakcie konsultacji psychologicznej, i ich wpływ na postawę pacjenta oraz efekty słuchowe osiągane przez niego w trakcie procesu leczniczo- -terapeutycznego po wszczepieniu implantu ślimakowego.
 
REFERENCJE (30)
1.
Niparko JK. Cochlear Implants: Clinical Applications. W: Zeng F, Popper AN, Fay RR, red. Cochlear Implants. Auditory Prostheses and Electric Hearing. New York: Springer; 2004.
 
2.
Szkiełkowska A, Skarżyński H, Piotrowska A, Lorens A, Szuchnik J. Postępowanie u dzieci ze wszczepami ślimakowymi. Otorynolaryngologia, 2008; 7(3): 121–28.
 
3.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. Wszczepy ślimakowe. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia Kliniczna. Łodź: Mediton; 2005.
 
4.
Piotrowska A, Lorens A, Szuchnik J, Wojewódzka B, Kosmalowa J, Skarżyński H. Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Audiofonologia, 2001; 20: 43–49.
 
5.
Blamey P i wsp. Factors affecting auditory performance of postlinguistically deaf adults using cochlear implants: An update with 2251 patients. Audiol Neurotol, 2013; 18: 36–47.
 
6.
Muller J, Raine CH. Quality standards for adult cochlear implantation. Cochlear Implants International. W.S. Many&Son Ltd; 2013.
 
7.
Quality Standards Cochlear Implant Services for Children and Adults. British Cochlear Implant Group; 2016.
 
8.
Wolski P. Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR; 2010.
 
9.
Maruszewski T, Doliński D, Łukaszewski W, Marszał-Wiśniewska M. Emocje i motywacje. W: Strelau J, Doliński D, red. Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008.
 
10.
Łuszczyńska A. Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańsk: GWP; 2004.
 
11.
Engelund G. Time for hearing: recognizing process for the individual. Department of Nordic Studies and Linguistics Audiologopedics, University of Copenhagen & Oticon Research Centre, Eriksholm; 2006.
 
12.
Lorens A. Model rehabilitacji audiologicznej po wszczepieniu implantu ślimakowego opracowany na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Nowa Audiofonol, 2014; 3(5): 77–90.
 
13.
Beck DL, Harvey MA. Creating successful professional-patient relationships. Audiology Today; 2009.
 
14.
Tønnesen H. Engage in the Process of Change; Facts and Methods. World Health Organisation; 2012.
 
15.
Griffin RW. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1996.
 
16.
Obszańska A. Życie osoby z częściową głuchotą przed i po wszczepieniu implantu ślimakowego – studium przypadku. Nowa Audiofonol, 2014; 3(3): 39–47.
 
17.
Kruszyńska M, Lorens A, Obrycka A, Pastuszak D, Skarżyński H. Efekty binauralne u pacjentów z jednostronną głuchotą i asymetrycznym niedosłuchem, użytkowników systemu implantu ślimakowego. Nowa Audiofonol, 2016; 5(4): 43–48.
 
18.
Pisoni DB. Cognitive factors and cochlear implants: some thoughts on perception, learning, and memory in speech perception. Ear Hearing, 2000; 21(1): 70–78.
 
19.
Lindsay P, Norman D. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1984.
 
20.
Wilson BS, Dorman MF, Woldorff MG, Tucci DL. Cochlear implants: matching the prosthesis to the brain and facilitating desired plastic changes in brain function. W: Schouenborg J, Garwicz M, Danielsen N, red. Progress in Brain Research, 2013; 194: 117–29.
 
21.
Pichora-Fuller K. Cognitive aging and auditory information processing. Int J Audiol, 2003; 42(s2): 26–32.
 
22.
Zekveld A, George E, Kramer S, Goverts T, Houtgast T. The development of Text Reception Threshold Test: a visual analogue of the Speech Reception Threshold Test. J Speech Lang Hear Re, 2007; 50: 576–84.
 
23.
Kramer S, Zekveld A, Houtgast T. Measuring cognitive factors in speech comprehension: The value of using the Text Reception Threshold Test as a visual equivalent of the SRT test. Scan J Psychol, 2009; 50: 507–15.
 
24.
Besser J, Zekveld A, Kramer S, Ronnberg J, Festen J. New measures of Masked text recognition in relation to speech-in-noise perception and their associations with age and cognitive abilities. J Speech Lang Hear R, 2012; 55: 194–209.
 
25.
Besser J, Koelewijn T, Zekveld A, Kramer S, Festen J. How linguistic closure and verbal working memory relate to speech recognition in noise – a review. Trends Amplif, 2013; 20(10): 1–19.
 
26.
Putkiewicz-Aleksandrowicz J, Lorens A, Kruszyńska M, Piotrowska A, Obrycka A, Wiśniewski T, Skarżyński H. Pomiar pamięci operacyjnej z zastosowaniem systemu komputerowego u pacjentów implantowanych – ocena trafności testu. Nowa Audiofonol, 2014; 3(5): 46–51.
 
27.
Nęcka E, Orzechowski J, Szymura B. Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006.
 
28.
Marcinek P. Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości. Gerontol Pol, 2007; 15(3): 69–75.
 
29.
Min-Sup Shin, Jae-Jin Song, Kyu-Hee Han, Hyo-Jeong Lee, Rye-Mi Do, Bong Jik Kim, Seung Ha Oh. The effect of psychosocial factors on outcomes of cochlear implantation, Acta Oto-Larngol, 2015; 135(6): 572–77.
 
30.
Zawadzki B, Sterlau J, Szczepaniak P, Śliwińska M. Inwentarz Osobowości NEO-FFI. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2007.