PRACA PRZEGLĄDOWA
Metoda zdalnego dopasowania implantu (telefitting) w Ogólnopolskiej Sieci Teleaudiologii
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, ul. Mokra 1, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Arkadiusz Wąsowski
Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):39-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Dla uzyskania najlepszych wyników w zakresie poprawy słuchu, po założeniu implantu ślimakowego konieczne jest optymalne dopasowanie procesora mowy. Do niedawna większość pacjentów musiała odbyć długą podróż do ośrodka implantującego, co wiązało się z dużymi kosztami, stratą czasu i zmęczeniem spowodowanym podróżą. Problem ten może zostać rozwiązany poprzez zdalne dopasowanie implantu („telefitting”). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników wdrożenia klinicznego telefittingu na dużą skalę w ramach Ogólnopolskiej Sieci Teleaudiologii.

Materiał i metody:
Materiał badawczy stanowiły 94 osoby korzystające z implantu ślimakowego, zakwalifikowane do telefittingu w okresie od marca do maja 2011 r. w jednym z 8 ośrodków wybranych do badania. Ocenę kosztów przeprowadzono na próbie 195 pacjentów. Każdy pacjent odbył telekonsultacje, po której otrzymał do wypełnienia kwestionariusz, w którym pytano o jakość i czasochłonność telefittingu i przygotowań do zastosowania tej metody, ocenę łatwości kontaktu z audiologiem, poczucie bezpieczeństwa i spokoju podczas sesji oraz ogólną ocenę przydatności telefittingu jako alternatywy wobec typowych wizyt w ośrodku implantującym.

Wyniki i wnioski:
Wykazano wysoką niezawodność Ogólnopolskiej Sieci Teleaudiologii jako platformy do metody telefittingu. Metoda oraz proponowany model opieki pooperacyjnej nad pacjentami z implantem z wykorzystaniem telemedycyny wydaje się stanowić dobrą alternatywę dla modelu tradycyjnego. Poprawia ona jakość usług świadczonych na rzecz pacjentów oraz pozwala na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy.

 
REFERENCJE (8)
1.
Wesarg T., Wasowski A., Skarzynski H. i wsp.: Remote fitting in Nucleus cochlear implant recipients [Zdalne dopasowywanie u pacjentów z implantem ślimakowym Nucleus]. Acta Otolaryngol, 2010; 130(12): 1379–88.
 
2.
Wasowski A., Skarzynski P.H., Lorens A. i wsp.: Remote fitting of cochlear implant system [Zdalne dopasowywanie implantu ślimakowego]. Cochlear Implants Int, 2010; 11(1): 489–92.
 
3.
Rodriguez C., Ramos A., Falcon J.C. i wsp.: Use of telemedicine in the remote programming of cochlear implants [Zastosowanie telemedycyny w zdalnym programowaniu implantów ślimakowych]. Cochlear Implants Int, 2010; 11(1): 461–64.
 
4.
Polovoy C.: Audiology telepractice overcomes inaccessibility [Telepraktyki audiologiczne rozwiązują problem braku dostępności]. The ASHA Leader, 2008; 13(8): 20–22.
 
5.
Skarzynski H., Lorens A., Piotrowska A.: A new method of partial deafness treatment [Nowa metoda leczenia głuchoty częściowej]. Med Sci Monit, 2003; 9(4): CS20–24.
 
6.
Skarzynski H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Preservation of low frequency hearing in partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window surgical approach [Zachowanie słyszenia niskich częstotliwości w przypadku implantów ślimakowych głuchoty częściowej (PDCI) z wykorzystaniem panoramicznego podejścia chirurgicznego]. Acta Otolaryngol, 2007; 127: 41–48.
 
7.
Skarzynski H., Lorens A.: Partial deafness treatment [Leczenie głuchoty częściowej]. Cochlear Implant Int, 2010; 11(Suppl.1): 29–41.
 
8.
Skarzynski H., Lorens A., Piotrowska A., Skarzynski P.: Hearing Preservation In partial deafness treatment [Zachowanie słyszenia w leczeniu głuchoty częściowej]. Med Sci Monit, 2010; 16(11): CR555–62.
 
Scroll to top