PRACA PRZEGLĄDOWA
Telerehabilitacja – nowa forma pomocy pacjentom korzystającym z systemu implantu ślimakowego w ramach programu opieki pooperacyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Pankowska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; tel. 22 3560335, e-mail: a.pankowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):35-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szybki postęp technologii i zmieniający się stan wiedzy o możliwościach, jakie uzyskujemy po zastosowaniu leczenia różnych ubytków słuchu, wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu opieki nad naszymi pacjentami, redukcja kosztów oraz oszczędność czasu niezbędnego na podróż do odległego ośrodka specjalistycznego stały się istotnym impulsem do stworzenia nowej formy pomocy pacjentom korzystającym z systemu implantu ślimakowego. Obecnie w celu realizacji opieki pooperacyjnej mogą oni zostać objęci terapią słuchu i mowy ramach programu telerehabilitacji. Program ten jest skierowany do szerokiej rzeszy pacjentów, zarówno dzieci jak i dorosłych, ale również do specjalistów z ośrodków na terenie całego kraju, a za ich pośrednictwem do studentów, nauczycieli i wychowawców. Jak wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń staje się on coraz chętniej przyjmowany przez pacjentów i nie ustępuje pomocy realizowanej w bezpośrednich kontaktach ze specjalistami.
 
REFERENCJE (6)
1.
Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H. i wsp.: Home Rehabilitation Clinic as a Form of Support for Parents of Implanted Children. Cochlear Implants International Proceedings of the 9{th Europen Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 2010; 11(Suppl.1): 360–63.
 
2.
Wąsowski A., Skarżyński P., Lorens A. i wsp.: Remote Fitting of Cochlear Implant System. Cochlear Implants International Proceedings of the 9{th Europen Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 2010; 11(Suppl.1): 489–92.
 
3.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): CS20–24.
 
4.
Solnica J., Pankowska A., Wasowski A. i wsp.: Home Rehabilitation Clinic (HRC) – the proposal of solution of organizing rehabilitation close to patient’s home. 10{th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, 2011; 261–64.
 
5.
Solnica J., Kobosko J., Pankowska A. i wsp.: Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 31–37.
 
6.
Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H.: Wykorzystanie zmodyfikowanego profilu umiejętności słuchowych w obserwacji efektów rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów z częściową głuchotą korzystających z systemu implantu ślimakowego – doniesienia wstępne. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 38–45.
 
Scroll to top