PRAKTYKA KLINICZNA
Model rehabilitacji audiologicznej po wszczepieniu implantu ślimakowego opracowany na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Artur Lorens   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.lorens@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(5):77-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem interwencji medycznej polegającej na zastosowaniu implantu ślimakowego w przypadku głębokiego i znacznego niedosłuchu jest poprawa funkcjonowania pacjentów. Funkcjonowanie, jako dziedzina zdrowia, obejmuje wszystkie funkcje ciała ludzkiego, aktywności jednostki i uczestniczenie człowieka w różnych sytuacjach życiowych. W pracy omówiono możliwość wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF), jako narzędzia klinicznego, do planowania, realizacji i oceny wyników rehabilitacji audiologicznej po wszczepieniu implantu ślimakowego. Rehabilitacja audiologiczna oparta na ICF definiowana jest holistycznie jako wielodyscyplinarne i kompleksowe postępowanie, mające na celu ograniczenie wywołanych niedosłuchem deficytów w funkcjach struktur ciała ludzkiego, aktywności i uczestnictwie. Dokonano próby ujednolicenia, za pomocą ICF- -u, języka stosowanego w opisie opieki zdrowotnej po wszczepieniu implantu ślimakowego, w celu usprawnienia porozumiewania się różnych specjalistów i pracowników służby zdrowia: lekarzy, logopedów, psychologów, pedagogów, inżynierów i pracowników naukowych.
FINANSOWANIE
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/ST7/04213.
 
REFERENCJE (88)
1.
Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; 2009.
 
2.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. Wszczepy ślimakowe. W: Śliwińska-Kowalska M. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton, 2005; s. 429–42.
 
3.
Karaś M. Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies. Law, Economical and Social Review (Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny), 2012; 4: 20–33.
 
4.
Wiliński M. Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny. W: Brzezińska A, Kaczan R, Smoczyńska K, red. Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczoną sprawnością. Warszawa; 2010, s. 15–60.
 
5.
Piotrowska A, Lorens A, Szuchnik J, Wojewódzka B, Kosmalowa J, Skarżyński H. Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Audiofonologia; 2001, XX: 43–50.
 
6.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński PH. Hearing preservation in partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2010; 16(11): 555–62.
 
7.
Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H, Obrycka A. Zastosowanie elektronicznych protez wszczepialnych w leczeniu niedosłuchów. Pol Merkuriusz Lek. Sep, 2005; 19(111): 487–9.
 
8.
Brandt E, Pope A. red. Enabling America: Assessing the role of rehabilitationscience and engineering. Washington, DC: National Academy; 1997.
 
9.
Nagi SZ. Disability concepts revised: Implications for prevention. W: Pope A, Tarlov A, red. Disability in America: Toward a national agenda for prevention. Washington, DC: National Academy Press; 1991.
 
10.
Audiology Australia WHO are we hear for? Models of Service Delivery. Position Paper; 2014.
 
11.
British Society of Audiology. Common principles of rehabilitation for adults with hearing- and/or balance-related problems in routine audiology services. Practice Guidance; 2012.
 
12.
WHO. International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF). Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2001.
 
13.
Heerkens Y, Hendriks E, Oostendorp R. Narzędzia oceny a Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania w rehabilitacji i fizjoterapii. Rehabilitacja Medyczna, 2006; 10(3): 11–20.
 
14.
Jagodziński R. Zastosowanie ICF jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji w programie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2013; II(7): 67–103.
 
15.
Wilmowska-Pietruszyńska A. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2013; II(7): 5–20.
 
16.
Chen J. Functional capacity evaluation and disability. The Iowa Orthopaedic Journal, 2007; 27, 121–7.
 
17.
Maini M, Nocentini U, Prevedini A, Giardini A, Muscolo E. An Italian experience in the ICF implementation in rehabilitation: Preliminary theoretical and practical considerations. Disability and Rehabilitation, 2008; 30(15): 1146–52.
 
18.
Bruyère S, VanLooy S, Peterson D. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): Contemporary literature overview. Rehabilitation Psychology, Educational Publishing Foundation, 2005; 50(2).
 
19.
Danermark B, Cieza A, Gangé JP, Gimigliano F, Granberg S, Hickson L i wsp. International classification of functioning, disability, and health core sets for hearing loss: a discussion paper and invitation. Int J Audiol, 2010; 49(4): 256–62.
 
20.
Danermark B, Granberg S, Kramer SE, Selb M, Möller C. The creation of a comprehensive and a brief core set for hearing loss using the International Classification of Functioning, Disability and Health. Am J Audiol, 2013; 22(2): 323–8.
 
21.
Granberg S, Swanepoel DW, Englund U, Möller C, Danermark B. The ICF core sets for hearing loss project: International expert survey on functioning and disability of adults with hearing loss using the international classification of functioning, disability, and health (ICF). Int J Audiol, 2014; 53: 497–506.
 
22.
Stephens D, Hétu R. Impairment, disability and handicap in audiology: towards a consensus. Audiology, 1991; 30: 185–200.
 
23.
Chisolm TH, Johnson CE, Danhauer JL, Portz LJ, Abrams HB, Lesnerv S i wsp. A systematic review of health-related quality of life and hearing aids: final report of the American Academy of Audiology Task Force On the Health-Related Quality of Life Benefits of Amplification in Adults. J Am Acad Audiol, 2007; 18: 151–83.
 
24.
Sweetow R, Palmer CV. Efficacy of individual auditory training in adults: a systematic review of the evidence. J Am Acad Audiol, 2005; 16: 494–504.
 
25.
Boothroyd A. Adult aural rehabilitation: what is it and does it work? Trends Amplif, 2007; 11(2): 63–71.
 
26.
Dillon H. Hearing aids. Boomerang Press. Stuttgart: Thieme, 2001, Sydney.
 
27.
Lorens A. Modelowanie słuchu elektrycznego. Praca doktorska. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Dźwięku i Obrazu; 2002.
 
28.
Shepherd RK, Hardie NA. Deafness-induced changes in the auditory pathway: implications for cochlear implants. Audiol Neurootol, 2001; 6(6): 305–18.
 
29.
Sharma A, Gilley PM, Dorman MF, Baldwin R. Deprivation-induced cortical reorganization in children with cochlear implants. Int J Audiol, 2007; 46(9): 494–9.
 
30.
Lorens A, Piotrowska A, Wąsowski A, Walkowiak A, Skarżyński H. Objective method of peadiatric cochlear implant system fitting. New Medicine, 2004; 4(17): 109–11.
 
31.
Wilson BS, Dorman MF. Cochlear implants: current designs and future possibilities.J Rehabil Res Dev, 2008; 45(5): 695–730.
 
32.
Wilson BS, Dorman MF, Woldorff MG, Tucci DL. Cochlear implants matching the prosthesis to the brain and facilitating desired plastic changes in brain function. Prog Brain Res, 2011; 194: 117–29.
 
33.
Lorens A, Obrycka A, Walkowiak A, Zgoda M, Putkiewicz A, Jeruzalska i wsp. Dopasowanie systemu implantu ślimakowego – Cookbook. Opracowanie własne Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej. Kajetany; 2014.
 
34.
Lorens A, Skarżyński H, Piotrowska A, Walkowiak A, Śliwa L, Kochanek K. Objective methods of postoperative tests in cochlear implant patients. International Congress Series, 2003; 1240: 379–83.
 
35.
Furmanek M, Piotrowska A, Skarżyński H, Bogusławska-Walecka R, Walecki J. Value of multidetector computed tomography in detection of congenital inner ear malformations and its usefulness in qualification for cochlear implantation. Otolaryngol Pol, 2007; 61(4): 585–90.
 
36.
Neuburger J, Lenarz T, Lesinski-Schiedat A, Büchner A. Spontaneous increases in impedance following cochlear implantation: suspected causes and management. Int J Audiol, 2009; 48(5): 233–9.
 
37.
Walkowiak A, Lorens A, Polak M, Kostek B, Skarżyński H, Szkiełkowska A i wsp. Evoked stapedius reflex and compound action potential thresholds versus most comfortable loudness level: assessment of their relation for charge-based fitting strategies in implant users. J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2011; 73(4): 189–95.
 
38.
Longstaff A. Neurobiologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN; 2002.
 
39.
Walkowiak A, Kostek B, Lorens A, Obrycka A, Wąsowski A, Skarżynski H. Spread of Excitation (SoE) – A non-invasive assessment of cochlear implant electrode placement. Cochlear Implants Int, 2010; 11(1): 479–81.
 
40.
Walkowiak A, Lorens A, Kostek B, Skarżyński H. ESRT, ART and MCL correlations in experienced paediatric cochlear implant users. Cochlear Implants International, 2010; 11(1): 482–4.
 
41.
Lorens A, Walkowiak A, Piotrowska A, Skarżyński H, Anderson I. ESRT and MCL correlations in experienced paediatric cochlear implant users. Cochlear Implant Int, 2004; 5(1): 28–37.
 
42.
Lorens A, Wąsowski A, Piotrowska A, Walkowiak A, Skarżyński H. Zależność pomiędzy progiem elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego a poziomem komfortowego słyszenia MCL zmierzonego w oparciu o wybrane metody psychoakustyczne. Audiofonologia, 2006; XXVIII: 55–9.
 
43.
Jeon JH, Bae MR, Song MH, Noh SH, Choi KH, Choi JY. Relationship between electrically evoked auditory brainstem response and auditory performance after cochlear implant in patients with auditory neuropathy spectrum disorder. Otol Neurotol, 2013; 34(7): 1261–6.
 
44.
Beynon AJ, Snik AF, van den Broek P. Evaluation of cochlear implant benefit with auditory cortical evoked potentials. Int J Audiol, 2002; 41(7): 429–35.
 
45.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): 20–4.
 
46.
Steel MM, Abbasalipour P, Salloum CA, Hasek D, Papsin BC, Gordon KA. Unilateral cochlear implant use promotes normal-like loudness perception in adolescents with childhood deafness. Ear Hear, 2014; 35(6): 291–301.
 
47.
Vaerenberg B, Smits C, De Ceulaer G, Zir E, Harman S, Jaspers N i wsp. Cochlear implant programming: A global survey on the state of the art. Scientific World Journal, 2014; 2014: 501738.
 
48.
Kricos PB, McCarthy P. From ear to there: A historical perspective on auditory training. Semin Hear, 2007; 28(2): 89–98.
 
49.
Munro KJ, Merrett JF. Brainstem plasticity and modified loudness following short-term use of hearing aids. J Acoust Soc Am, 2013; 133(1): 343–9.
 
50.
Moore BCJ. Wprowadzenie do psychologii słyszenia. Państwowe Wydawnictwa Naukowe; 1999.
 
51.
Ozimek E. Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne. Wydawnictwo PWN; 2002.
 
52.
Lorens A, Skarżyński H, Piotrowska A. New methods of deafness and partial deafness treatment. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2006; 26: 75–83.
 
53.
Walkowiak A. Symulacja słyszenia pacjenta z implantem ślimakowym. Praca doktorska. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; 2013.
 
54.
Lorens A, Zgoda M, Obrycka A, Skarżyński H. Fine Structure Processing improves speech perception as well as objective and subjective benefits in pediatric MED-EL COMBI 40+ users. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2010; 74(12): 1372–8.
 
55.
Chen JK, Chuang AY, McMahon C, Hsieh JC, Tung TH, Li LP. Music training improves pitch perception in prelingually deafened children with cochlear implants. Pediatrics, 2010; 125(4): 793–800.
 
56.
Blamey PJ, Maat B, Başkent D, Mawman D, Burke E, Dillier N i wsp. Retrospective multicenter study comparing speech perception outcomes for bilateral implantation and bimodal rehabilitation. Ear Hear, 2015; 18; w druku.
 
57.
van Zon A, Peters JP, Stegeman I, Smit AL, Grolman W. Cochlear implantation for patients with single-sided deafness or asymmetrical hearing loss: a systematic review of the evidence. Otol Neurotol, 2015; 36(2): 209–19.
 
58.
Kahneman D. Attention and effort: Measurement. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1973.
 
59.
Kramer SE, Lorens A, Coninx F, Zekveld AA, Piotrowska A, Skarżyński H. Processing load during listening: The influence of task characteristics on the pupil response. Language And Cognitive Processes, 2013; 28(4): 426–42.
 
60.
Kowalczyk A. Preferencje dźwięków w krajobrazie. W: Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2008; 11: 36–43.
 
61.
Lerch M, Decker-Maruska M. The importance of hearing for older adults: A geriatrician’s perspective. Journal of Hearing Science, 2012; 2(4): 40–2.
 
62.
Tyler R, Kelsay D. Advantages and disadvatages reported by some of the better cochlear implant patiens. Am J Otol, 1990; 11(4): 282–9.
 
63.
Pals C, Sarampalis A, Baskent D. Listening effort with cochlear implant simulations. J Speech Lang Hear Res, 2013; 56(4): 1075–84.
 
64.
Winn MB, Edwards JR, Litovsky RY. The impact of auditory spectral resolution on listening effort revealed by pupil dilation. Ear Hear, 2015; w druku.
 
65.
Skarżyński H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarżyński PH, James CJ. Partial deafness treatment with the nucleus straight research array cochlear implant. Audiol Neurootol, 2012; 17(2): 82–91.
 
66.
Hughes KC, Galvin KL. Measuring listening effort expended by adolescents and young adults with unilateral or bilateral cochlear implants or normal hearing. Cochlear Implants Int, 2013; 14(3): 121–9.
 
67.
Francis A, Nusbaum H. Effects of intelligibility on working memory demand for speech perception. Atten Percept Psychophys, 2009; 71(6): 1360–74.
 
68.
Solnica J, Kobosko J, Pankowska A, Zgoda M, Skarżyński H. Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 31–7.
 
69.
Cox RM, Alexander GC. The abbreviated profile of hearing aid benefit. Ear Hear, 1995; 16(2): 176–86.
 
70.
Obrycka A, García JL, Pankowska A, Lorens A, Skarżyński H. Production and evaluation of a Polish version of the LittlEars questionnaire for the assessment of auditory development in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73(7): 1035–42.
 
71.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Podskarbi-Fayette R. Results of partial deafness cochlear implantation using various electrode designs. Audiol Neurootol, 2009; 14 Suppl. 1: 39–45.
 
72.
Wąsowski A, Lorens A, Obrycka A, Walkowiak A, Woźniak A, Skarżyński H i wsp. Influence of non-optimal levels of electrical stimulation in cochlear implantees on hearing benefits. Cochlear Implants Int, 2010; 11(1): 485–8.
 
73.
Fu QJ, Galvin JJ 3rd. Maximizing cochlear implant patients’ performance with advanced speech training procedures. Hear Res, 2008; 242(1–2): 198–208.
 
74.
Lorens A, Obrycka A, Piotrowska A. Walidacja list artykulacyjnych wg Pruszewicza dla oceny zrozumiałości mowy w szumie. Audiofonologia, 2006; XXVIII: 71–7.
 
75.
Coninx F, Lorens A, Piotrowska A, Hubinger P, Skarżyński H. The Adaptive Auditory Speech Test (AAST) – development of the Polish version. Materiały zjazdowe 11th International Conference on Cochlear Implants in Children. Charlotte, USA; 2007.
 
76.
Arlinger S, Lunner T, Lyxell B, Pichora-Fuller MK. The emergence of cognitive hearing science. Scand J Psychol, 200; 50(5): 371–84.
 
77.
Rönnberg, J, Rudner, M, Foo, C, Lunner, T. Cognition counts: A working memory system for ease of language understanding (ELU). International Journal of Audiology, 2008; 47: 171–7.
 
78.
Huitt W. The information processing approach to cognition. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University; 2003.
 
79.
Clark J, Martin F. Effective counseling in audiology: Perspectives and practice. Englewood Cliffs: Prentice Hall; 1994.
 
80.
Tye-Murray N. Communication strategies Training. Journal of the Academy of Rehabilitative Audiology, 1994; 27 (Monograph Supplement): 193–207.
 
81.
Mahncke HW, Connor BB, Appelman J, Ahsanuddin ON, Hardy JL, Wood RA i wsp. Memory enhancement in healthy older adults using a brain plasticity-based training program: a randomized, controlled study. Proc Natl Acad Sci USA, 2006; 103(33): 12523–8.
 
82.
Kronenberger WG, Pisoni DB, Henning SC, Colson BG, Hazzard LM. Working memory training for children with cochlear implants: a pilot study. J Speech Lang Hear Res, 2011; 54(4): 1182–96.
 
83.
Daneman M, Carpenter PA. Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 1980; 19: 450–66.
 
84.
Stachowska M. Rehabilitacja psychologiczna. W: Milanowska K, Dega W, red. Rehabilitacja medyczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1998, 124.
 
85.
Kamusińska E. Znaczenie kompleksowej rehabilitacji w integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Studia Medyczne, 2008; 9: 83–6.
 
86.
Jagodziński R. Zastosowanie ICF jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji w programie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 2013; 2(7): 67–104.
 
87.
Sackett D, Rosenberg W, Gray J, Haynes R, Richardson W. Evidence-Based Medicine: What it is and what it isn’t. BMJ, 1996; 312: 71–2.
 
88.
IOM 2001. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century.
 
Scroll to top