PRACA PRZEGLĄDOWA
Muzyka i jej oddziaływanie na organizm człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kruczyńska   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, e-mail: kruczynska.anna@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2013;2(3):24-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W dzisiejszych czasach muzyka towarzyszy człowiekowi na każdym kroku. Dla większości z nas jest nieodłącznym elementem życia. Wydaje się więc oczywiste, że w pewien sposób musi także oddziaływać na nasz organizm. Zarówno słuchanie, jak i aktywne wykonywanie muzyki wywiera wpływ na organizm człowieka. Wykonywanie muzyki aktywuje w ludzkim mózgu praktycznie wszystkie znane procesy: percepcję, działanie, reprezentacje społeczne, emocje, uczenie się oraz pamięć. Wciąż jednak nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaki dokładnie jest jej wpływ, chociaż wielu naukowców prowadzi badania w tym zakresie. Niniejsza praca stanowi przegląd informacji oraz wyników badań związanych z tym zagadnieniem. Zawiera informacje na temat procesów przetwarzania muzyki i ośrodków mózgowych zaangażowanych w te czynności, oddziaływania muzyki na ludzki organizm oraz wykorzystywania dźwięku w terapii licznych zaburzeń. Porusza temat rozwoju muzycznego człowieka, począwszy od okresu prenatalnego. Omawia ponadto zagadnienia odnoszące się do kształcenia muzycznego oraz jego wpływu na rozwój i funkcjonowanie innych zdolności, a także na osiągnięcia w nauce szkolnej.
 
REFERENCJE (19)
1.
Sacks O. Muzykofilia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo; 2009.
 
2.
Karwowska D, Kudlik A. Neurofizjologiczne mechanizmy odbioru i przetwarzania muzyki. W: Czerniawska E, red. Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka. Warszawa: Difin S.A; 2012, 11–26.
 
3.
Pluta A, Skarżyński H. Mózgowe mechanizmy percepcji emocji generowanych przez muzykę. Przegląd literatury. Logopedia, 2009; 38: 203–13.
 
4.
Sloboda JA. Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa: Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina. Katedra Psychologii Muzyki; 2002.
 
5.
Krukow P. Muzyka i mózg. Muzyka21, 2003; 9(38): 35–38.
 
6.
Budohoska W, Grabowska A. Dwie półkule – jeden mózg. Warszawa: Wiedza Powszechna; 1994.
 
7.
Reuter M, Przybysz P. Muzyczna uczta umysłu. Charaktery, 2008; 5: 60–65.
 
8.
Zendel BR. The effect of lifelong musicianship on age-related changes in auditory processing. Toronto: Department of Psychology University of Toronto; 2011.
 
9.
Parbery-Clark A, Skoe E, Lam C, Kraus N. Musician enhancement for speech-in noise. Ear and Hearing, 2009; 30(6): 653–61.
 
10.
Czerniawska E. O korzyściach z edukacji muzycznej płynących. Psychologia w Szkole, 2009; 4: 133–40.
 
11.
Kataryńczuk-Mania L. Wspieranie rozwoju muzycznego dzieci. Edukacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie w praktyce, 2010; 2: 167–80.
 
12.
Burzak O. Rozwój muzyczny dziecka. Twoja muza, 2010; 1(36): 95–97.
 
13.
Głuska A: Rozwój zmysłu słuchu i muzycznej wrażliwości od okresu prenatalnego do wieku przedszkolnego. W: Czerniawska E, red. Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka. Warszawa: Difin S.A; 2012, 27–40.
 
14.
Suświłło M. Inteligencja muzyczna. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli, 2010; 2: 17–22.
 
15.
Nowak K. Wpływ muzyki na rozwój dziecka. Wychowawca, 2004; 1: 14–15.
 
16.
Gordon EE. Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne. Kraków: Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”; 1997.
 
17.
Tomatis A. Ucho i śpiew. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 1995.
 
18.
Humięcka-Jakubowska J. Muzyka Mozarta czy biofeedback? O regulacji rytmów mózgowych, Res Facta Nova, 2008; 10(19): 203–17.
 
19.
Perczak B, Czerniawska E. Efekt Mozarta. Czyżby wiele hałasu o nic? Nowiny Psychologiczne, 2005; 1: 25–42.
 
Scroll to top