PRACA PRZEGLĄDOWA
Wieloaspektowe podłoże zmian językowo-komunikacyjnych u osób w podeszłym wieku
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Zakład Komunikacji Językowej, Kielce
 
2
Centrum Medyczne Zdrowie, Oddział Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Kielce
 
3
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Kielce
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Magdalena Boksa   

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Zakład Komunikacji Językowej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytecka 17, 25-406, Kielce, Polska
 
 
Now Audiofonol 2020;9(4):11-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest przedstawienie na podstawie aktualnej, interdyscyplinarnej literatury biologicznych i społecznych mechanizmów wpływających na język i komunikację osób starszych. Poznanie podłoża i charakterystyki zmian językowych, które mogą pojawić się w omawianej grupie, umożliwi logopedom, terapeutom i językoznawcom odróżnienie zmian, które w mowie pojawiają się naturalnie z wiekiem, od tych, które mogą stanowić symptom chorób neurodegeneracyjnych. Ponadto autorzy pragną zwrócić uwagę, jak ważne w przypadku osób w podeszłym wieku jest usprawnianie ich kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez angażowanie tych osób we wspólnotowe działania, uczestnictwo w kulturze oraz udział w treningach usprawniających pamięć, mowę i myślenie.
Scroll to top