PRACA BADAWCZA
Adaptacja kwestionariusza LittlEARS do języka polskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany
 
2
Uniwersytet w Grenadzie, Grenada, Hiszpania
 
 
Data publikacji: 04-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anita Obrycka   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.obrycka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2013;2(3):33-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Kwestionariusz LittlEARS przeznaczony jest do oceny rozwoju słuchowego dzieci w wieku od 0 do 24 miesięcy. Zawiera 35 pytań, uporządkowanych zgodnie z kolejnymi fazami rozwoju słuchowego dziecka, odnoszących się do zaobserwowanych przez rodziców zachowań słuchowych w sytuacjach codziennych.

Cel:
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie etapów adaptacji angielskiej wersji kwestionariusza LittlEARS do języka polskiego.

Materiał:
W procesie adaptacji wykorzystano rekomendowaną przez Międzynarodową Komisję ds. Testów procedurę tłumaczenia zwrotnego, pozwalającą na zminimalizowanie błędów wynikających z przekładu. W proces tłumaczenia zaangażowany był profesjonalny tłumacz, specjalista z dziedziny konstruowania i adaptacji testów, logopeda i inżynier kliniczny. W celu ewaluacji dokonanego tłumaczenia posłużono się oceną ekspertów.

Wyniki:
Rezultatem podjętych prac jest polska wersja językowa kwestionariusza LittlEARS, która zostanie poddana walidacji w celu weryfikacji przydatności kwestionariusza do zastosowań w praktyce klinicznej.

Wnioski:
Przeprowadzenie adaptacji kwestionariusza LittlEARS zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji ds. Testów pozwoliło na wyeliminowanie wielu poważnych błędów powstałych na etapie tłumaczenia. Wyniki ocen ekspertów dostarczyły dowodów potwierdzających zgodność wersji oryginalnej i docelowej.

 
REFERENCJE (21)
1.
American Academy of Pediatrics, Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics, 2007; 120(4): 898–921.
 
2.
Jerger JF, Hayes D. The cross-check principle in pediatric audiometry. Arch Otolaryngol, 1976; 102: 614–20.
 
3.
Hoey H, McGee HM, Fitzgerald M, Mortensen HB, Hougaard P, Lynggaard H i wsp. Parent and health professional perspectives in the management of adolescents with diabetes: Development of assessment instruments for international studies. Qual Life Res, 2006; 15: 1033–42.
 
4.
Watson LR. The First Year Inventory: Retrospective Parent Responses to a Questionnaire Designed to Identify One-Year-Olds at Risk for Autism. J Autism Dev Disord, 2007; 37(1): 49–61.
 
5.
Hambleton RK, Patsula L. Increasing the validity of adapted tests: myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. J Appl Test Technol, 1999; 1: 1–12.
 
6.
Robbins AM, Renshaw JJ, Berry SW. Evaluating meaningful auditory integration in profoundly hearing impaired children. Am J Otol 1991;12: 144–50.
 
7.
Ching TY, Hill M. The Parents’ Evaluation of Aural/Oral Performance of Children (PEACH) scale: normative data. J Am Acad Audiol, 2007; 18(3): 220–35.
 
8.
Anderson K. Early Listening Function (ELF) instrument for infants and toddlers with hearing loss. 2002; available on http://www.phonak.com/com_elf_....
 
9.
Stredler-Brown A, Johnson D. Functional auditory performance indicators: An integrated approach to auditory development. 2004; available on http://www.cde.state.co.us/cde....
 
10.
Weichbold V, Tsiakpini L, Coninx F, D’Haese P. Development of a parent questionnaire for assessment of auditory behaviour of infants up to two years of age. Laryngorhinootologie, 2005; 84(5): 328–34.
 
11.
Hambleton RK. The next generation of the ITC Test Translation and Adaptation Guidelines. Eur J Psychol Asses, 2001; (3): 164–72.
 
12.
Hambelton RK. Guidelines for adapting educational and psychological tests: A progress report. Eur J Psychol Asses, 1994; 10: 229–44.
 
13.
Behling O, Law KS. Translating questionnaires and other research instruments. Thousand Oaks, California, Sage Publications; 2000.
 
14.
Bracken BA, Barona A. State of art procedures for translating, validating and using psychoeducational tests in cross-cultural assessment. School Psychol Int, 1991; 12: 119–32.
 
15.
Byrne BM, Shavelson RJ, Muthen B. Testing for the equivalence of factor covariance and mean structures: The issue of partial measurement invariance. Psychol Bull, 1989; 105: 456–66.
 
16.
Geisinger KF. Cross-cultural normative assessment: Translation and adaptation issues influencing the normative interpretation of assessment instruments. Psychol Asses, 1994; 6: 304–12.
 
17.
Obrycka A, Padilla JL, Pankowska A, Lorens A, Skarzyński H. Production and evaluation of a Polish version of the LittlEars questionnaire for the assessment of auditory development in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73(7): 1035–42.
 
18.
Obrycka A, Pankowska A, Lorens A, Skarzynski H, Padilla JL. Translation of the LittlEARS Questionnaire into Polish. Cochlear Impl Int., 2010; 11(1): 340–45.
 
19.
Vijver (van) FJR, Hambleton RK. Translating tests: Some practical guidelines. Eur Psychol, 1996; 1: 89–99.
 
20.
Sireci SG, Allalouf A. Apprising item equivalence across multiple languages and cultures. Lang Testing, 2003; 20(2): 148–66.
 
21.
Watkins D. The role of confirmatory factor analysis in cross-cultural research. Int J Psychol, 1989; 24: 685–701.
 
Scroll to top