PRACA BADAWCZA
Patologia oczodołu w materiale Kliniki Otorynolaryngologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie w latach 2000–2013
 
Więcej
Ukryj
1
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie, Klinika Otorynolaryngologii
 
2
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Lublinie, Klinika Laryngologii Dziecięcej, Foniartii i Audiologii
 
 
Data publikacji: 27-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Augustyn   

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie, Klinika Otorynolaryngologii, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, e-mail: kaau@esculap.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(4):39-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Schorzenia oczodołu ze względu na swoją różnorodność wymagają współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Wśród schorzeń oczodołu wymienić należy urazy, stany zapalne, nowotwory, objawy chorób ogólnoustrojowych. Wszystkie schorzenia mogą stanowić niebezpieczeństwo dla narządu wzroku, a nawet zagrożenie życia.

Cel pracy:
Celem pracy była analiza częstotliwości występowania schorzeń oczodołu w grupie pacjentów hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie.

Materiał i metoda:
Badaniem objęto grupę 35 chorych hospitalizowanych z powodu schorzeń oczodołu.

Wyniki:
W badanej grupie chorych 62,8% to chorzy leczeni z powodu powikłań oczodołowych w przebiegu zapalenia zatok. Osoby hospitalizowane z powodu podejrzenia guza oczodołu stanowiły 14,2%. Pozostali pacjenci to grupa chorych, u których schorzenia oczodołu były poprzedzone inną patologią niż zapalenie zatok.

Wnioski:
Schorzenia oczodołu stanowią heterogenną grupę schorzeń. Najliczniejsza grupa to chorzy z powikłaniami zatokowymi.

 
REFERENCJE (17)
1.
Łukasik S. Patologia oczodołu. Cz. I. Wiad Lek,1993; 46(13–14): 540–46.
 
2.
Goździk-Żołnierkiewicz T, Krzeski A. Powikłania zapaleń zatok przynosowych. W: Krzeski A, Gromek I, red. Zapalenia zatok przynosowych. Gdańsk: VIA MEDICA; 2008, s. 157–82.
 
3.
Goździk-Żołnierkiewicz T. Powikłania zapalenia zatok przynosowych. W: Krzeski A, Janczewski G, red. Choroby nosa i zatok przynosowych. Warszawa: Sanmedia; 1998, s. 239–52.
 
4.
Składzień J. Patologie oczodołu. W: Niemczyk K, Jurkiewicz D, Składzień J, Stankiewicz Cz, Szyfter W, red. Otorynolaryngologia kliniczna 2. Warszawa: Medipage; 2015, s. 615–32.
 
5.
Kowalik S, Janicki W, Kulig J, Krzystolik Z. Chirurgia oczodołów. W: Kowalik S, red. Chirurgia twarzy. Stalowa Wola: Medop; 2005, s. 347–80.
 
6.
Karolczak-Kulesza M, Pecold K. Przydatność badania ultrasonograficznego w monitorowaniu progresji/regresji patologicznych zmian oczodołowych. Okulistyka, 2000; 12(Wydanie Specjalne): 45–46.
 
7.
Vogl TJ, Balzer J, Mack M, Steger W. Oczodół. W: Vogl TJ, Balzer J, Mack M, Steger W, red. Radiodiagnostyka głowy i szyi. Lublin: Czelej; 2001, s. 185–210.
 
8.
Lewandowski P. Diagnostyka ultrasonograficzna w okulistyce. Terapia, 2000; 8(11 z. 2): 24–27.
 
9.
Składzień J. Podział oczodołu pod kątem leczenia guzów pozagałkowych. Okulistyka, 2000; 12 (Wydanie Specjalne): 10–11.
 
10.
Łukasik S. Patologia oczodołu – cz. II. Metody rozpoznawania schorzeń oczodołu. Wiad Lek, 1993; 46(13–14): 547–51.
 
11.
Krzeski A, Galewicz-Zielińska A. Powikłania oczodołowe zapalenia zatok przynosowych. W: Janczewski G, red. Otorynolaryngologia praktyczna. Tom I. Gdańsk: Via Medica; 2005, s. 340–50.
 
12.
Składzień J. Wybrane aspekty diagnostyki guzów pierwotnych oczodołu. Terapia, 2000; 8(9 z.1): 18–19.
 
13.
Mombaerts I, Schlingemann RO, Goldschmeding R, Koornneef L. Idiopathic granulomatosus orbital inflamation. Ophtalmology, 1996; 103(12): 2135–41.
 
14.
Namysłowski G, Ścierski W, Misiołek M, Urbaniec N, Szendzielorz J, Lange D. Rzadki przypadek pierwotnej izolowanej sarkoidozy oczodołu u 53-letniej kobiety. Otolaryng Pol, 2004; 58(6): 1157–60.
 
15.
Zgólski O, Składzień J. Problemy diagnostyki różnicowej ziarniny w oczodole. Otolaryng Pol, 2002; 56(6): 683–86.
 
16.
Składzień J, Olszewski E, Reroń E, Modrzejewski M, Tomik J, Paziewski E. Pierwotne nowotwory oczodołu u dzieci. Otolaryng Pol, 1996; 50(1): 32–36.
 
17.
Pieńkowski P, Wieloch M, Golusiński W, Pazdrowski J, Łuczewski Ł. Guzy oczodołu w materiale Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu w latach 2007–2010. Otolaryng Pol, 2012; 66(1): 39–42.
 
Scroll to top