PRACA BADAWCZA
Efekty binauralne u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem, użytkowników systemu implantu ślimakowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 27-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marika Kruszyńska   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.kruszynska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(4):43-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Od kilku lat pacjentom z jednostronną głuchotą oraz asymetrycznym niedosłuchem wszczepiany jest implant ślimakowy. System implantu ślimakowego ma pomóc pacjentom w lepszym rozumieniu mowy w hałasie, lokalizacji dźwięku czy zmniejszeniu szumu usznego w uchu z głębokim niedosłuchem. Celem pracy była ocena słyszenia binauralnego u pacjentów z jednostronną głuchotą i asymetrycznym niedosłuchem, użytkowników systemu implantu ślimakowego.

Materiał i metody:
Materiał pracy obejmował 21 dorosłych pacjentów z jednostronną głuchotą i asymetrycznym niedosłuchem, którzy korzystają z systemu implantu ślimakowego przez co najmniej 14 miesięcy. Efekty słyszenia binauralnego, tj. cień głowy, wyciszenie binauralne (ang. squelch) oraz redundancje binauralne, badano za pomocą testu identyfikacji słów jednosylabowych Pruszewicza.

Wyniki:
Zarówno w grupie pacjentów z jednostronną głuchotą, jak i z asymetrycznym niedosłuchem zaobserwowano wzrost stopnia identyfikacji wyrazów w sytuacji, gdy procesor mowy był włączony w porównaniu z badaniem z wyłączonym procesorem dla wszystkich warunków odsłuchowych oprócz konfiguracji do oceny efektu wyciszenia binauralnego. Nie ma istotnych statystycznie różnic pomiędzy wynikami w grupach pacjentów z jednostronną głuchotą i asymetrycznym niedosłuchem w poszczególnych warunkach odsłuchowych.

Wnioski:
Wszczepienie systemu implantu ślimakowego pacjentom z jednostronną głuchotą i asymetrycznym niedosłuchem daje szansę na przywrócenie słyszenia binauralnego.

 
REFERENCJE (21)
1.
Arndt S, Prosse S, Laszig R, Wesarg T, Aschendorff A, Hassepass F. Cochlear implantation in children with single-sided deafness: does aetiology and duration of deafness matter? Audiol Neurotol, 2015; 20(Suppl. 1): 21–30.
 
2.
Cadieux JH, Firszt JB, Reeder RM. Cochlear implantation in non-traditional candidates: preliminary results in adolescents with asymmetric hearing loss. Otol Neurotol, 2013; 34(3): 408–15.
 
3.
Friedmann DR, Ahmed OH, McMenomey SO, Shapiro WH, Waltzman SB, Roland JT Jr. Single-sided deafness cochlear implantation: candidacy, evaluation, and outcomes in children and adults. Otol Neurotol, 2016; 37(2): 154–60.
 
4.
Arndt S, Aschendorff A, Laszig R, Beck R, Schild C, Kroeger S i wsp. Comparison of pseudobinaural hearing to real binaural hearing rehabilitation after cochlear implantation in patients with unilateral deafness and tinnitus. Otol Neurotol, 2011; 32(1): 39–47.
 
5.
Firszt JB, Holden LK, Reeder RM, Cowdrey L, King S. Cochlear implantation in adults with asymmetric hearing loss. Ear Hear, 2012; 33(4): 521–33.
 
6.
Vermeire K, Van de Heyning P. Binaural hearing after cochlear implantation in subjects with unilateral sensorineural deafness and tinnitus. Audiol Neurotol, 2008; 14(3): 163–71.
 
7.
Mertens G, Punte AK, De Ridder D, Van de Heyning P. Tinnitus in a single-sided deaf ear reduces speech reception in the nontinnitus ear. Otol Neurotol, 2013; 34(4): 662–66.
 
8.
Wanna GB, Gifford RH, McRackan TR, Rivas A, Haynes DS. Bilateral cochlear implantation. Otolaryngol Clin North Am, 2012; 45(1): 81–89.
 
9.
Schleich P, Nopp P, D’Haese P. Head shadow, squelch, and summation effects in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant. Ear Hear, 2004; 25(3): 197–204.
 
10.
Gartrell BC, Jones HG, Kan A, Buhr-Lawler M, Gubbels SP, Litovsky RY. Investigating long-term effects of cochlear implantation in single-sided deafness: a best practice model for longitudinal assessment of spatial hearing abilities and tinnitus handicap. Otol Neurotol, 2014; 35(9): 1525–32.
 
11.
Avan P, Giraudet F, Büki B. Importance of binaural hearing. Audiol Neurotol, 2015; 20(Suppl. 1): 3–6.
 
12.
Kountakis SE. Encyclopedia of otolaryngology, head and neck surgery. Springer, 2013.
 
13.
Vlastarakos PV, Nazos K, Tavoulari E-F, Nikolopoulos TP. Cochlear implantation for single-sided deafness: the outcomes. An evidence-based approach. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014; 271(8): 2119–26.
 
14.
Laszig R, Aschendorff A, Stecker M, Müller-Deile J, Maune S, Dillier N i wsp. Benefits of bilateral electrical stimulation with the nucleus cochlear implant in adults: 6-month postoperative results. Otol Neurotol, 2004; 25(6): 958–68.
 
15.
Van de Heyning P, Vermeire K, Diebl M, Nopp P, Anderson I, De Ridder D. Incapacitating unilateral tinnitus in single-sided deafness treated by cochlear implantation. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2008; 117(9): 645–52.
 
16.
Lorens A, Zgoda M, Skarzynski H. A new audio processor for combined electric and acoustic stimulation for the treatment of partial deafness. Acta Otolaryngol (Stockh), 2012; 132(7): 739–50.
 
17.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Podskarbi-Fayette R. Results of partial deafness cochlear implantation using various electrode designs. Audiol Neurotol, 2009; 14(Suppl. 1): 39–45.
 
18.
Távora-Vieira D, Marino R, Acharya A, Rajan GP. The impact of cochlear implantation on speech understanding, subjective hearing performance, and tinnitus perception in patients with unilateral severe to profound hearing loss. Otol Neurotol, 2015; 36(3): 430–36.
 
19.
Mertens G, Kleine Punte A, De Bodt M, Van de Heyning P. Binaural auditory outcomes in patients with postlingual profound unilateral hearing loss: 3 years after cochlear implantation. Audiol Neurotol, 2015; 20(Suppl. 1): 67–72.
 
20.
Mertens G, De Bodt M, Van de Heyning P. Evaluation of long-term cochlear implant use in subjects with acquired unilateral profound hearing loss. Ear Hear, 2016.
 
21.
Punte AK, Vermeire K, Hofkens A, De Bodt M, De Ridder D, Van de Heyning P. Cochlear implantation as a durable tinnitus treatment in single-sided deafness. Cochlear Implants Int, 2011; 12(Suppl. 1): 26–29.
 
Scroll to top