PRACA PRZEGLĄDOWA
Dopasowanie systemu implantu ślimakowego – podstawy teoretyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 27-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Pieczykolan   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.pieczykolan@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(4):24-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
System implantu ślimakowego poprzez elektrostymulację zakończeń nerwu słuchowego pozwala na przywrócenie percepcji dźwięku u osób z całkowitą lub częściową głuchotą. Z biegiem lat zmianie ulegały nie tylko kryteria kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego, lecz także sam proces dopasowania systemu implantu. Początkowo dopasowanie było rozumiane jako ustawienie minimalnych i maksymalnych poziomów stymulacji elektrycznej, jednak postęp technologiczny oraz rosnąca wiedza na temat implantów doprowadziły do zmiany w podejściu do zagadnienia dopasowania tego systemu.

Cel:
Celem pracy było przedstawienie podstaw teoretycznych dotyczących dopasowania systemu implantu ślimakowego, a także analiza zebranych metod jego dopasowania prezentowanych w literaturze.

Materiał i metoda:
Niniejsza praca powstała na podstawie przeglądu literatury na temat dopasowania systemu implantu ślimakowego. Wstępnie do analizy zakwalifikowano 530 pozycji literaturowych. Po selekcji artykułów usunięto duplikaty, pozycje w językach innych niż polski lub angielski, prace dotyczące strategii kodowania sygnałów wykorzystywanych w procesorach mowy, wyników badań osób korzystających z implantów słuchowych itp. Ostatecznie do przeglądu zakwalifikowano 44 prace.

Wyniki:
Na postawie analizy zakwalifikowanych do przeglądu artykułów sporządzono zestawienie procedur dopasowania implantu ślimakowego z uwzględnieniem celu, zakresu działania oraz grupy pacjentów, której dedykowane było dane podejście. Zdaniem około 60% specjalistów proces dopasowania systemu implantu ślimakowego ma charakter peryferyjny, około 20% prezentowanych w niniejszej pracy definicji dotyczy podejścia centralnego, w pozostałych 20% publikacji zostało przedstawione podejście funkcjonalne.

Wnioski:
Jak dotąd nie udało się stworzyć jednolitego modelu opieki nad pacjentem implantowanym. Obecnie najbardziej optymalne wydaje się podejście oparte na funkcjonalnym modelu niepełnosprawności, w którym to dopasowanie systemu implantu ślimakowego rozumiane jest jako zminimalizowanie negatywnych skutków niepełnosprawności słuchowej.

 
REFERENCJE (44)
1.
Cochlear Implants NIDCD, https://www.nidcd.nih.gov/heal....
 
2.
Skarżyński H, Piotrowska A, Lorens A. Wszczepy ślimakowe. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia kliniczna. Mediton, 2005; 429–42.
 
3.
House WF, Urban J. Long term results of electrode implantation and electronic stimulation of the cochlea in man. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1973; 82(4): 504–17.
 
4.
Chouard CH, Macleod P. Implantation of multiple intracochlear electrodes for rehabilitation of total deafness: preliminary report. Laryngoscope, 1976; 86(11): 1743–51.
 
5.
Burian K, Hochamir-Desoyer IJ, Eisenwort B. The Vienna cochlear implant program. Otolaryngol Clin North Am, 1986; 19; 313–28.
 
6.
Piotrowska A, Lorens A, Szuchnik J, Wojewódzka B, Kosmalowa J, Skarżyński H. Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Audiofonologia, 2001; 20: 43–50.
 
7.
Kiefer J, Ilberg C von, Reimer B, Knecht R, Gall V, Diller G i wsp. Results of cochlear implantation in patients with severe to profound hearing loss – implications for patient selection. Audiology, 1998; 37(6): 382–95.
 
8.
Szkiełkowska A, Skarżyński H, Piotrowska A, Lorens A, Szuchnik J. Postępowanie u dzieci ze wszczepami ślimakowymi. Otolaryngol Pol, 2008; 7(3): 121–28.
 
9.
Clinical Guidelines for Adult Cochlear Implantation. Department of Health. State of Western Australia, 2011.
 
10.
Legrand P, Péan V, Harboun-Cohen E, Levy-Vehel J, Frachet B, Lutton E i wsp. Interactive evolution for cochlear implants fitting. Genet Program Evolvable Mach, 2007; 8(4): 319–54.
 
11.
Ilberg C von, Kiefer J, Tillein J, Pfenningdorff T, Hartmann R, Stürzebecher E i wsp. Electric-acoustic stimulation of the auditory system New technology for severe hearing loss. ORL J Oto-Rhino-Laryngol Its Relat Spec, 1999; 61(6): 334–40.
 
12.
Lorens A, Polak M, Piotrowska A, Skarzynski H. Outcomes of treatment of partial deafness with cochlear implantation: a DUET study. Laryngoscope, 2008; 118(2): 288–94.
 
13.
Skarzynski H, Lorens A. Electric acoustic stimulation in children. Adv Otorhinolaryngol, 2010; 67: 135–43.
 
14.
Pyschny V, Landwehr M, Hahn M, Lang-Roth R, Walger M, Meister H. Head shadow, squelch, and summation effects with an energetic or informational masker in bilateral and bimodal CI users. J Speech Lang Hear Res JSLHR, 2014; 57(5): 1942–60.
 
15.
Sheffield SW, Haynes DS, Wanna GB, Labadie RF, Gifford RH. Availability of binaural cues for pediatric bilateral cochlear implant recipients. J Am Acad Audiol, 2015; 26(3): 289–98.
 
16.
Gordon KA, Chaikof MH, Salloum C, Goulding G, Papsin B. Toward a method for programming balanced bilateral cochlear implant stimulation levels in children. Cochlear Implants Int, 2012; 13(4): 220–27.
 
17.
Tokita J, Dunn C, Hansen MR. Cochlear implantation and single sided deafness. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2014; 22(5): 353–58.
 
18.
Henkin Y, Kaplan-Neeman R, Muchnik C, Kronenberg J, Hildesheimer M. Changes over time in electrical stimulation levels and electrode impedance values in children using the Nucleus 24M cochlear implant. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2003; 67(8): 873–80.
 
19.
Zadrożniak M, Szymański M, Siwiec H, Broda T. Impedance changes in cochlear implant users. Otolaryngol Pol, 2011; 65(3): 214–17.
 
20.
Lorens A, Piotrowska A, Wąsowski A, Walkowiak A, Skarżyński H i wsp. Objective method of paediatric cochlear implant system fitting. New Med, 2004.
 
21.
Zwolan TA, O’Sullivan MB, Fink NE, Niparko JK, Team CI i wsp. Electric charge requirements of pediatric cochlear implant recipients enrolled in the childhood development after cochlear implantation study. Otol Neurotol, 2008; 29(2): 143–48.
 
22.
Lorens A. Model rehabilitacji audiologicznej po wszczepieniu implantu ślimakowego opracowany na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Nowa Audiofonol, 2014; 3(5): 77–90.
 
23.
Implanty ślimakowe – zasada działania | kardiologia inwazyjna | otolaryngologia |, http://www.kardiologiainwazyjn....
 
24.
Vaerenberg B, Smits C, De Ceulaer G, Zir E, Harman S, Jaspers N i wsp. Cochlear implant programming: a global survey on the state of the art. ScientificWorldJournal, 2014; 2014: 501738.
 
25.
Boyd PJ. Effects of programming threshold and maplaw settings on acoustic thresholds and speech discrimination with the MED-EL COMBI 40+ cochlear implant. Ear Hear, 2006; 27(6): 608–18.
 
26.
Metselaar M, Maat B, Krijnen P, Verschuure H, Dreschler W, Feenstra L. Comparison of speech intelligibility in quiet and in noise after hearing aid fitting according to a purely prescriptive and a comparative fitting procedure. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2008; 265(9): 1113–20.
 
27.
Skinner MW, Holden LK, Holden TA, Demorest ME. Comparison of two methods for selecting minimum stimulation levels used in programming the Nucleus 22 cochlear implant. J Speech Lang Hear Res, 1999; 42(4): 814–28.
 
28.
Hodges AV, Balkany TJ, Ruth RA, Lambert PR, Dolan-Ash S, Schloffman JJ. Electrical middle ear muscle reflex: use in cochlear implant programming. Otolaryngol Neck Surg, 1997; 117(3): 255–61.
 
29.
Cooper H, Craddock L. Cochlear implants: a practical guide. John Wiley & Sons, 2006.
 
30.
Smoorenburg GF. Fitting the cochlear implant processor parametrically using live-voice stimuli. Int Congr Ser, 2004; 1273: 183–86.
 
31.
The Effect of cochlear implant threshold and comfort levels over time Shivani Patel.pdf.
 
32.
Vaerenberg B, De Ceulaer G, Szlávik Z, Mancini P, Buechner A, Govaerts PJ. Setting and reaching targets with computer-assisted cochlear implant fitting. ScientificWorldJournal, 2014; 2014: 646590.
 
33.
Clark JH, Wang N-Y, Riley AW, Carson CM, Meserole RL, Lin FR i wsp. Timing of cochlear implantation and parents’ global ratings of children’s health and development. Otol Neurotol Off Publ Am Otol Soc Am Neurotol Soc Eur Acad Otol Neurotol, 2012; 33(4): 545–52.
 
34.
Baudhuin J, Cadieux J, Firszt JB, Reeder RM, Maxson JL. Optimization of programming parameters in children with the advanced bionics cochlear implant. J Am Acad Audiol, 2012; 23(5): 302–12.
 
35.
Mosca F, Grassia R, Leone CA. Longitudinal variations in fitting parameters for adult cochlear implant recipients. Acta Otorhinolaryngol Ital, 2014; 34(2): 111–16.
 
36.
Gordon K, Papsin BC, Harrison RV. Programming cochlear implant stimulation levels in infants and children with a combination of objective measures. Int J Audiol, 2004; 43 (Suppl. 1): 28–32.
 
37.
Franck KH. A model of a Nucleus 24 cochlear implant fitting protocol based on the electrically evoked whole nerve action potential. Ear Hear, 2002; 23(1): 67–71.
 
38.
Lorens A, Zgoda M, Obrycka A, Skarżynski H. Fine structure processing improves speech perception as well as objective and subjective benefits in pediatric MED-EL COMBI 40+ users. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2010; 74(12): 1372–78.
 
39.
Govaerts PJ, Vaerenberg B, De Ceulaer G, Daemers K, De Beukelaer C, Schauwers K. Development of a software tool using deterministic logic for the optimization of cochlear implant processor programming. Otol Neurotol, 2010; 31(6): 908–18.
 
40.
Waltzman SB, Roland JT. Cochlear implantation in children younger than 12 months. Pediatrics, 2005; 116(4): 487–93.
 
41.
WHO | International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), http://www.who.int/classificat....
 
42.
Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; 2009.
 
43.
Spivak LG, Chute PM, Popp AL, Parisier SC. Programming the cochlear implant based on electrical acoustic reflex thresholds: patient performance. Laryngoscope, 1994; 104(10): 1225–30.
 
44.
Walkowiak A, Śliwa L, Lorens A. Programowanie procesora implantu ślimakowego w badaniach neuropsychologicznych pacjentów implantowanych. Audiofonologia, 2003; 23: 77–85.
 
Scroll to top