PRAKTYKA KLINICZNA
Procedury pomiarów parametrów optycznych endoskopów stosowanych w zabiegach diagnostyczno-leczniczych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty, Zakład Optyki Fizycznej, Warszawa
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Galas   

Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty, ul. Kamionkowska 18, 03-805 Warszawa, e-mail: galasj@inos.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(1):51-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawione zostały procedury pomiarowe wybranych parametrów optycznych endoskopów wykorzystywanych w zabiegach diagnostyczno-leczniczych. Procedury te zostały opracowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) oraz Instytut Optyki Stosowanej (INOS) na podstawie doświadczeń medycznych oraz wiedzy z zakresu optyki instrumentalnej. Badane były między innymi: równomierność oświetlenia obiektu przez układ optyczny endoskopu oraz jego wpływ na rejestrowany obraz, rozdzielczość rejestrowanego obrazu, wartość transmisji układu oświetlającego i rejestrującego, głębia ostrości oraz dystorsja układu. Parametry te mają znaczący wpływ na jakość odwzorowania obrazu, a tym samym na ocenę przez lekarza zmian chorobowych u pacjenta.
 
REFERENCJE (6)
1.
Bartkowska-Śniatkowska A, Puklińska-Cieśla K, Ignyś I, Grześkowiak M, Rosada-Kurasińska J. Zabiegi endoskopowe u dzieci – komfort i bezpieczeństwo. Przegląd Gastroenterologiczny, 2008; 3(3): 165–68.
 
2.
Skalski A, Zieliński T. Segmentacja i dopasowywanie cyfrowych obrazów medycznych: przetwarzanie nagrań wideo-endoskopowych strun głosowych oraz danych tomograficznych zmian rakowych. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2008; 54(6): 330–33.
 
3.
El-Meselaty K, Bard-El-Dine MMK, Mandour M, Murad M, Darweesh R. Endoscope affects decision making in cholesteatoma surgery. Otolaryngol Head Neck Surg, 2003; 129(5): 490–96.
 
4.
Podbielska H, red. Optyka biomedycza. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; 2011.
 
5.
Sakierski R. Zastosowanie neuronowych systemów ekspertowych do pozyskiwania wiedzy z medycznych baz danych obrazów endoskopowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002; 931: 245–57.
 
6.
Wormald PJ. Endoskopowa chirurgia zatok. Anatomia, trójwymiarowa rekonstrukcja i technika chirurgiczna. Warszawa: Medisfera; 2015.
 
Scroll to top