PRAKTYKA KLINICZNA
Cele rehabilitacji słuchowej przeznaczonej dla dzieci i dorosłych korzystających z implantu ślimakowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Katarzyna Rostkowska   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.rostkowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(1):58-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule opisano cele rehabilitacji słuchowej prowadzonej z wykorzystaniem materiału językowego (głoski, sylaby, wyrazy, zdania, frazy) z osobami, które korzystają z implantów ślimakowych. Zaproponowano podział na grupy w zależności od etapu opanowania kompetencji lingwistycznej. Tekst jest próbą określenia założeń i wskazówek potrzebnych do prowadzenia efektywnej, wykorzystującej materiał językowy rehabilitacji słuchowej osób korzystających z implantów ślimakowych. W artykule pominięto zagadnienie ćwiczeń słuchowych wykorzystujących dźwięki otoczenia.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (41)
1.
Kosmalowa J, red. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 2001.
 
2.
Rittel T. Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP-Kompetencje; 1994.
 
3.
Kurkowski ZM. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2013.
 
4.
Lorens A, Skarżyński H. Technologia implantów ślimakowych. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 18–23.
 
5.
Manrique M, Cervera-Paz F, Huarte A, Molina M. Advantages of cochlear implantation in prelingual deaf children before 2 years of age when compared with later implantation. Laryngoscope, 2004; 114: 1462–69.
 
6.
Nicholas J, Geers A. Spoken language benefits of extending cochlear implant candidacy below 12 months of age. Otol Neurotol, 2013; 34: 532–38.
 
7.
Niparko J, Tobey E, Thal D, Eisenberg L, Wang N, Quittner A, Fink N. Spoken language development in children following cochlear implantation. JAMA, 2010; 303: 1498–506.
 
8.
Harrison RV, Panesar J, EI-Hakim H, Abdoek M, Mount RL, Papsin B. The effects of age of cochlear implantation on speech perception in prelingually deaf children. Scan Audio Suppl, 2001; 53, 73–78.
 
9.
Skarżyński H, Góralówna M, Janczewski G, Geremek A. Wybrane problemy w stosowaniu implantów ślimakowych. Otolaryngol Pol, 1993; 47(3): 217.
 
10.
Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics, 1998; 102(5): 1161–71.
 
11.
Luxford WM, Winter M, Eisenberg L. Evaluation of the 12 to 18-month-old cochlear implant candidate. The 6th International Cochlear Implant Conference; 2002.
 
12.
Dolan-Ash S. Speech perception and language abilities of children implanted under the age of two year. The 6th International Cochlear Implant Conference; 2002.
 
13.
Edwards J, Willis S, Tyszkiewicz E, Henderson L, Ramsden R. Cochlear implants in the under 2’s and under 3’s. The 6th International Cochlear Implant Conference; 2002.
 
14.
Parisier SC, Chute PM, Popp AL. Cochlear implant results in children under 20 months of age. The 6th International Cochlear Implant Conference; 2002.
 
15.
Kirk KI, Miyamoto RT, Lento CL, Ying E, O’Neill T, Fears B. Effects of age at implantation in young children. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 2002; 189: 69–73.
 
16.
Löwe A. Wychowanie słuchowe. Historia – metody – możliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1995.
 
17.
Rosier H. Wychowanie słuchowe. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 1997.
 
18.
Csanyi Y. Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 1994.
 
19.
Korzon A. Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu. Katowice: Infograf.
 
20.
Jann PA. Kommunikative Lautspracherziehung im Elterhaus. Hörgeschädigte Kinder 25. Jahrg; 1988.
 
21.
Jurek A. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Gdańsk; 2012.
 
22.
Pankowska A, Barej A, Lutek A, Zgoda M, Zielińska E. Metoda audytywno-werbalna w rehabilitacji słuchu i mowy dzieci z wadą słuchu, zasady i praktyka. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(4): 22–27.
 
23.
Szuchnik J. Poprzez słuchanie do słowa. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”; 2000.
 
24.
Skarżyński H, Szuchnik J, Mueller-Malesińska M. Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszacych „Człowiek – Człowiekowi”; 2004.
 
25.
Zgoda M, Lorens A, Obrycka A, Putkiewicz-Aleksandrowicz J, Skarżyński H. Analiza porównawcza osiągnięć szkolnych trzynastolatków korzystających z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia i słyszących rówieśników. Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): 66–74.
 
26.
Purch R, Hyde MB. Communication, psychosocial, and educational outcomes of children with cochlear implants and challenges remaining for professionals and parents. Int J Otolaryngol, 2011; 2011: 573280.
 
27.
Mukari SZ, Lai NL, Hanizam AG. Educational performance of pediatric cochlear implant recipients in mainstream classes. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71(2): 231–40.
 
28.
Rostkowska J, Wojewódzka B, Kobosko J i wsp. Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy. Nowa Audiofonologia, 2012; 1: 46–49.
 
29.
Szuchnik J i wsp. Tłumaczenie i opracowanie w polskiej wersji językowej materiału słownego stosowanego w programie rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów implantowanych z postlingwalnym ubytkiem słuchu na podstawie materiałów firmy MED-EL oraz COCHLEAR. Materiał niepublikowany. Warszawa: Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny „Cochlear Center”; 1993/1994.
 
30.
Pankowska A, Rostkowska J. Materiał językowy wykorzystywany w rehabilitacji słuchu pacjentów z głuchotą postlingwalną. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 75–80.
 
31.
Kelsall DC, Shalop JK. Cochlear implantation in the elderly. AM J Otol, 1995; 16: 609–15.
 
32.
Lenarz M, Sönmez H, Joseph G, Büchner A, Lenarz T. Cochlear implant performance in geriatric patients. Laryngoscope, 2012; 122: 1361–65.
 
33.
Herzog 1, Schön F, Müller J, Knaus C, Scholtz L, Helms J. Long term results after cochlear implantation in elderly patients. Laryngorhinootologie, 2003; 82: 490–93.
 
34.
Filipo R, Ballantyne D, D’Elia C i wsp. Cochlear implantation in elderly: Indication and results. BMC Geriatrics, 2010; 10 (Supl 1): 107.
 
35.
Chatelin V, Kim EJ, Driscoll C, Larky J, Polite C, Price L i wsp. Cochlear implant outcomes in the elderly. Otol Neurotol, 2004; 25: 298–301.
 
36.
Vermeire K, Brokx JP, Wuyts FL, Cochet E, Hofkens A, Van de Heyning PH Quality-of-life benefit from cochlear implantation in the elderly. Otol Neurotol, 2005; 26: 188–95.
 
37.
Shin YJ, Fraysse B, Deguine O, Valès O, Laborde ML, Bouccara D i wsp. Benefits of cochlear implantation in elderly patients. Otolaryngol Head Neck, 2000; 122: 602–6.
 
38.
Pasanisi E, Bacciu A, Vincenti V, Guida M, Barbot A, Berghenti MT i wsp. Speech recognition in elderly cochlear implant recipients. Clin Otolaryngol Allied Sci, 2003; 28: 154–57.
 
39.
Waltzman SB, Cohen NL, Shapiro WH. The benefits of cochlear implantation in the geriatric population. Otolaryngol Head Neck Surg, 1993; 108: 329–33.
 
40.
Steuden S. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN; 2012.
 
41.
Silver Team, czyli potęga doświadczenia. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: WND-POLK. 06.01.01-02-209/10. www.silverteam.dobrekadry.pl.
 
Scroll to top