PRAKTYKA KLINICZNA
Przegląd kwestionariuszy stosowanych do oceny jakości życia u osób dorosłych głuchych (niedosłyszących) korzystających z implantu ślimakowego
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rostkowska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.rostkowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(4):43-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia jakości życia w naukach medycznych, przede wszystkim przegląd najczęściej stosowanych kwestionariuszy ogólnych i specyficznych przeznaczonych do badania jakości życia u osób dorosłych głuchych (niedosłyszących) korzystających z implantu ślimakowego (CI). Odzyskanie możliwości słyszenia ma pozytywny wpływ nie tylko na identyfikację dźwięków z otoczenia oraz rozumienie mowy, lecz także na zdrowie psychiczne oraz funkcjonowanie społeczne. Dlatego oprócz metod audiologicznego pomiaru percepcji słuchowej konieczne jest stosowanie kwestionariuszy, dzięki którym można ocenić jakość życia. Dopiero pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem jest traktowany jako wskaźnik efektywności leczenia. Dodatkowo umożliwia określenie potrzeb pacjentów, a także ułatwia konstruowanie kompleksowych programów medyczno-terapeutycznych.
 
REFERENCJE (45)
1.
Skarżyński H, Szuchnik J, Mueller-Malesińska M. Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących; 2004.
 
2.
Cochlear implants for children and adults with severe to profound deafness | Guidance and guidelines | NICE, https://www.nice.org.uk/guidan....
 
3.
Lorens A. Model rehabilitacji audiologicznej po wszczepieniu implantu ślimakowego opracowany na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Now Audiofonol, 2015; 3(5): 77–90.
 
4.
Sladen DP, Zappler A. Older and younger adult cochlear implant users: Speech recognition in quiet and noise, quality of life, and music perception. Am J Audiol, 2015; 24(1): 31–39.
 
5.
Gaweł A, Kowalski M. Zdrowie. Wartość. Edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”; 2006.
 
6.
WHOQOL Group. The World Health Organisation quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organisation. Soc. Sci. Med., 1995; 41: 1403–409.
 
7.
Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL. Measuring health-related quality of life. Ann Intern Med, 1993; 118(8): 622–29.
 
8.
Kielnar R, Domka-Jopek E. Znaczenie oceny jakości życia przed i po 3-miesięcznej ambulatoryjnej kardiologicznej rehabilitacji grupowej pacjentów z choroba wieńcową. Przegląd Med Uniw Rzesz, 2005; 4: 351–66.
 
9.
Felce D, Perry J. Quality of life: Its definition and measurement. Res Dev Disabil, 1995; 16(1): 51–74.
 
10.
Łazowski J. Opieka farmaceutyczna. W: Opieka farmaceutyczna w praktyce aptecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej; 2005.
 
11.
Luscombe FA. Health-related quality of life measurement in type 2 diabetes. Value Health J Int Soc Pharmacoeconomics Outcomes Res, 2000; 3(Suppl. 1): 15–28.
 
12.
Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36) I Conceptual framework and item selection. Med Care, 1992; 30(6): 473–83.
 
13.
Tylka J, Piotrowicz R. Kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 – wersja polska. Kardiol Pol, 2009; 67: 1166–69. Piśmiennictwo:.
 
14.
Pałczak E, Uchmanowicz I. Analiza czynników wpływających na jakość życia po zawale mięśnia sercowego. Pielęgniarstwo Zdr Publiczne, 2012; 2(1): 29–37.
 
15.
Hinderink J, Krabbe P, Vandenbroek P. Development and application of a health-related quality-of-life instrument for adults with cochlear implants: The Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire. Otolaryngol Head Neck Surg, 2000; 123(6): 756–65.
 
16.
Krabbe PF, Hinderink JB, Broek P van den. The effect of cochlear implant use in postlingually deaf adults. Int J Technol Assess Health Care, 2000; 16(3): 864–73.
 
17.
Hirschfelder A, Gräbel S, Olze H. The impact of cochlear implantation on quality of life: The role of audiologic performance and variables. Otolaryngol Head Neck Surg, 2008; 138(3): 357–62.
 
18.
Damen GWJA, Beynon AJ, Krabbe PFM, Mulder JJS, Mylanus EAM. Cochlear implantation and quality of life in postlingually deaf adults: Long-term follow-up. Otolaryngol Head Neck Surg, 2007; 136(4): 597–604.
 
19.
Mo B, Lindbaek M, Harris S. Cochlear implants and quality of life: a prospective study. Ear Hear, 2005; 26(2): 186–94.
 
20.
Bess FH. The role of generic health-related quality of life measures in establishing audiological rehabilitation outcomes. Ear Hear, 2000; 21(4 Suppl): 74–79.
 
21.
Orlewska E. Podstawy farmakoekonimiki. Jaworzno: UniMed; 1999.
 
22.
Francis HW, Chee N, Yeagle J, Cheng A, Niparko JK. Impact of cochlear implants on the functional health status of older adults. Laryngoscope, 2002; 112(8): 1482–88.
 
23.
Arndt S, Aschendorff A, Laszig R, Beck R, Schild C, Kroeger S i wsp. Comparison of pseudobinaural hearing to real binaural hearing rehabilitation after cochlear implantation in patients with unilateral deafness and tinnitus. Otol Neurotol, 2011; 32(1): 39–47.
 
24.
Orabi A, Mawman D, Al-Zoubi F, Saeed S, Ramsden R. Cochlear implant outcomes and quality of life in the elderly: Manchester experience over 13 years. Clin Otolaryngol, 2006; 31(2): 116–22.
 
25.
UK Cochlear Implant Study Group. Criteria of candidacy for unilateral cochlear implantation in postlingually deafened adults III: Prospective evaluation of an actuarial approach to defining a criterion. Ear Hear, 2004; 25(4): 361–74.
 
26.
Hawthorne G, Hogan A, Giles E, Stewart M, Kethel L, White K i wsp. Evaluating the health-related quality of life effects of cochlear implants: A prospective study of an adult cochlear implant program. Int J Audiol, 2004; 43(4): 183–92.
 
27.
Lorens A, Obrycka A, Piotrowska A, Obszańska A. Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem u pacjentów z zaburzeniami słuchu z wykorzystaniem kwestionariusza AQoL-D8. Now Audiofonol, 2015; 4(3 Suplement).
 
28.
Robinson K, Gatehouse S, Browning GG. Measuring patient benefit from otorhinolaryngological surgery and therapy. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1996; 105(6): 415–22.
 
29.
Nikolopoulos TP, Johnson I, O’Donoghue GM. Quality of life after acoustic neuroma surgery. Laryngoscope, 1998; 108(9): 1382–85.
 
30.
Sood S, Anthony R, Homer JJ, Van Hille P, Fenwick JD. Hypoglossal-facial nerve anastomosis: assessment of clinical results and patient benefit for facial nerve palsy following acoustic neuroma excision. Clin Otolaryngol Allied Sci, 2000; 25(3): 219–26.
 
31.
Mckiernan D, Banfield G, Kumar R, Hinton A. Patient benefit from functional and cosmetic rhinoplasty. Clin Otolaryngol Allied Sci, 2001; 26(1): 50–52.
 
32.
Bhattacharyya N, Tarsy D. Impact on quality of life of botulinum toxin treatments for spasmodic dysphonia and oromandibular dystonia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2001; 127(4): 389–92.
 
33.
Vermeire K, Brokx JPL, Wuyts FL, Cochet E, Hofkens A, Van de Heyning PH. Quality-of-life benefit from cochlear implantation in the elderly. Otol Neurotol, 2005; 26(2): 188–95.
 
34.
Newman CW, Weinstein BE, Jacobson GP, Hug GA. Test-retest reliability of the hearing handicap inventory for adults. Ear Hear, 1991; 12(5): 355–57.
 
35.
Weinstein BE, Spitzer JB, Ventry IM. Test-retest reliability of the Hearing Handicap Inventory for the Elderly. Ear Hear, 1986; 7(5): 295–99.
 
36.
Wexler M, Miller LW, Berliner KI, Crary WG. Psychological effects of cochlear implant: Patient and „index relative” perceptions. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 1982; 91(2): 59–61.
 
37.
Maillet CJ, Tyler RS, Jordan HN. Change in the quality of life of adult cochlear implant patients. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 1995; 165: 31–48.
 
38.
Sanchez-Cuadrado I, Gavilan J, Perez-Mora R, Muñoz E, Lassaletta L. Reliability and validity of the Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire in Spanish. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2015; 272(7): 1621–25.
 
39.
Liu B, Chen X-Q, Kong Y, Li Y-X, Mo L-Y, Zheng J i wsp. Quality of life after cochlear implantation in postlingually deaf adults. Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 2008; 88(22): 1550–52.
 
40.
Cohen SM, Labadie RF, Dietrich MS, Haynes DS. Quality of life in hearing-impaired adults: The role of cochlear implants and hearing aids. Otolaryngol Head Neck Surg, 2004; 131(4): 413–22.
 
41.
Damen GWJA, Pennings RJE, Snik AFM, Mylanus EAM. Quality of life and cochlear implantation in Usher syndrome type I. Laryngoscope, 2006; 116(5): 723–28.
 
42.
Klop WMC, Briaire JJ, Stiggelbout AM, Frijns JHM. Cochlear implant outcomes and quality of life in adults with prelingual deafness. Laryngoscope, 2007; 117(11): 1982–87.
 
43.
Mistry D, Ryan J, Maessen H, Bance M. Differences in perception of hearing handicap between cochlear implant users and their spouses. Laryngoscope, 2014; 124(5): 1199–203.
 
44.
Capretta NR, Moberly AC. Does quality of life depend on speech recognition performance for adult cochlear implant users? Laryngoscope, 2016; 126(3): 699–706.
 
45.
Majkowicz M, Zdun-Ryżewska A. Ocena jakości życia w zaburzeniach psychicznych – koncepcja, badania, narzędzia pomiaru. Psychiatr w Prakt Klin, 2009; 2(2): 1–15.
 
Scroll to top