PRAKTYKA KLINICZNA
Narzędzia samoopisowe do oceny korzyści z implantacji ślimakowej u dorosłych pacjentów z szumami usznymi – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Oto-RynoLaryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Świerniak   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: w.swierniak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(4):51-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szumy uszne mogą być jednym z objawów towarzyszących niedosłuchowi. Ocena szumów usznych coraz częściej dokonywana jest za pomocą rzetelnych oraz trafnych narzędzi samoopisowych. Ich celem jest określenie subiektywnie postrzeganej dokuczliwości szumów usznych i ustalenie ich wpływu na funkcjonowanie człowieka w różnych sferach życia. Celem pracy był przegląd narzędzi badawczych stosowanych w ocenie korzyści z implantacji ślimakowej u dorosłych pacjentów z szumami usznymi. Praca powstała w wyniku przeglądu piśmiennictwa anglojęzycznego, wyszukanego za pomocą następujących baz artykułów naukowych: PubMed, Web of Science, Cochrane oraz Medline. Wyszukiwanie przeprowadzono za pomocą słów kluczowych: „tinnitus”, „cochlear implant” i „adults”. Ramy czasowe obejmowały lata 2008–2016. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa wyodrębniono cztery grupy narzędzi: wizualne skale analogowe, kwestionariusze do oceny dokuczliwości szumów usznych i ich wpływu na codzienną aktywność, kwestionariusze do oceny do oceny jakości życia związanej ze stanem zdrowia oraz kwestionariusze do oceny objawów depresyjnych. Obecnie stosowane zestawy narzędzi badawczych pozwalają na wszechstronną ocenę korzyści wynikających z implantacji ślimakowej u dorosłych pacjentów z szumami usznymi. Najczęściej stosowanym przez autorów narzędziem do oceny pooperacyjnej zmiany dokuczliwości szumów usznych jest kwestionariusz Tinnitus Handicap Inventory, natomiast do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem najczęściej wykorzystywany jest kwestionariusz Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire. Kwestionariusze Hospital Anxiety and Depression Scale oraz Skala Depresji Becka są równie często używane w ocenie objawów depresyjnych. Niektóre ze stosowanych na świecie kwestionariuszy zostały zwalidowane w języku polskim i cechują się odpowiednią trafnością i rzetelnością. Są to kwestionariusze: Tinnitus Handicap Inventory, Tinnitus Functional Index, Short-Form Health Survey-36 oraz Kwestionariusz BDI-II.
 
REFERENCJE (71)
1.
Arts R, Netz T, Janssen A, George E, Stokroos R. The occurrence of tinnitus after CI surgery in patients with severe hearing loss: A retrospective study. Int J Audiol, 2015; 54(12): 910–17.
 
2.
Arts R, George E, Stokroos R, Vermeire K. Review: Cochlear implants as a treatment of tinnitus in single-sided deafness. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2012; 20(5): 398–403. Piśmiennictwo:.
 
3.
Zon A van, Smulders Y, Ramakers G, Stegeman I, Smit A, Van Zanten G i wsp. Effect of unilateral and simultaneous bilateral cochlear implantation on tinnitus: A prospective study. Laryngoscope, 2016; 126(4): 956–61.
 
4.
Akdogan O, Ozcan I, Ozbek C, Dere H. Tinnitus after cochlear implantation. Auris Nasus Larynx, 2009; 36(2): 210–12.
 
5.
Jastreboff PJ. Phantom auditory perception (tinnitus): Mechanisms of generation and perception. Neurosci Res, 1990; 8(4): 221–54.
 
6.
Niedziałek I, Sarnicka I, Lewandowska M, Milner R, Ganc M, Fludra M i wsp. Patomechanizmy szumów usznych – przegląd wybranych hipotez. Now Audiofonol, 2014; 3(1): 15–19.
 
7.
Arts R, George E, Griessner A, Zierhofer C, Stokroos R. Tinnitus suppression by intracochlear electrical stimulation in Single-Sided Deafness: A prospective clinical trial – Part I. Audiol Neurootol, 2015; 20(5): 294–313.
 
8.
Punte AK, Vermeire K, Hofkens A, De Bodt M, De Ridder D, Van de Heyning P. Cochlear implantation as a durable tinnitus treatment in single-sided deafness. Cochlear Implants Int, 2011; 12(Suppl. 1): 26–29.
 
9.
Skarżyński H, Rogowski M, Bartnik G, Fabijańska A. Organization of tinnitus management in Poland. Acta Otolaryngol (Stockh), 2000; 120(2): 225–26.
 
10.
Skarżyński H, Raj-Koziak D. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa. Kompedium dla pacjentów i specjalistów. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2017.
 
11.
Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski A, Wysocki J, Szkiełkowska A i wsp. Hearing screening program in school-age children in western Poland. J Int Adv Audiol, 2011; 7: 194–200.
 
12.
Piotrowska A, Raj-Koziak D, Lorens A, Skarżyński H. Tinnitus reported by children aged 7 and 12 years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(8): 1346–50.
 
13.
Skarżyński PH, Piłka A, Ludwikowski M, Skarżyńska M. Comparison of the frequency of positive hearing screening outcomes in schoolchildren from Poland and other countries of Europe, Central Asia and Africa. J Hear Sci, 2014; 4(4): 51–58.
 
14.
Skarżyński PH, Świerniak W, Piłka A, Skarżyńska MB, Włodarczyk AW, Kholmatov D i wsp. A hearing screening program for children in primary schools in Tajikistan: A telemedicine model. Med Sci Monit, 2016; 22: 2424–30.
 
15.
Skarzynski PH, Wlodarczyk AW, Kochanek K, Pilka A, Jedrzejczak WW, Olszewski L i wsp. Central auditory processing disorder (CAPD) tests in a school-age hearing screening programme – analysis of 76,429 children. Ann Agric Environ Med, 2015; 22(1): 90–95.
 
16.
Crummer RW, Hassan GA. Diagnostic approach to tinnitus. Am Fam Physician, 2004; 69(1): 120–26.
 
17.
Kim D, Bae S, Park K, Jun B, Lee D, Yeo S i wsp. Tinnitus in patients with profound hearing loss and the effect of cochlear implantation. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2013; 270(6): 1803–808.
 
18.
Kubińska A. Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania oraz skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej u osób cierpiących z powodu szumów usznych. Now Audiofonol, 2015; 4(2): 53–57.
 
19.
Parazzini M, Del Bo L, Jastreboff M, Tognola G, Ravazzani P. Open ear hearing aids in tinnitus therapy: An efficacy comparison with sound generators. Int J Audiol, 2011; 50(8): 548–53.
 
20.
Cima R, Andersson G, Schmidt C, Henry JA. Cognitive-behavioral treatments for tinnitus: A review of the literature. J Am Acad Audiol, 2014; 25(1): 29–61.
 
21.
Jastreboff PJ. 25 Years of tinnitus retraining therapy. HNO, 2015; 63(4): 307–11.
 
22.
Rostkowska J, Wojewódzka B. Analiza efektów terapii 51-letniego pacjenta prelingwalnie ogłuchłego, zaopatrzonego w system CI. Now Audiofonol, 2013; 2(3): 49–58.
 
23.
Pieczykolan A, Kruszyńska M, Wiśniewski T, Lorens A, Skarżyński H. Dopasowanie systemu implantu ślimakowego – podstawy teoretyczne. Now Audiofonol, 2014; 5(4): 24–35.
 
24.
Baguley DM, Atlas MD. Cochlear implants and tinnitus. Prog Brain Res, 2007; 166: 347–55.
 
25.
Quaranta N, Fernandez-Vega S, D’elia C, Filipo R, Quaranta A. The effect of unilateral multichannel cochlear implant on bilaterally perceived tinnitus. Acta Otolaryngol (Stockh), 2008; 128(2): 159–63.
 
26.
Kompis M, Pelizzone M, Dillier N, Allum J, DeMin N, Senn P. Tinnitus before and 6 months after cochlear implantation. Audiol Neurootol, 2012; 17(3): 161–68.
 
27.
Kloostra F, Arnold R, Hofman R, Van Dijk P. Changes in tinnitus after cochlear implantation and its relation with psychological functioning. Audiol Neurootol, 2015; 20(2): 81–89.
 
28.
House J, Brackmann D. Tinnitus: surgical treatment. Ciba Found Symp, 1981; 85: 204–16.
 
29.
Moller AR, Langguth B, Hajak G, Kleinjung T, Cacace AT. Tinnitus: Patophysiology and treatment. Elsevier, 2007.
 
30.
McKerrow WS, Schreiner CE, Merzenich MM, Snyder RL, Toner JG. Tinnitus suppression by cochlear implants. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1991; 100(7): 552–58.
 
31.
Souliere CR, Kileny PR, Zwolan TA, Kemink JL. Tinnitus suppression following cochlear implantation: A multifactorial investigation. Arch Otolaryngol Neck Surg, 1992; 118(12): 1291–97.
 
32.
Ito J. Tinnitus suppression in cochlear implant patients. Otolaryngol Head Neck Surg, 1997; 117(6): 701–703.
 
33.
Tyler RS, Rubinstein J, Pan T, Chang S-A, Gogel SA, Gehringer A i wsp. Electrical stimulation of the cochlea to reduce tinnitus. Semin Hear, 2008; 29(4): 326–32.
 
34.
Rajchel J, Skarżyński PH. Przegląd wybranych narzędzi badawczych do oceny występowania oraz charakterystyki szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej. Now Audiofonol, 2016; 5(1): 74–88.
 
35.
Heller GZ, Manuguerra M, Chow R. How to analyze the Visual Analogue Scale: Myths, truths and clinical relevance. Scand J Pain, 2016; 13: 67–75.
 
36.
Wewers ME, Lowe NK. A critical review of visual analogue scales in the measurement of clinical phenomena. Res Nurs Health, 1990; 13(4): 227–36.
 
37.
Torrance GW, Feeny D, Furlong W. Visual analog scales: Do they have a role in the measurement of preferences for health states? Med Decis Making, 2001; 21(4): 329–34.
 
38.
Cabrera OA, Rodriguez Martines C, Falcon Gonzales J, Macias AR. Cochlear implant for tinnitus and hyperacusis: A case report. J Int Adv Otol, 2011; 7(2): 250–56.
 
39.
Mertens G, De Bodt M, Van de Heyning P. Cochlear implantation as a long-term treatment for ipsilateral incapacitating tinnitus in subjects with unilateral hearing loss up to 10 years. Hear Res, 2016; 331: 1–6.
 
40.
Van de Heyning P, Vermeire K, Diebl M, Nopp P, Anderson I, De Ridder D. Incapacitating unilateral tinnitus in single-sided deafness treated by cochlear implantation. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2008; 117(9): 645–52.
 
41.
Terwee CB, Bot SDM, Boer MR de, Windt DAWM van der, Knol DL, i wsp. Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. J Clin Epidemiol, 2007; 60(1): 34–42.
 
42.
Newman CW, Jacobson GP, Spitzer JB. Development of the Tinnitus Handicap Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1996; 122(2): 143–48.
 
43.
McCombe A, Baguley D, Coles R, McKenna L, McKinney C, Windle-Taylor P i wsp. Guidelines for the grading of tinnitus severity: the results of a working group commissioned by the British Association of Otolaryngologists, Head and Neck Surgeons, 1999. Clin Otolaryngol Allied Sci, 2001; 26(5): 388–93.
 
44.
Skarzynski PH, Raj-Koziak D, Rajchel JJ, Pilka A, Wlodarczyk AW, Skarzynski H. Adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish and its testing on a clinical population of tinnitus sufferers. Int J Audiol, 2017: 1–5.
 
45.
Wrzosek M, Szymiec E, Klemens W, Kotyło P, Schlee W, Modrzyńska M i wsp. Polish translation and validation of the Tinnitus Handicap Inventory and the Tinnitus Functional Index. Front Psychol, 2016; 7: 1871.
 
46.
Goebel G, Hiller W. The tinnitus questionnaire. A standard instrument for grading the degree of tinnitus. Results of a multicenter study with the tinnitus questionnaire. HNO, 1994; 42(3): 166–72.
 
47.
Adamchic I, Tass PA, Langguth B, Hauptmann C, Koller M, Schecklmann M i wsp. Linking the Tinnitus Questionnaire and the subjective Clinical Global Impression: Which differences are clinically important? Health Qual Life Outcomes, 2012; 10: 79.
 
48.
Zeman F, Koller M, Schecklmann M, Langguth B, Landgrebe M. Tinnitus assessment by means of standardized self-report questionnaires: Psychometric properties of the Tinnitus Questionnaire (TQ), the Tinnitus Handicap Inventory (THI), and their short versions in an international and multi-lingual sample. Health Qual Life Outcomes, 2012; 10: 128.
 
49.
Kuk FK, Tyler RS, Russell D, Jordan H. The psychometric properties of a tinnitus handicap questionnaire. Ear Hear, 1990; 11(6): 434–45.
 
50.
Vanneste S, To WT, De Ridder D. The psychometric properties of the Tinnitus Handicap Questionnaire in a Dutch-speaking population. Clin Otolaryngol, 2011; 36(1): 9–16.
 
51.
Wilson PH, Henry J, Bowen M, Haralambous G. Tinnitus reaction questionnaire: psychometric properties of a measure of distress associated with tinnitus. J Speech Hear Res, 1991; 34(1): 197–201.
 
52.
Tyler R, Haihong Ji, Perreau A, Witt S, Noble W, Coelho C. Development and validation of the Tinnitus Primary Function Questionnaire. Am J Audiol, 2014; 23(3): 260–72.
 
53.
Robinson K, Gatehouse S, Browning GG. Measuring patient benefit from otorhinolaryngological surgery and therapy. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1996; 105(6): 415–22.
 
54.
Hendry J, Chin A, Swan IRC, Akeroyd MA, Browning GG. The Glasgow Benefit Inventory: a systematic review of the use and value of an otorhinolaryngological generic patient-recorded outcome measure. Clin Otolaryngol, 2016; 41(3): 259–75.
 
55.
Hinderink J, Krabbe P, Vandenbroek P. Development and application of a health-related quality-of-life instrument for adults with cochlear implants: The Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire. Otolaryngol Head Neck Surg, 2000; 123(6): 756–65.
 
56.
Klop W, Briaire J, Stiggelbout A, Frijns J. Cochlear implant outcomes and quality of life in adults with prelingual deafness. Laryngoscope, 2007; 117(11): 1982–87.
 
57.
Horsman J, Furlong W, Feeny D, Torrance G. The Health Utilities Index (HUI): concepts, measurement properties and applications. Health Qual Life Outcomes, 2003; 1: 54.
 
58.
Torrance GW, Boyle MH, Horwood SP. Application of multi-attribute utility theory to measure social preferences for health states. Oper Res, 1982; 30(6): 1043–69.
 
59.
Feeny D, Furlong W, Torrance GW, Goldsmith CH, Zhu Z, DePauw S i wsp. Multiattribute and single-attribute utility functions for the health utilities index mark 3 system. Med Care, 2002; 40(2): 113–28.
 
60.
Torrance GW, Feeny DH, Furlong WJ, Barr RD, Zhang Y, Wang Q. Multiattribute utility function for a comprehensive health status classification system Health Utilities Index Mark 2. Med Care, 1996; 34(7): 702–22.
 
61.
Boyle MH, Furlong W, Feeny D, Torrance GW, Hatcher J. Reliability of the Health Utilities Index – Mark III used in the 1991 cycle 6 Canadian General Social Survey Health Questionnaire. Qual Life Res, 995; 4(3): 249–57.
 
62.
Luo N, Seng B-K, Thumboo J, Feeny D, Li S-C. A study of the construct validity of the health utilities index mark 3 (HUI3) in patients with schizophrenia. Qual Life Res, 2006; 15(5): 889–98.
 
63.
Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) I Conceptual framework and item selection. Med Care, 1992; 30(6): 473–83.
 
64.
McHorney CA, Ware JE, Raczek AE. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): II Psychometric and clinical tests of validity in measuring physical and mental health constructs. Med Care, 1993; 31(3): 247–63.
 
65.
Monzani D, Genovese E, Marrara A, Gherpelli C, Pingani L, Forghieri M i wsp. Validity of the Italian adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory; focus on quality of life and psychological distress in tinnitus-sufferers. Acta Otorhinolaryngol Ital, 2008; 28(3): 126–34.
 
66.
Tylka J, Piotrowicz R. Kwestionariusz oceny jakości życia SF36 – wersja polska. Kardiol Pol, 2009; 67(10): 1166–69.
 
67.
Brazier JE, Harper R, Jones NM, O’Cathain A, Thomas KJ, Usherwood T i wsp. Validating the SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care. BMJ, 1992; 305(6846): 160–64.
 
68.
Zigmond AS, Snaith RP. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr Scand, 1983; 67(6): 361–70.
 
69.
Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale An updated literature review. J Psychosom Res, 2002; 52(2): 69–77.
 
70.
Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry, 1961; 4: 561–71.
 
71.
Zawadzki B, Popiel A, Pragłowska E. Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI-II Aarona T Becka. Psychol Etol Genet, 2009; 19: 71–95.
 
Scroll to top