PRACA PRZEGLĄDOWA
Przegląd możliwości pomiarowych wybranych systemów do rejestracji emisji otoakustycznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bartosz Trzaskowski   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.trzaskowski@outlook.com
Data publikacji: 26-10-2020
 
Now Audiofonol 2017;6(1):22–39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na rynku dostępnych jest wiele komercyjnych systemów umożliwiających wykonywanie badań emisji otoakustycznych. Urządzenia te różnią się od siebie przeznaczeniem i funkcjonalnością. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie możliwości rejestracji OAE przy użyciu wybranych systemów.
 
REFERENCJE (53)
1.
Kemp DT. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system. J Acoust Soc Am, 1978; 64(5): 1386–91.
 
2.
Shera CA, Guinan JJ. Evoked otoacoustic emissions arise by two fundamentally different mechanisms: a taxonomy for mammalian OAEs. J Acoust Soc Am, 1999; 105: 782–98.
 
3.
Knight RD, Kemp DT. Indications of different distortion product otoacoustic emission mechanisms from a detailed f1, f2 area study. J Acoust Soc Am, 2000; 107(1): 457–73.
 
4.
Katz J. Handbook of Clinical Audiology. LWW; Seventh, North American Edition; 2014.
 
5.
Strickland AE, Burns EM, Tubis A. Incidence of spontaneous otoacoustic emissions in infants and children. J Acoust Soc Am, 1985; 78: 931–35.
 
6.
Talmadge CL, Long GR, Murphy WJ, Tubis A. New off-line method for detecting spontaneous otoacoustic emissions in human subjects. Hear Res, 1993; 71: 170–82.
 
7.
Kemp DT. Evidence of mechanical nonlinearity and frequency selective wave amplification in the cochlea. Arch Otorhinolaryngol, 1979; 224(1–2): 37–45.
 
8.
Kemp DT. The evoked cochlear mechanical response and the auditory microstructure – evidence for a new element in cochlear mechanics. Scand Audiol Suppl, 1979; 9: 35–47.
 
9.
Zhang VW, McPherson B, Shi BX, Tang JL, Wong BY. Neonatal hearing screening: a combined click evoked and tone burst otoacoustic emission approach. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008; 72(3): 351–60.
 
10.
Hatzopoulos S, Petruccelli J, Pelosi G, Martini A. A TEOAE screening protocol based on linear click stimuli: performance and scoring criteria. Acta Otolaryngol, 1999; 119(2): 135–39.
 
11.
Keppler H, Dhooge I, Maes L, D’haenens W, Bockstael A, Philips B i wsp. Transient-evoked and distortion product otoacoustic emissions: A short-term test-retest reliability study. Int J Audiol, 2010; 49(2): 99–109.
 
12.
Piłka E, Jędrzejczak WW, Trzaskowski B, Skarżyński H. Variability of distortion product otoacoustic emissions at 10, 12, and 16 kHz: a preliminary study. JHS, 2014; 4(4): 59–64.
 
30.
Shera CA, Guinan JJ. Evoked otoacoustic emissions arise by two fundamentally different mechanisms: a taxonomy for mammalian OAEs. J Acousti Soc Am, 1999; 105: 782–98.
 
31.
Shera CA. Mechanisms of mammalian otoacoustic emission and their implications for the clinical utility of otoacoustic emissions. Ear Hear, 2004; 25: 86–97.