PRACA PRZEGLĄDOWA
Przegląd możliwości pomiarowych wybranych systemów do rejestracji emisji otoakustycznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Trzaskowski   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.trzaskowski@outlook.com
 
 
Now Audiofonol 2017;6(1):22-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na rynku dostępnych jest wiele komercyjnych systemów umożliwiających wykonywanie badań emisji otoakustycznych. Urządzenia te różnią się od siebie przeznaczeniem i funkcjonalnością. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie możliwości rejestracji OAE przy użyciu wybranych systemów.
 
REFERENCJE (53)
1.
Kemp DT. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system. J Acoust Soc Am, 1978; 64(5): 1386–91.
 
2.
Shera CA, Guinan JJ. Evoked otoacoustic emissions arise by two fundamentally different mechanisms: a taxonomy for mammalian OAEs. J Acoust Soc Am, 1999; 105: 782–98.
 
3.
Knight RD, Kemp DT. Indications of different distortion product otoacoustic emission mechanisms from a detailed f1, f2 area study. J Acoust Soc Am, 2000; 107(1): 457–73.
 
4.
Katz J. Handbook of Clinical Audiology. LWW; Seventh, North American Edition; 2014.
 
5.
Strickland AE, Burns EM, Tubis A. Incidence of spontaneous otoacoustic emissions in infants and children. J Acoust Soc Am, 1985; 78: 931–35.
 
6.
Talmadge CL, Long GR, Murphy WJ, Tubis A. New off-line method for detecting spontaneous otoacoustic emissions in human subjects. Hear Res, 1993; 71: 170–82.
 
7.
Kemp DT. Evidence of mechanical nonlinearity and frequency selective wave amplification in the cochlea. Arch Otorhinolaryngol, 1979; 224(1–2): 37–45.
 
8.
Kemp DT. The evoked cochlear mechanical response and the auditory microstructure – evidence for a new element in cochlear mechanics. Scand Audiol Suppl, 1979; 9: 35–47.
 
9.
Zhang VW, McPherson B, Shi BX, Tang JL, Wong BY. Neonatal hearing screening: a combined click evoked and tone burst otoacoustic emission approach. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008; 72(3): 351–60.
 
10.
Hatzopoulos S, Petruccelli J, Pelosi G, Martini A. A TEOAE screening protocol based on linear click stimuli: performance and scoring criteria. Acta Otolaryngol, 1999; 119(2): 135–39.
 
11.
Keppler H, Dhooge I, Maes L, D’haenens W, Bockstael A, Philips B i wsp. Transient-evoked and distortion product otoacoustic emissions: A short-term test-retest reliability study. Int J Audiol, 2010; 49(2): 99–109.
 
12.
Piłka E, Jędrzejczak WW, Trzaskowski B, Skarżyński H. Variability of distortion product otoacoustic emissions at 10, 12, and 16 kHz: a preliminary study. JHS, 2014; 4(4): 59–64.
 
13.
http: //www.otometrics.com/Screening/MADSEN-Alpha-OAE.
 
14.
http: //www.otometrics.com/Screening/newborn-hearingscreening-madsen-accuscreen.
 
15.
http: //www.otometrics.com/Hearing-assessment/otoacousticemissions-testing-oae-capella-2.
 
16.
http: //www.grason-stadler.com/products/corti.
 
17.
http: //www.grason-stadler.com/products/gsi-audioscreener/.
 
18.
http: //www.grason-stadler.com/products/gsi-audera/.
 
19.
http: //www.ihsys.com/site/SmartScreenerPlus.asp?tab=0.
 
20.
http: //www.ihsys.com/site/SmartDPOAE.asp?tab=2.
 
21.
http: //www.ihsys.com/site/SmartTrOAE.asp?tab=2.
 
22.
http: //www.interacoustics.com/otoread.
 
23.
http: //www.interacoustics.com/eclipse.
 
24.
http: //www.interacoustics.com/titan.
 
25.
http: //www.labatinternational.com/international-products/otoacoustic-emission/echolabs/.
 
26.
http: //www.maico-diagnostic.com/products/oae/eroscan/.
 
27.
http: //www.maico-diagnostic.com/products/oae/ero-scan-pro/.
 
28.
http: //www.mimosaacoustics.com/products/otostat.html.
 
29.
http: //www.mimosaacoustics.com/products/hearid.html.
 
30.
Shera CA, Guinan JJ. Evoked otoacoustic emissions arise by two fundamentally different mechanisms: a taxonomy for mammalian OAEs. J Acousti Soc Am, 1999; 105: 782–98.
 
31.
Shera CA. Mechanisms of mammalian otoacoustic emission and their implications for the clinical utility of otoacoustic emissions. Ear Hear, 2004; 25: 86–97.
 
32.
http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=217.
 
33.
http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=967.
 
34.
http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=968.
 
35.
http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=970.
 
36.
http: //www.natus.com/index.cfm?page=products_1&crid=19.
 
37.
http: //www.neurosoft.ru/eng/product/neuro-audio-screen/index.aspx.
 
38.
http: //www.neurosoft.ru/eng/product/neuro-audio-2010/index.aspx.
 
39.
http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=22.
 
40.
http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=130.
 
41.
http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=111.
 
42.
http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=129.
 
43.
http: //www.otodynamics.com/product_otoport.asp.
 
44.
http: //www.otodynamics.com/product_info.asp?id=246.
 
45.
http: //www.otodynamics.com/product_info.asp?id=300.
 
46.
http: //www.otodynamics.com/product_info.asp?id=301.
 
47.
http: //www.otodynamics.com/product_info.asp?id=322.
 
48.
http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=265.
 
49.
http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=323.
 
50.
http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=215.
 
51.
http: //otodynamics.com/product_info.asp?id=270.
 
52.
http: //www.pathme.de/index.php/en/products/sentiero-desktop.
 
53.
http: //www.vivosonic.com/integrity-v500-system/.
 
Scroll to top