PRACA BADAWCZA
Ocena przydatności obiektywnych metod badania słuchu u dzieci i młodzieży z zespołem Downa – badania wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 03-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Sienkiewicz   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: sienkiewicz_katarzyna@interia.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(3):24-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Częstość występowania zespołu Downa (ZD) wśród żywo urodzonych noworodków wynosi 1 na 600–700. Jest to najczęstsza aberracja ludzkich chromosomów autosomalnych. Jedną z przyczyn opóźnień w rozwoju intelektualnym, poznawczym i językowym u dzieci z zespołem Downa są zaburzenia słuchu. Szacuje się, że odsetek występowania ubytków słuchu u dzieci z ZD wynosi od 38% do 82%. Wielu badaczy zgadza się, że najczęściej występującym rodzajem niedosłuchu jest niedosłuch przewodzeniowy, jednak inne źródła wskazują także na niedosłuch mieszany lub czuciowo-nerwowy

Materiał i metody:
W badaniach udział wzięło 12 osób z zespołem Downa w wieku od 9 miesięcy do 28 lat. U wszystkich osób wykonano otoskopię, tympanometrię, badanie emisji otoakustycznych oraz słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR).

Wyniki:
Analiza wyników obiektywnych badań słuchu wykazała, że w badanej grupie pacjentów występują różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Łączna analiza wyników obiektywnych badań słuchu wykazała, że zaburzenia przewodzeniowe obecne były w 4 przypadkach (25%).

Wnioski:
Wyniki badań pilotażowych u dzieci i młodzieży zespołem Downa potwierdziły możliwość wykorzystania metod obiektywnych w ocenie słuchu tej grupy dzieci bez potrzeby stosowania anestezji oraz wykazały, że w tej grupie osób najczęściej występują zaburzenia słuchu typu przewodzeniowego.

 
REFERENCJE (32)
1.
Cunningham C. Dzieci z zespołem Downa. Wyd. Warszawa: WSiP; 1994.
 
2.
Korenberg JR, Chen XN, Schipper R, Sun Z, Gonsky R, Gerwehr S i wsp. Down syndrome phenotypes: The consequences of chromosomal imbalance. Proc Nati Acad Sci USA, 1994; 91(11): 4997–5001.
 
3.
Keiser H, Montague J, Wold D, Maune D, Pattison D. Hearing loss of Down syndrome adults. Am J Ment Defic. 1981; 85: 467–72.
 
4.
Szyfter W, Łączkowska-Przybylska J. Hearing impairment in children with Down’s syndrome. Otolaryngol Pol, 1999; 13: 83–6.
 
5.
Cooley WC, Graham JM Jr. Down syndrome – an update and review for the primary pediatrician. Clin Pediat (Phila), 1991: 230–3.
 
6.
Korniszewski L. Opieka nad dzieckiem z zespołem Downa. Medipress Pediatria, 1995.
 
7.
Hassman E, Skotnicka B, Midro A, Musiatowicz M. Disortion products otoacustic emissions in diagnosis of hearing loss in Down syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1988, 45: 199–206.
 
8.
Davis B. Auditory disorders in Down’s syndrome. Scan Audiol Suppl, 1998; 30: 65–8.
 
9.
Iino Y, Imamura Y, Harigi S, Tanaka Y. Efficacy of tymanostomy tube insertion for ototis media with effusion in children with Down syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1999, 49: 143–9.
 
10.
Kaga K, Marsh R. Auditory brainstem responses in young children with Down’s syndrome. Int J Pediatr Otolaryngol, 1986; 11: 29–38.
 
11.
Murizi M, Ottaviani F, Paludetti G, Lungarotti S. Audiological findings in Down’s children. Int J Pediatr Otolaryngol, 1985; 9: 227–32.
 
12.
Pappas DG, Flexer C, Shackelford MA. Otological and habilitativ management of children with Down syndrome. Laryngoscope, 1994; 104: 1065–70.
 
13.
Roizen JR, Wolters C, Nicol T, Blondis TA. Hearing loss in children with Down syndrome. J Pediatr, 1993; 123: 10–12.
 
14.
Shott SR, Joseph A, Heithaus D. Hearing loss in children with Down syndrome. Int Pediatr Otorhinolaryngol, 2001; 61: 199–205.
 
15.
Squires N, Aine C, Buchwald J, Norman R, Galbraith G. Auditory brainstem responses abnormalities in severely and profoundly retarded adults. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1980; 50: 172–85.
 
16.
Ferii R, Del Gracco S, Elia M, Musumeci SA, Stefani MC. Age, sex and mental retardation related changes of brainstem auditory evoked potentials in Down’s syndrome. Ital J Neurol Sci, 1995; 16: 377–83.
 
17.
Folsom RC, Widen JE, Wilson WR. Auditory brainstem responses in infants with Down’s syndrome. Arch Otolaryngol, 1983; 109: 607–10.
 
18.
Balkany TJ, Mischake RE, Downs MP, Jafek BW. Ossicular abnormalities in Down’s syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg, 1979; 87: 372–84.
 
19.
McPherson B, Lai SP, Leung KK. Hearing loss in Chinese school children with Down syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71: 1905–15.
 
20.
Poblano A, Munoz-Hernandez SE, Arias-Arandal I, Castro Cue-De Carpizo L i wsp. Brainstem auditory evoked potentials and median latency in children with Down’s syndrome. Bol Med Hosp Infant Mex, 1991; 48: 793–9.
 
21.
Steffens ML, Oller DK, Lynch M, Urbano RC. Vocal development in infants with Down’s syndrome and infants who are developing normally. Am J Ment Retard, 1992; 97: 235–46.
 
22.
Kręcicki T, Zalesska-Kręcicka M, Kubiak K, Gawron W. Brain auditory evoked potentials in children with Down syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2005; 69: 615–20.
 
23.
Roizen JR, Wolters C, Nicol T, Blondis TA. Hearing loss in children with Down syndrome. J Pediatr, 1993; 123: 10–2.
 
24.
Pilecki W, Sadowska L, Mysłek M, Śliwiński Z. Efektywność wczesnej neurostymulacji rozwoju wg Wrocławskiego Modelu Usprawniania dzieci z zespołem Downa w świetle badań bioelektrycznych mózgu. Fizjoterapia Polska, 2002; 2: 99–107.
 
25.
Piłka A, Kochanek K, Skarżyński H, Skarżyński PH, Bruski Ł. Ocena efektywności algorytmów do usuwania artefaktów mięśniowych z zapisów ABR zastosowanych w urządzeniu Vivosonic Integrity. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej. Mikołajki, 9–11 czerwca 2011.
 
26.
Jerger JF. Clinical experience with impedance audiometry. Arch Otolaryngol, 1970; 92: 311–24.
 
27.
Brown PM, Lewis GTR, Parker AJ, Maw AR. The skull base and nasopharynx in Down’s syndrome in relation to hearing impairment. Clin Otolaryngol, 1989; 14: 241–6.
 
28.
Jacobs IN, Gray RF, Todd NW. Upper airway obstruction in children with Down syndrome. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1996; 122: 945–50.
 
29.
Berg JM, Crome L, France NE. Congenital septal defect in mongolism. Br Heart J, 1960; 22: 331–46.
 
30.
Evans PR. Cardiac anomalies in mongolism. British, 1950; 12: 258–62.
 
31.
Liu MC, Corlett K. A study of congenital heart defects in mongolism. Archives of disease in child within Down’s syndrome and congenital heart disease. Hood, 1959; 34: 410–9.
 
32.
Balkany TJ, Mischake RE, Downs MP, Jafek BW. Hearing loss in Down syndrome. A treateable handicap more Combom than generally recognized. Clin Pediatr, 1979; 18: 116–8.
 
Scroll to top