PRACA PRZEGLĄDOWA
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych u dzieci – przegląd aktualnego piśmiennictwa
Anna Kasprzyk 1,2, A-F
,
 
Artur Niedzielski 1,2,3, A-F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia Otoneurologiczna, Lublin
 
2
Szpital Bielański, Oddział Otolaryngologiczny, Warszawa
 
3
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 20-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kasprzyk   

Oddział Otolaryngologiczny, Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, e-mail: kasprzyan@bielanski.med.pl
 
 
Now Audiofonol 2020;9(1):11-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych jest częstą chorobą wieku dziecięcego. Ze względu na złożoną patofizjologię postawienie ostatecznej diagnozy wydłuża się w czasie. W niniejszej pracy omówiono aktualne zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłego zapalenia zatok u dzieci.
 
REFERENCJE (30)
1.
Scadding G, Hellings P, Alobid i wsp. Diagnostic tools in rhinology EAACI position paper. Clin Transl Allergy, 2011; 1: 2.
 
2.
Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, Hellings PW, Kern R, Reitsma S i wsp. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology, 2020; 58(Suppl. S29): 1–464.
 
3.
Hamilos DL. Pediatric chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol Allergy, 2015; 29(6): 414–20.
 
4.
Bietzke SE, Shin JJ, Choi S, Lee JT, Parikh SR, Pena M i wsp. Clinical consensus statement: Pediatric chronic rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg, 2014; 151(4): 542–53.
 
5.
Scuderi AJ, Harnsberger HR, Boyer RS. Pneumatization of the paranasal sinuses: Normal features of importance to the accurate interpretation of CT scans and MR images. AJR Am J Roentgenol, 1993; 160(5): 1101–04.
 
6.
Zuliani G, Carron M, Gurrola J, Coleman C, Haupert M, Berk R i wsp. Identification of adenoid biofilms in chronic rhinosinusitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2006; 70(9): 1613–17.
 
7.
Bernstein JM, Dryja D, Murphy TF. Molecular typing of paired bacterial isolates from the adenoid and lateral wall of the nose in children undergoing adenoidectomy: Implications in acute rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg, 2001; 125(6): 593–97.
 
8.
Hamilos DL. Chronic sinusitis. J Allergy Clin Immunol, 2011; 106(2): 213–27.
 
9.
Coticchia J, Zuliani G, Coleman C, Carron M, Gurrola J, Haupert M i wsp. Biofilm surface area in the pediatric nasopharynx. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2007; 133(2): 110–14.
 
10.
Wood AJ, Antoszewska H, Fraser J, Douglas RG. Is chronic rhinosinusitis caused by persistent respiratory virus infection? Int Forum Allergy Rhinol, 2011; 1: 95–100.
 
11.
Heath J, Hartzell L, Putt C, Kennedy JL. Chronic rhinosinusitis in children: Pathophysiology, evaluation, and medical management. Curr Allergy Asthma Rep, 2018; 18(7): 1–11.
 
12.
Sedaghat AR, Phipatanakul W, Cunningham MJ. Prevalence of and associations with allergic rhinitis in children with chronic rhinosinusitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2014; 78(2): 343–47.
 
13.
Sedaghat AR, Phipatanakul W, Cunningham MJ. Atopy and the development of chronic rhinosinusitis in children with allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract, 2013; 6(1): 689–91.
 
14.
Badr DT, Gaffin JM, Phipatanakul W. Pediatric rhinosinusitis. Curr Treat Options Allergy, 2016; 3(3): 268–81.
 
15.
Kang SH, de Tarso Roth Dalcin P, Piltcher OB, de Oliveira Migliavacca R. Chronic rhinosinusitis and nasal polyposis in cystic fibrosis: update on diagnosis and treatment. J Bras Pneumol, 2015; 41(1): 65–76.
 
16.
Sacre-Hazouri JA, Sacre GL, Rodríguez PN. Management of chronic rhinosinusitis in children. Alerg Asma Inmunol Pediatr, 2013; 22(2): 61–69.
 
17.
Chandy Z, Ference E, Lee JT. Clinical guidelines on chronic rhinosinusitis in children. Curr Allergy Asthma Rep, 2019; 19(2): 1–7.
 
18.
Bhattacharyya N, Jones DT, Hill M, Shapiro NL. The diagnostic accuracy of computed tomography in pediatric chronic rhinosinusitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2004; 130(9): 1029–32.
 
19.
Beswick DM, Ramadan H, Baroody FM, Hwang PH. Practice patterns in pediatric chronic rhinosinusitis: A survey of the American Rhinologic Society. Am J Rhinol Allergy, 2016; 30(6): 418–23.
 
20.
Beswick DM, Messner AH, Hwang PH. Pediatric chronic rhinosinusitis management in rhinologists and pediatric otolaryngologists. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2013; 126(9): 634–39.
 
21.
Pham V, Sykes K, Wei J. Long-term outcome of once daily nasal irrigation for the treatment of pediatric chronic rhinosinusitis. Laryngoscope, 2013; 124(4): 1000–1007.
 
22.
Wei JL, Sykes KJ, Johnson P, He J, Mayo MS. Safety and efficacy of once-daily nasal irrigation for the treatment of pediatric chronic rhinosinusitis. Laryngoscope, 2011; 121: 1989–2000.
 
23.
Head K, Chong L, Piromchai P, Hopkins C, Philpott C, Schilder AGM i wsp. Systemic and topical antibiotics for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016; 4: CD011994.
 
24.
Shen S, Lou H, Wang C, Zhang L. Macrolide antibiotics in the treatment of chronic rhinosinusitis: evidence from a meta-analysis. J Thorac Dis, 2018; 10(10): 5913–23.
 
25.
Neff L, Adil EA. What is the role of the adenoid in pediatric chronic rhinosinusitis? Laryngoscope, 2014; 125(6): 1282–83.
 
26.
McKeon M, Medina G, Kawai K, Cunningham M, Adil E. Readmissions following ambulatory pediatric endoscopic sinus surgery. Laryngoscope, 2019; 129: 2681–86.
 
27.
Makary CA, Ramadan HH. The role of sinus surgery in children. Laryngoscope, 2013; 123(6): 1348–52.
 
28.
Torretta S, Guastella C, Ibba T, Gaffuri M, Pignataro L. Surgical treatment of paediatric chronic rhinosinusitis. J Clin Med, 2019; 8(5): 684.
 
29.
Elsisi H. Safety and efficacy of pediatric functional endoscopic sinus surgery for the treatment of pediatric chronic rhinosinusitis. Egypt J Otolaryngol, 2017; 33: 616–22.
 
30.
Gorski Z, Zawadzka-Glos L. A review of endoscopic sinus surgery in the management of chronic rhinosinusitis and nasal polyposis in pediatric cystic fibrosis patients. New Med, 2016; 20(4): 119–25.
 
Scroll to top