PRACA PRZEGLĄDOWA
Analiza map potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób zatok przynosowych w Polsce
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany/Warszawa
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Kajetany/Warszawa
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
5
Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr H. Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.skarzynski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(2):9-19
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) jest nie tylko uważane za jedną z najczęstszych chorób przewlekłych w krajach rozwiniętych, lecz także ma istotny negatywny wpływ na jakość życia pacjentów, codzienną pracę, oraz na zwiększenie wydatków na opiekę zdrowotną, w tym w dużej mierze na hospitalizacje. W terapii PZZP stosuje się leczenie farmakologiczne oraz operacyjne z coraz powszechniejszym wykorzystaniem endoskopowej chirurgii zatok (ESS).

Cel:
Celem pracy była analiza map potrzeb zdrowotnych (MPZ) w zakresie chorób zatok przynosowych w Polsce oraz przegląd najnowszych doniesień ze świata dotyczących leczenia PZZP. Choroby nosa i zatok przynosowych są najczęściej występującym schorzeniem wśród chorób z zakresu otorynolaryngologii, dlatego analiza odnośnych map potrzeb zdrowotnych jest istotna i ma swoje uzasadnienie.

Materiał i metody:
Przeanalizowano mapy potrzeb zdrowotnych – opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia – dotyczące chorób zatok przynosowych ze wszystkich województw w zakresie lecznictwa szpitalnego za rok 2014 oraz dostępną literaturę na temat leczenia PZZP w latach 2012–2018 w wyszukiwarce PubMed.

Wyniki:
W Polsce w 2014 roku współczynnik zapadalności na choroby nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani wynosił 5762,8 na 100 tys. ludności, a współczynnik chorobowości – 41 258,7 na 100 tys. Odnotowano 5,132 mln porad ambulatoryjnych z powodu powyższych schorzeń, z czego 47,5% to porady pacjentów, którzy pojawili się co najmniej trzy razy. Z przyczyn otorynolaryngologicznych zarejestrowano 288,4 tys. hospitalizacji.

Wnioski:
MPZ są narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji o charakterze systemowym, jak i działań prowadzonych w odniesieniu do poszczególnych uczestników systemu ochrony zdrowia.

 
REFERENCJE (18)
1.
Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F i wsp. EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology, 2012; 50(1): 1–12.
 
2.
Stevens WW, Schleimer RP, Kern RC. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps. J Allergy Clin Immunol Pract, 2016; 4(4): 565–72.
 
3.
Kucuksezer UC, Ozdemir C, Akdis M, Akdis CA. Chronic rhinosinusitis: pathogenesis, therapy options, and more. Expert Opin Pharmacother, 2018: 19(16): 1805–15.
 
4.
Thompson CF, Price CPE, He Huang J, Min JY, Suh LA, Shintani-Smith S i wsp. A pilot study of symptom profiles from a polyp versus an eosinophilic-based classification of chronic rhinosinusitis. Int Forum Allergy Rhinol, 2016; 6(5): 500–07.
 
5.
Bardy JJ, Sarovich DS, Price EP, Steinig E, Tong S, Drilling A i wsp. Staphylococcus aureus from patients with chronic rhinosinusitis show minimal genetic association between polyp and non-polyp phenotypes. BMC Ear Nose Throat Disord, 2018; 18: 16.
 
6.
Brook I. The role of antibiotics in pediatric chronic rhinosinusitis. Laryngoscope Investig Otolaryngol, 2017; 2(3): 104–08.
 
7.
Juan F, Ayiheng Q, Yuqin F,Hua Z, Jun Y,Bin H. Risk factors of chronic rhinosinusitis after functional endoscopic sinus surgery. Med Sci Monit, 2017; 23: 1064–68.
 
8.
Lourijsen ES,Borgie CAJM de, Vleming M, FokkensWJ. Endoscopic sinus surgery in adult patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps (PolypESS): study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 2017; 18: 39.
 
9.
Beswick DM, Mace JC, Rudmik L, Soler ZM, Alt JA, Smith KA i wsp. Socioeconomic factors impact quality of life outcomes and olfactory measures in chronic rhinosinusitis. Int Forum Allergy Rhinol, 2018; doi: 10.1002/alr.22256.
 
10.
McCoul ED. The condemned sinus: natural disease or surgical sequela? Ochsner J, 2018; 18(2): 141–45.
 
11.
Kelly EA, Gollapudy S, Riess ML, Woehlck HJ, Loehrl TA, Poetker DM. Quality of surgical field during endoscopic sinus surgery: a systematic literature review of the effect of total intravenous compared to inhalational anesthesia. Int Forum Allergy Rhinol, 2013; 3(6): 474–81.
 
12.
Ministerstwo Zdrowia. Mapy potrzeb zdrowotnych. http://www.mapypotrzebzdrowotn... [dostęp: 15.05.2019].
 
13.
Lethbridge-Cejku M, Schiller JS, Bernadel L. Summary health statistics for U.S. adults: National Health Interview Survey, 2002. Vital Health Stat, 2004; 10(222): 1–23.
 
14.
Benjamin MR, Stevens WW, Li N, Bose S, Grammer LC, Kern RC, et al. Clinical characteristics of patients with chronic rhinosinusitis without nasal polyps in an academic setting. J Allergy Clin Immunol Pract, 2018; S2213-2198(18)30671-8.
 
15.
Cho SH, Kim DW, Gevaert P. Chronic rhinosinusitis without nasal polyps. J Allergy Clin Immunol Pract, 2016; 4(4): 575–82.
 
16.
Kennedy DW, Shaman P, Han W, Selman H, Deems DA, Lanza DC. Complications of ethmoidectomy: a survey of fellows of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Otolaryngol Head Neck Surg, 1994; 111: 589–99.
 
17.
Cumberworth VL, Sudderick RM, Mackay IS. Major complications of functional endoscopic sinus surgery. Clin Otolaryngol Allied Sci, 1994; 19: 248–53.
 
18.
Krings JG, Kallogjeri D, Wineland A, Nepple KG, Piccirillo JF, Getz AE. Complications of primary and revision functional endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis. Laryngoscope, 2014; 124(4): 838–45.
 
Scroll to top