RECENZJA
Recenzja monografii zbiorowej pod red. Elżbiety Woźnickiej: Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Kraków
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Plutecka   

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, ul. R. Ingardena 4, 30-060 Kraków, e-mail: kaplutecka@interia.pl
Data publikacji: 26-10-2020
 
Now Audiofonol 2017;6(3):37–38