PRAKTYKA KLINICZNA
Urządzenia wszczepialne na przewodnictwo kostne – zasada działania oraz wskazania
Anna Ratuszniak 1, A,E-F
,
 
,
 
Piotr H. Skarżyński 1,2,3, A,E-F
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Ratuszniak   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.ratuszniak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(3):29-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zdolność ludzkiego układu słuchowego do odbioru sygnałów akustycznych na drodze przewodnictwa kostnego nabiera specyficznego znaczenia w przypadku wad wrodzonych i nabytych ucha zewnętrznego i środkowego. W obecnym wówczas niedosłuchu typu przewodzeniowego lub mieszanego postępowaniem mogą być różne postaci klasycznej rekonstrukcji układu przewodzącego ucha na drodze chirurgicznej. Kiedy jednak możliwości te zostają wyczerpane lub nie przynoszą zadowalającego efektu słuchowego jedynym sposobem na kompensowanie niedosłuchu pozostaje protezowanie na drodze przewodnictwa powietrznego lub kostnego. W przypadku braku możliwości lub przeciwwskazań do protezownia klasycznego na drodze przewodnictwa powietrznego do rozważenia pozostaje zastosowanie urządzenia wykorzystującego kostne przewodnictwo dźwięków. Niniejsza praca opisuje kostną drogę odbioru dźwięków, wskazania i kryteria kwalifikacji do wszczepienia urządzeń na przewodnictwo kostne oraz przybliża budowę i zasadę działania dostępnych rozwiązań.
 
REFERENCJE (27)
1.
Littler TS, Knight JJ, Strange PH. Hearing by bone conduction and the use of bone conduction hearing aids. Proc R Soc Med Lond, 1952; 45: 783–90.
 
2.
Tonndorf J. A new concept of bone conduction. Arch Otolaryngol, 1968; 87: 595–600.
 
3.
von Békésy G. Zur Theorie des Hörens bei der Schallaufnahme durch Knochenleitung. Ann Physik, 1932; 13: 111–36.
 
4.
Weaver EG, Bray CW. The nature of bone conduction as shown in the electrical response of the cochlea. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1936; 45: 822–30.
 
5.
Khanna SM, Tonndorf J, Queller J. Mechanical parameters of hearing by bone conduction. J Acoust Soc Am, 1976; 60: 139–54.
 
6.
Stenfelt S, Goode RL. Bone-conducted sound: Physiological and clinical aspects. Otol Neurotol, 2005; 26(6): 1245–61.
 
7.
Mudry A, Tjellström A. Historical background of bone conduction hearing devices and bone conduction hearing aids. Adv Otorhinolaryngol, 2011; 71: 1–9.
 
8.
Albrektsson T, Johansson C. Osteoinduction, osteoconduction and osseointegration. Eur Spine J, 2001; 10(Suppl 2): 96–101.
 
9.
Håkansson B, Tjellström A, Rosenhall U. Hearing thresholds with direct bone conduction versus conventional bone conduction. Scand Audiol, 1984; 13(1): 3–13.
 
10.
Albrektsson T, Zarb GA. The Branemark osseointegrated implant. Chicago: Quintessence Pub. Co; 1989.
 
11.
Mrówka M. Zastosowanie tytanowych zaczepów osteointegracyjnych w otorynolaryngologii. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Warszawa: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012.
 
12.
Weber BA, Rousht J. Implantable bone-conduction hearing device: Practical considerations. J Am Acad Audiol, 1991; 2: 123–27.
 
13.
Skarżyński H, Szkiełkowska A, Olszewski Ł, Mrówka M, Porowski M, Fabijańska A i wsp. Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu. Now Audiofonol, 2015; 4(1): 9–23.
 
14.
Jovankovičová A, Staník R, Kunzo S, Majáková L, Profant M. Surgery or implantable hearing devices in children with congenital aural atresia: 25 years of our experience. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(7): 975–79.
 
15.
Lipan MJ, Eshraghi AA. Otologic and audiology aspects of microtia repair. Semin Plast Surg, 2011; 25(4): 273–78.
 
16.
Fuchsmann C, Tringali S, Disant F, Buiret G, Dubreuil C, Froehlich P i wsp. Hearing rehabilitation in congenital aural atresia using the bone-anchored hearing aid: audiological and satisfaction results. Acta Otolaryngol, 2010; 130(12): 1343–51.
 
17.
Pfiffner F, Kompis M, Flynn M, Asnes K, Arnold A, Stieger C. Benefits of low-frequency attenuation of baha® in single-sided sensorineural deafness. Ear Hear. 2011; 32(1): 40–45.
 
18.
Wazen JJ, Van Ess MJ, Alameda J, Ortega C, Modisett M, Pinsky K. The Baha system in patients with single-sided deafness and contralateral hearing loss. Otolaryngol Head Neck Surg, 2010; 142(4): 554–59.
 
19.
Yuen HW, Bodmer D, Smilsky K, Nedzelski JM, Chen JM. Management of single-sided deafness with the bone-anchored hearing aid. Otolaryngol Head Neck Surg, 2009; 141(1): 16–23.
 
20.
Candreia C, Birrer R, Fistarol S, Kompis M, Caversaccio M, Arnold A i wsp. Predisposing factors for adverse skin reactions with percutaneous bone anchored hearing devices implanted with skin reduction techniques. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2016; 273(12): 4185–92.
 
21.
Rahne T, Plontke SK. Device-based treatment of mixed hearing loss: An audiological comparison of current hearing systems. HNO, 2015; 64(2): 91–100.
 
22.
Sprinzl GM, Wolf-Magele A. The Bonebridge Bone Conduction Hearing Implant: Indication criteria, surgery and a systematic review of the literature. Clin Otolaryngol, 2016; 41(2): 131–43.
 
23.
Van Rompaey V, Claes G, Verstraeten N, van Dinther J, Zarowski A, Offeciers E i wsp. Skin reactions following BAHA surgery using the skin flap dermatome technique. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2011; 268(3): 373–76.
 
24.
Mrówka M, Skarżyński PH, Osińska K, Skarżyński H. Application of Baha Connect: Long term observations. J Hear Sci, 2017; Suppl 7(2): 77–78.
 
25.
Calon TG, van Hoof M, van den Berge H, de Bruijn AJ, van Tongeren J, Hof JR i wsp. Minimally Invasive Ponto Surgery compared to the linear incision technique without soft tissue reduction for bone conduction hearing implants: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 2016; 17(1): 540.
 
26.
Amonoo-Kuofi K, Kelly A, Neeff M, Brown CR. Experience of bone-anchored hearing aid implantation in children younger than 5 years of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(4): 474–80.
 
27.
Marfatia H, Priya R, Sathe NU, Mishra S. Indian J. Challenges during Baha surgery: Our experience. Otolaryngol Head Neck Surg, 2016; 68(3): 317–21.
 
Scroll to top