PRAKTYKA KLINICZNA
Rehabilitacja ruchowa (rehabilitacja przedsionkowa) w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Grażyna Tacikowska   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa, tel: 503 711 091, e-mail: g.tacikowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):107-111
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Osoby z zaburzeniami narządu przedsionkowego (błędnika) często doznają problemów z utrzymaniem równowagi oraz zawrotów głowy związanych z ruchem lub zmianą położenia głowy. Dolegliwościom tym towarzyszą objawy wtórne związane ze zmniejszeniem aktywności takie jak zmniejszenie siły, utrata zakresu ruchu i zwiększone napięcie mięśniowe (zwłaszcza w rejonie szyi i ramion), co prowadzi do zmęczenia mięśni i bólów głowy. Rehabilitacja przedsionkowa jest specyficzną formą kinezyterapii z udziałem ćwiczeń mających na celu złagodzenie zarówno pierwotnych jak i wtórnych objawów wynikających z zaburzeń narządu przedsionkowego poprzez wzmocnienie kompensacji centralnego układu nerwowego.
 
REFERENCJE (8)
1.
Collewijn H., Martins A.J., Stainman R.M.: Compensatory eye movements during active and passive head movements: fast adaptation to changes in visual magnification. J Physiol (London), 1983; 340: 259–86.
 
2.
Curthoys IS, Halmagyi GM.: Vestibular compensation: A review of oculomotor, neural and clinical of vestibular loss. J Vestib Res, 1995; 5: 67–108.
 
3.
Goodaux E., Halleux J., Gobert C.: Adaptive change of the vestibule ocular reflex in the cat: the effect of a long-term frequency-selective procedure. Exp Brain Res, 1983; 49: 28–29.
 
4.
Herdman S.J, Schubert M.C, Tusa R.J.: Role of central preprogramming in dynamic visual acuity with vestibular loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2001; 127(10): 1205–10.
 
5.
Herdman S.J., Clendaniel R.A., Mattox D.A. i wsp.: Vestibular adaptation exercises and recovery: acute stage following acoustic neuron resection. Otolaryngol Head Neck Surg, 1993; 113: 71–77.
 
6.
Krebs D.E., Gill-Body K.M., Riley P.O., Parker S.W.: Double-blind, placebo controlled trial of rehabilitation for bilateral vestibular hypofunction: preliminary report. Otolaryngol Head Neck Surg, 1993; 109: 735–41.
 
7.
Norre ME.: Treatment of unilateral vestibular hypofunction. (W:) Oosterweld W.J. (red). Otoneurology. New York. Wiley, 1984; 23–39.
 
8.
Shumway-Cook A.; Veda Publication nr 7, 2008.
 
Scroll to top