PRACA BADAWCZA
Funkcje słuchowe u osób śpiewających w chórze
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Dajos
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):100-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie centralnych funkcji słuchowych u osób dorosłych śpiewających w chórze oraz ukazanie, że osoby te nie mają trudności w zakresie przetwarzania wysokości, głośności oraz czasu trwania dźwięków. W badaniu uczestniczyło 38 osób, podzielonych na dwie grupy: badawczą (23 osoby) i kontrolną (15 osób). W grupie badawczej znaleźli się członkowie amatorskiego chóru mieszanego, natomiast grupę kontrolną stanowiły osoby nigdy nie śpiewające w chórze. W niniejszej pracy wykorzystano następujące techniki badawcze: ankieta, którą wypełniali wszyscy badani przed rozpoczęciem innych badań; audiometria tonalna, w celu oceny czułości słuchu u poszczególnych osób; testy centralnych funkcji słuchowych DLI, DLF, DLD, oceniające progi dyskryminacji zmian głośności, wysokości i czasu trwania dźwięków. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż śpiew korzystnie wpływa na centralne funkcje słuchowe. Grupa badawcza osiągnęła lepsze wyniki badań centralnych funkcji słuchowych, niż grupa kontrolna. Oznacza to, iż osoby śpiewające w chórze są w stanie dostrzec mniejsze różnice pomiędzy dwoma dźwiękami, niż osoby z grupy kontrolnej. Szczególnie dużą różnicę można zaobserwować w przypadku dyskryminacji zmian wysokości dźwięku.
 
REFERENCJE (7)
1.
Bonilha A.G., Onofre F., Vieira M.L. i wsp.: Effects of singing classes on pulmonary function and quality of life of COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2009; 4: 1–8.
 
2.
Bukowska A.: Od emocji po fizjologię, czyli o oddziaływaniu muzyki na organizm człowieka, http://arteterapia.pl/artykuly... (18.10.2010), 2010.
 
3.
Gulińska-Grzeluszka D.: Muzyka w aspekcie zdrowia i jakości życia pacjenta geriatrycznego. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne X. Czabański A. (red.). Wydawnictwo Rys. Poznań, 2008.
 
4.
Kreutz G., Bongard S., Rohrmann S. i wsp.: Effects of choir singing or listening on secretory immunoglobulin A, cortisol, and emotional state. J Behav Med., 2004; 27(6): 623–35.
 
5.
Krukow P.: Muzyka i mózg, http://www.racjonalista.pl/kk.... (20.10.2010), 2003.
 
6.
Tomatis A.: Ucho i śpiew. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1995.
 
7.
Wierszyłowski J.: Zarys psychologii muzyki. Warszawa: PWN, 1968.
 
Scroll to top