PRAKTYKA KLINICZNA
Znaczenie współpracy lekarza i psychologa w rehabilitacji pacjenta z szumem usznym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Sarnicka   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-840 Nadarzyn; tel: 022 3560332, 022 3560378, 022 3560329, e-mail: i.sarnicka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):112-115
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Klinice Szumów Usznych od 2004 roku stosowany jest holistyczny model leczenia szumów usznych. Zgłaszając się zatem do Kliniki pacjent zostaje objęty zarówno pomocą ze strony lekarza, jak i psychologa. W artykule autorki prezentują czynniki natury medycznej i psychologicznej, które wpływają na odczucie szumu usznego na zasadzie wzajemnego oddziaływania. Zaprezentowano schemat postępowania z pacjentem zarówno w procesie diagnostycznym, jak i dalszej rehabilitacji, który został opracowany na podstawie długoletniej wzajemnej współpracy. Temat rehabilitacji szumów usznych jest tematem otwartym. Wciąż poszukuje się takich rozwiązań, które przy zastosowaniu kilku skojarzonych metod leczenia pozwoliłyby uzyskać satysfakcjonujące efekty terapii tej dolegliwości w krótkim czasie.
 
REFERENCJE (20)
1.
Andersson G.: Psychological aspects of tinnitus and the application of cognitive–behavioral therapy. Clin Psychol Rev, 2002; 22: 977–90.
 
2.
Andersson G., Ericsson J., Lundh L., Lyttkens L.: Tinnitus and cognitive interference: a Stroop Paradigm study. J Speech Lan Hear Res, 2000; 43: 1168–73.
 
3.
Andersson G., Lyttkens L., Larsen H.C.: Distinguishing levels of tinnitus distress. Clin Otolaryngol Allied Sci, 1999; 24: 404–10.
 
4.
Andersson G., Vretblad P.: Anxiety sensitivity in patients with chronic tinnitus. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 2000; 29(2): 57–64.
 
5.
Bartnik G.., Fabijańska A., Raj-Koziak D. i wsp.: Wyniki habituacji szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej metodą Tinnitus Retraining Therapy. Otorynolaryngologia, 2003; 2(2): 83–89.
 
6.
Bartnik G.: Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2010.
 
7.
Ellis A.: Terapia krótkoterminowa. Lepiej, głębiej, trwalej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2000.
 
8.
Fabijańska A., Bartnik G., Jastreboff P.J. i wsp.: Wstępny wywiad z pacjentem cierpiącym na szumy uszne. Audiofonologia, 1997; XI: 205–9.
 
9.
Halford J.B.S., Anderson S.D.: Anxiety and depression in tinnitus sufferers. J Psychosom Res, 1991; 35(4/5): 383–90.
 
10.
Hallam R.S., Rachman S., Hinchcliffe R.: Psychological aspects of tinnitus. (W:): Rachman S. (red.) Contribution to medical Psychology. Oxford: Pergamon Press, 1984; 3: 31–34.
 
11.
Henry J.L., Wilson P.H.: The Psychological Management of Chronic Tinnitus. A Cognitive-Behavioral Approach. Boston: Allyn and Bacon, 2001.
 
12.
Henry J.L., Wilson P.H.: Coping with tinnitus: Two studies of psychological and audiological characterstics of patients with high and low tinnitus-related distress. Int Tinnitus J, 1995; 1: 85–92.
 
13.
Jastreboff P.J.: Phantom auditory perception (tinnitus): mechanism of generation and perception. Neurosci Res, 1990; 8: 221–54.
 
14.
Kotyło P., Merecz D., Niebudek-Bogusz E., Śliwińska-Kowalska M: Program oceny I interwencji psychologicznej u pacjentów z szumami usznymi. Otolaryngologia, 2006; 5(4): 189–94.
 
15.
Reed G.F.: An audiometric study of 200 cases of subjective tinnitus. Archives of Otolaryngology, 1960; 71: 94–104.
 
16.
Rossiter S., Stevens C., Walker G.: Tinnitus and its effect on working memory and attention. J Speech Lang Hear Res, 2006; 49: 150–60.
 
17.
Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E. i wsp.: Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podtawie Inwentarza Osobowości NEO-FFI oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia. (W:) Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. Lublin, 2009; 2: 115–24.
 
18.
Skarżyński H. (red.).: Szumy uszne w życiu codziennym. Porady praktyczne dla pacjentów. Warszawa: IFPS, 200.
 
19.
Tyler R.S., Baker L.J.: Difficulties experienced by tinnitus sufferers. J Speech Hear Disord, 1983; 48: 150–54.
 
20.
Zöger S., Holgers K.M., Svedlund J.: Psychiatric disorders in tinnitus patients without severe hearing impairment: 24 month follow-up of patients at an audiological clinic, Audiology, 2001; 40: 133–40.
 
Scroll to top