SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie 8th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies (OSSEO 2023), 6–9 września 2023, Denver, Colorado, USA
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 13-02-2024
 
 
Data akceptacji: 17-04-2024
 
 
Data publikacji: 19-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Anna Ratuszniak   

Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Now Audiofonol 2024;13(1):85-86
 
DZIEDZINY
Scroll to top