SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 2nd International Otology Disorders Academy (IODA) Congress, 1–4 listopada 2023, Lizbona, Portugalia
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Audiofonika, Bielsko-Biała
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 12-11-2023
 
 
Data akceptacji: 17-04-2024
 
 
Data publikacji: 19-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Śpiewak   

Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Audiofonika, ul. Karpacka 46, 43-300 Bielsko-Biała
 
 
Now Audiofonol 2024;13(1):87-88
 
DZIEDZINY
Scroll to top