SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z 16th Congress of the European Federation Audiology Societies (EFAS), 3-6 maja 2023, Szybenik, Chorwacja
,
 
Anita Obrycka 3, A-F
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 19-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-10-2023
 
 
Data akceptacji: 17-10-2023
 
 
Data publikacji: 16-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Świerniak-Kukla   

Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2023;12(2):116-119
 
DZIEDZINY
Scroll to top