PRAKTYKA KLINICZNA
Systemy do rejestracji późnych potencjałów korowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Ganc   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.ganc@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(3):69-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Potencjały wywołane definiowane są jako odpowiedzi bioelektryczne struktur mózgu na określony bodziec. Późne potencjały korowe należą do grupy odpowiedzi wywołanych, których miejscem generacji jest przede wszystkim kora mózgu. Zyskują one coraz szersze zastosowanie w diagnostyce różnych schorzeń. Na rynku pojawiają się coraz bardziej skomplikowane systemy umożliwiające wywoływanie i rejestrację odpowiedzi z wyższych pięter drogi słuchowej, wzrokowej i czuciowo-ruchowej. Celem pracy było przedstawienie i ocena dostępnych systemów badawczych i urządzeń do rejestracji późnych potencjałów korowych. Analizy urządzeń dokonano na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych producentów urządzeń do badań późnych potencjałów korowych oraz informacji otrzymanych bezpośrednio od przedstawicieli handlowych w Polsce.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (26)
1.
Milner R. Słuchowe potencjały korowe. Część I. Klasyfikacja oraz wybrane techniczne aspekty rejestracji odpowiedzi. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 17–27.
 
2.
Senderski A. Potencjały związane ze zdarzeniem (ERP) – obiektywne narzędzie do oceny procesu rozumienia mowy. Audiofonologia, 2005; 27: 11–17.
 
3.
Kochanek K. Słuchowe potencjały wywołane. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia kliniczna. Łódź; 2005, s. 163.
 
4.
McPherson D, Ballachanda B. Middle and long latency auditory evoked potentials. W: Roeser V, Dunn H, red. Audiology diagnosis. New York; 2000, 471–501.
 
5.
Kutas M, Hillyard SA. Event-related brain potentials to grammatical errors and semantic anomalies. Mem Cognit, 1983; 11(5): 539–50.
 
6.
Dong S, Reder LM, Yao Y, Liu Y, Chen F. Individual differences in working memory capacity are reflected in different ERP and EEG patterns to task difficulty. Brain Res, 2015; 1616: 146–56.
 
7.
Muir WJ, Squire L, Blackwood DH, Speight MD, St Clair D, Oliver C i wsp. Auditory P300 response in the assessment of Alzheimer’s disease in Down’s syndrome: A 2-year follow-up study. J Ment Defic Res, 1988; 32: 455–63.
 
8.
Tomé D, Sampaio M, Mendes-Ribeiro J, Barbosa F, Marques-Teixeira J. Auditory event-related potentials in children with benign epilepsy with centro-temporal spikes. Epilepsy Res, 2014; 108(10): 1945–49.
 
9.
Weber-Fox C, Hampton Wray A, Arnold H. Early childhood stuttering and electrophysiological indices of language processing. J Fluency Disord, 2013; 38: 206–21.
 
10.
Schaperle RA, Abbas PJ. Peripheral and central contributions to cortical responses in cochlear implant users. Ear Hear, 2015; w druku.
 
11.
Kraus N, Micco AG, Koch DB, McGee T, Carrell T, Sharma A i wsp. The mismatch negativity cortical evoked potential elicited by speech in cochlear-implant users. Hear Res, 1993; 65(1–2): 118–24.
 
12.
Mahmoudian S, Farhadi M, Najafi-Koopaie M, Darestani-Farahani E, Mohebbi M, Denger R i wsp. Central auditory processing during chronić tinnitus as index by topographical maps of the mischmatch negativity obtained with the multifeature paradigm. Brain Res, 2013; 1527: 161–73.
 
13.
Weber-Fox C, Leonard LB, Hampton Wray A, Tomblin JB. Elektrophysiological correlates of rapid auditory and linguistic processing in adolecents with specific language impairment. Brain Lang, 2010; 115(3): 162–81.
 
14.
Stevens C, Sanders L, Neville H. Neurophysiological evidence for selective auditory attention deficits in children with specific language impairment. Brain Res, 2006; 1111(1): 143–52.
 
15.
Roca P, Mulas F, Presentación-Herrero MJ, Ortiz-Sánchez P, Idiazábal-Alecha MA, Miranda-Casas A. Cognitive evoked potentials and executive functions in children with attention deficit hyperactivity disorder. Rev Neurol, 2012; 54(Suppl. 1): 95–103.
 
16.
Roca P, Presentación-Herrero MJ, Miranda-Casas A, Mulas F, Ortiz-Sánchez P. The P300 component as a neurophysiological correlate of behavioural working memory in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Rev Neurol, 2014; 58(Suppl. 1): 51–56.
 
17.
Wiemes GR, Kozlowski L, Mocellin M, Hamerschmidt R, Schuch LH. Cognitive evoked potentials and central auditory processing in children with reading and writing disorders. Braz J Otorhinolaryngol, 2012; 78(3): 91–97.
 
18.
Morlet D, Fischer C. MMN and novelty P3 in coma and other altered states of consciousness: a review. Brain Topogr, 2014; 27(4): 467–79.
 
19.
Li R, Song WQ, Du JB, Huo S, Shan GX. Connecting the P300 to the diagnosis and prognosis of unconscious patients. Neural Regen Res, 2015; 10(3): 473–80.
 
20.
Morand-Beaulieu S, O’Connor KP, Sauvé G, Blanchet PJ, Lavoie ME. Cognitive-behavioral therapy induces sensorimotor and specific electrocortical changes in chronic tic and Tourette’s disorder. Neuropsychologia, 2015; pii: S0028-3932(15)30039-7.
 
21.
Szkiełkowska A, Włodarczyk E, Senderski A, Skarżyński H, Ganc M, Piłka A. Ocena procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią. Otolaryngologia Polska, 2009; 63(1): 54–57.
 
22.
Włodarczyk E, Szkiełkowska A, Senderski A. Ocena funkcji procesów centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią. Standardy Medyczne Pediatria, 2011; 4(8): 100–9.
 
23.
Włodarczyk E, Szkiełkowska A, Skarżyński H, Piłka A. Zaburzenia artykulacji u dzieci ze współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – efekty terapii słuchowej. Otolaryngologia Polska, 2011; 65(5): 339–44.
 
24.
Rusiniak M, Lewandowska M, Wolak T, Pluta A, Milner R, Ganc M i wsp. A modified oddball paradigm for investigating of neural correlates of attention – a simultaneous ERP-fMRI study. MAGMA, 2013; 26(6): 511–26.
 
25.
Milner R, Rusiniak M, Lewandowska M, Wolak T, Ganc M, Piątkowska-Janko E i wsp. Towards neural correlates of auditory stimulus processing: a simultaneous auditory evoked potentials and functional magnetic resonance study using an odd-ball paradigm. Med Sci Monit, 2013; 20: 2256–68.
 
26.
Milner R, Rusiniak M, Wolak T, Piątkowska-Janko E, Naumczyk P, Bogorodzki P. i wsp. Wykorzystanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów korowych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne. Otolaryngologia Polska, 2011; 65(3): 171–83.
 
Scroll to top