PRAKTYKA KLINICZNA
Testy S.I.F.T.E.R. oraz L.I.F.E.-R. i ich zastosowanie w ocenie funkcjonowania dziecka z problemami słuchowymi w szkole
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Ptaszkowska   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, e-mail: a.ptaszkowska@wp.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(3):62-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono opis dwóch testów: S.I.F.T.E.R. – Screening Instrument For Targeting Educational Risk oraz L.I.F.E.-R. – Listening Inventory For Education – Revised oraz ich wykorzystanie w badaniach przeprowadzanych na przestrzeni lat przez różnych badaczy. Kwestionariusze te okazały się przydatnym narzędziem do oceny funkcjonowania dziecka z problemami słuchowymi w środowisku szkolnym. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie wymienionych testów oraz dokonanie ich merytorycznej oceny
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (29)
1.
Anderson K. Screening Instrument For Targeting Educational Risk (SIFTER) in Children with Identified Hearing Loss. Tampa. FL: Educational Audiology Association; 1989, www.sifteranderson.com.
 
2.
Crandell C, Smaldino J, Flexer C. Sound Field Amplification: applications to speech perception and classroom acoustics. Clifton Park: Delmar Learning, 2005; 2nd Edition: 115–31.
 
3.
Smaldino J, Flexer C. Handbook of acoustic acessibility. New York: Thieme Medical Publishers; 2012.
 
4.
Anderson K, Smaldino J. The Listening Inventory for Education (LIFE). FL: Educational Audiology Association; 1998, www.sifteranderson.com.
 
5.
Tharpe AM, Ricketts T, Sladen DP. FM Systems for children with minimal to mild hearing loss. ACCESS: Achieving Clear Communication Employing Sound Solutions. Phonak Proceedings; 2003, http://www.phonak.com/professi....
 
6.
Anderson K. Secondary SIFTER User’s Manual. Tampa. FL: Educational Audiology Association; 2004, www.sifteranderson.com.
 
7.
Anderson K. Holistic Assessment Annual Conference – BATOD South Conference; 2006, http://www.batod.org.uk/conten....
 
8.
Anderson K, Matkin N. Preschool Screening Instrument for Targeting Educational Risk (SIFTER) in children age 3-Kindergarten. Tampa. FL: Educational Audiology Association; 1996, www.sifteranderson.com.
 
9.
Anderson K, Matkin N. Screening Inventory for Targeting Educational Risk – Preschool Version (Preschool S.I.F.T.E.R.); 2002, http://home.earthlink.net/~kar....
 
10.
Anderson K. Secondary SIFTER Screening Instrument For Targeting Educational Risk in Middle and High School Students with Hearing Loss. Karen L, Anderson S, red.; 2002, http://home.earthlink.net/~kar....
 
11.
Hall J, Johnston K, John A, Crandell C. Multiple benefits of Phonac EduLink use by children with Auditory Processing Disorder (APD). Int J Audiol, 2009; 48(6): 371–83.
 
12.
Robyn J. Listening Inventories for Education (LIFE). http://robynblack.weebly.com/u....
 
13.
Anderson K, Smaldino J. Listening Inventory for Education L.I.F.E.; 2002, http://home.earthlink.net/~kar....
 
14.
Anderson K, Smaldino J, Spangler C. LIFE-R The Listening Inventories for Education – Revised; 2011, www.successforkidswithhearingloss.com/tests.
 
15.
Dancer J, Burl NT, Waters S. Effects of unilateral hearing loss on teacher responses to the SIFTER. Screening Instrument for Targeting Educational Risk. American Annals of the Deaf, 1995; 140(3): 29–94.
 
16.
Bess FH, Dodd-Murphy J, Parker RA. Children with minimal sensorineural hearing loss: prevalence, educational performance, and functional status. Ear Hear, 1998; 9(5): 339–54.
 
17.
Crandell CC, Kreisman BM, Smaldino JJ, Kreisman NV. Room acoustics intervention efficacy measures. Seminars in Hearing. Classroom Acoustics, 2004; 25(2): 201–6.
 
18.
Most T. The effects of degree and type of hearing loss on children’s performance in class. Deafness & Education International, 2004; 6(3): 154–66.
 
19.
Gravel JS, Wallace IF. Early otitis media, auditory abilities, and educational risk. American Journal of Speech-Language Pathology, 1995; 4(3): 89–94.
 
20.
Flexer C, Richards C, Buie C. Soundfield Amplification for regular Kindergarten and first classrooms: A longitudinal study of fluctuating hearing loss and pupil performance. Paper presented at the American Academy od Audiology Convention. Phoenix; 1993.
 
21.
Wilson WJ, Jackson A, Pender A, Rose C, Wilson J, Heine C i wsp. The CHAPS, SIFTER, and TAPS-R as predictors of (C) AP skills and (C)APD. J Speech Lang Hear Res, 2011; 54: 278–91.
 
22.
Smoski WJ, Brunt MA, Tannahill JC. Children’s Auditory Performance Scale. Tampa. FL: The Educational Audiology Association; 1998.
 
23.
Gardner MY. Test of Auditory Perceptual Skills – Revised. Austin. TX: Pro-Ed.; 1997.
 
24.
Schow RL, Seikel JA. Screening for (central) auditory processing disorder. W: Musiek FE, Chermak GD, red. Handbook of (central) auditory processing disorder: Auditory neuroscience and diagnosis. 2007; 1: 137–59.
 
25.
Taub CF, Kanis R, Kramer L. Reducing acoustic barriers in classrooms: A report comparing two kindergarten classrooms in an inner-city school. Journal of Educational Audiology, 2003; 11: 69–74.
 
26.
American Speech-Language-Hearing Association. Guidelines for audiologic screening. Rockville; 1996.
 
27.
Kuk F, Kollofski C, Brown S, Melum A, Rosenthal A. Use of a digital heraing aid with directional microphones in school-aged children. J Am Acad Audiol, 1999; 10: 535–48.
 
28.
Darai B. Using sound field FM System to improve literacy scores. Advance for Speech-Language Pathologists & Audiologists, 2000; 10(27): 5–13.
 
29.
Anderson K, Smaldino J. Listening inventories for education: A classroom measurement tool. The Hearing Journal, 1999; 52(10): 74–75.
 
Scroll to top