PRACA PRZEGLĄDOWA
Technologia implantów ślimakowych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Artur Lorens   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; e-mail: a.lorens@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):18-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Implant ślimakowy jest pierwszą protezą neuronalną stosowaną z sukcesem w praktyce klinicznej. W Polsce pierwsza operacja wszczepienia implantu ślimakowego została przeprowadzona w 1992 roku. W pracy przedstawiono rozwój technologii systemu implantu ślimakowego, który na przestrzeni ostatnich 20 lat doprowadził do znacznego zwiększenie korzyści słuchowych u pacjentów korzystających z tej metody leczenia.
 
REFERENCJE (30)
1.
Clark G.M.: Research advances for cochlear implants. Auris Nasus Larynx,1998; 25(1): 73–87.
 
2.
Levitt H.: Cochlear prostheses: L’enfant terrible of auditory rehabilitation J Rehabil Res Dev, 2008; 45(5): ix–xvi.
 
3.
Lorens A., Obrycka A., Geremek A., Skarżyński H.: Analiza wybranych zagadnień dotyczących wykonywania testu elektrostymulacji dla oceny pozaślimakowej drogi słuchowej. Audiofonologia, 1997; XI: 79–88.
 
4.
Lorens A., Walkowiak A., Czyżewski A., Skarżyński H.: Psychophysical measurements in cochlear implant patients. Proceedings of 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, I: 131–34 editors: Klaus Jahnke, Markus Fischer, Monduzzi Editore, Italy, 2000.
 
5.
Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A. i wsp.:The Psychophysical Measurements of Frequency Selectivity from Cochlear Implanted Patients. Structures-Waves-Biomedical Engineering, 2001; X(2): 79–87.
 
6.
Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Obrycka A.: Zastosowanie elektronicznych protez wszczepialnych w leczeniu niedosłuchów. Pol Merk Lek, 2005; 19(111): 487–89.
 
7.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: New methods of deafness and partial deafness treatment. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2006; 26: 75–83.
 
8.
Lorens A., Zgoda M., Obrycka A., Skarżynski H.: Fine Structure Processing improves speech perception as well as objective and subjective benefits in pediatric MED-EL COMBI 40+ users. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2010; 74(12): 1372–78.
 
9.
McDermott H.J., McKay C.M., Vandali A.E.: A new portable sound processor for the University of Melbourne/Nucleus Limited multielectrode cochlear implant. Acoust Soc Am, 1992; 91(6): 3367–71.
 
10.
Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J. i wsp.: Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Audiofonologia, 2001; XX: 43–50.
 
11.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K. i wsp.: Wszczepy wewnątrzślimakowe – stan wiedzy, perspektywy, wskazania do stosowania. Otolaryngol Pol, 1992; Supp. 14: 444–51.
 
12.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A.: Wybrane problemy w zastosowaniu implantów ślimakowych. Otolaryngol Pol, 1993; 47: 444–51.
 
13.
Skarżyński H., Góralówna M., Malesińska M., Geremek A.: I Konferencja Implantów Ślimakowych. Audiofonologia, 1993a; V: 233–36.
 
14.
Skarżyński H., Janczewski G., Góralówna M i wsp.: Wybrane problemy dotyczące programu wszczepów ślimakowych w leczeniu głuchoty. Otolaryngol Pol, 1994; 48(18): 157–60.
 
15.
Skarżyński H.: Wszczep ślimakowy u osoby dorosłej z głuchotą prelingwalną. Otolaryngol Pol, 1994a; 48(15): 152–59.
 
16.
Skarżyński H.: Idea implantu ślimakowego. Otolaryngol Pol, 1994b; 48(15): 9–12.
 
17.
Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M. i wsp.: Wskazania do wszczepów ślimakowych u dzieci. Otolaryngol Pol, 1994c; 48(18): 154–57.
 
18.
Skarżyński H.: Wybrane problemy chirurgiczne związane z implantacją wszczepów ślimakowych. Otolaryngol Pol, 1994d; 48(15): 51–56.
 
19.
Skarżyński H.: Sprawozdanie z udziału w międzynarodowym sympozjum implantów ślimakowych, mowy i słuchu. Otolaryngol Pol, 1995; 49(5): 499–506.
 
20.
Skarżyński H.: Wszczepy ślimakowe – stan obecny i perspektywy. Otolaryngol Pol, 1999; 30, LIII: 45–50.
 
21.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: Wszczepy ślimakowe. Sliwinska-Kowalska M. Audiologia Kliniczna. Łódź. Mediton, 2005.
 
22.
Szuchnik J., Lorens A., Skarżyński H.: Możliwość odbioru mowy u pacjentów korzystających z implantów ślimakowych z różnymi strategiami jej kodowania (MPEAK i SPEAK). Audiofonologia, 1997; XI: 19–26.
 
23.
Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Lorens A.: Porównanie percepcji słuchowej pacjentów korzystających z jednokanałowych implantów ślimakowych po wszczepieniu implantu wielokanałowego. Audiofonologia, 2000; XVIII: 37–43.
 
24.
Tadeusiewicz R.: Sygnał Mowy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1987.
 
25.
Walkowiak A., Lorens A., Wąsowski A., Skarżyński H.: Rozkład pobudzenia (Spread of excitation) – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu słuchowego, Audiofonologia, 2004; 26: 99–104.
 
26.
Walkowiak A., Czyżewski A., Lorens A. i wsp.: Cochlear nerve assessment by measuring the Spread of Excitation (SoE). Audiofonologia, 2005; Supl 67.
 
27.
Wilson B.S., Finley C.C., Farmer J.C. i wsp.: Comparative studies of speech processing strategies for cochlear implants. Laryngoscope, 1988; 98: 1069–77.
 
28.
Wilson B.S., Lawson D.T., Müller J.M. i wsp.: Cochlear implants: some likely next steps. Annu Rev Biomed Eng, 2003; 5: 207–49.
 
29.
Wilson B., Dorman M.: Cochlear implants: a remarkable past and a brilliant future. Hear Res, 2008; 242(1–2): 3–21.
 
30.
Wilson B.S., Finley C.C., Lawson D.T. i wsp.: Better speech recognition with cochlear implants. Nature, 1991; 352: 236–38.
 
Scroll to top