PRACA PRZEGLĄDOWA
Przedoperacyjne wartości progów słyszenia jako kryterium kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Piotrowska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; e-mail: a.piotrowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):24-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wprowadzenie do praktyki klinicznej implantów ślimakowych stworzyło nowe możliwości lepszego słyszenia i komunikacji językowej szerokiej grupie pacjentów. Stymulacja elektryczna zakończeń nerwu słuchowego przez implant ślimakowy stanowi, w świetle aktualnej wiedzy, skuteczną formę protezowania wielu wad słuchu. Wskazania do stosowania implantu ślimakowego określane są za pomocą kryteriów doboru i selekcji pacjentów. Kryteria te zmieniały się znacząco od czasu wprowadzenia tej metody leczenia do praktyki klinicznej. Jednym z kryteriów kwalifikacji jest przedoperacyjna wartość progów słyszenia.

Cel:
W pracy przedstawiono wartości przedoperacyjnych progów słyszenia u pacjentów kwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego.

Wyniki:
Audiologiczne kryteria kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego ewaluowały od obustronnej głuchoty (>110 dB HL) na początku lat 80., poprzez znaczny niedosłuch (>70 dB HL) w latach 90., do aktualnego kryterium, które pozwala na stosowanie tej metody leczenia u pacjentów z częściową głuchotą.

Wnioski:
Rosnąca liczba pacjentów z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego świadczy o rozszerzeniu zakresu wskazań do stosowania stymulacji elektrycznej oraz potwierdza możliwość niesienia efektywnej pomocy terapeutycznej coraz większej grupie osób.

 
REFERENCJE (31)
1.
Anderson I., Weichbold V., D’Haese P.: Three-year follow up of children with open-set speech recognition who use the MED-EL cochlear implant system. Cochlear Implants International, 2004; 5(2): 45–57.
 
2.
Anderson I., Weichbold V., D’Haese P.S. i wsp.: Cochlear implantation in children under the age of two – what do the outcomes show us? Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2004a; 68(4): 425–31.
 
3.
Baumgartner W.D., Jappel A., Morera C. i wsp.: Outcomes in adults implanted with the Flex electrode. Acta Otolaryngol, 2007; 127: 579–86.
 
4.
Boggess W.J., Baker J.E., Balkany T.J.: Loss of residual hearing after cochlear implantation. Laryngoscope, 1989; 99: 1002–5.
 
5.
Burian K., Hochamir-Desoyer I.J., Eisenwort B.: The Vienna cochlear implant program. Otolaryngol Clin North Am, 1986; 19; 313–28.
 
6.
Chouard C.H., MacLeod P.: Implantation of multiple intracochlear electrodes for rehabilitation of total deafness: preliminary report. Laryngoscope, 1976; 86: 1743–51.
 
7.
Di Nardo W., Cantore I., Melillo P. i wsp.: Residual hearing in cochlear implant patients. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2007; 264: 855–60.
 
8.
Gantz B.J., Turner C.W.: Combining Acoustic and Electrical Speech Processing: Iowa/Nucleus Hybrid Implant. Acta Otolaryngol, 2004; 124: 344–47.
 
9.
Gantz B.J., Turner C., Gfeller K.E., Lowder M.W.: Preservation of hearing in cochlear implant surgery: advantages of combined electrical and acoustical speech processing. Laryngoscope, 2005; 115: 796–802.
 
10.
Helms J., Müller J., Schön F. i wsp.: Evaluation of performance with the COMBI40 cochlear implant in adults: a multicentric clinical study. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 1997; 59(1): 23–35.
 
11.
House W.F., Urban J.: Long term results of electrode implantation and electronic stimulation of the cochlea in man. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1973; 82: 504–17.
 
12.
James C., Albegger K., Battmer R. i wsp.: Preservation of residual hearing with cochlear implantation: how and why. Acta Otolaryngol, 2005; 125(5): 481–91.
 
13.
Kiefer J., von Ilberg C., Reimer B. i wsp.: Results of cochlear implantation in patients with severe to profound hearing loss – implications for patients selection. Audiology, 1998; 37: 382–95.
 
14.
Kiefer J., Gstoettner W., Baumgartner W. i wsp.: Conservation of Low-frequency Hearing in Cochlear Implantation. Acta Otolaryngol, 2004; 124: 272–80.
 
15.
Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.: Outcomes of treatment of partial deafness with cochlear implantation: a DUET study. Laryngoscope, 2008; 118(2): 288–94.
 
16.
Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.: A new audio processor for combined electric and acoustic stimulation for the treatment of partial deafness. Acta Otolaryngol., 2012; 132(7): 739–50.
 
17.
Michelson R.P., Schindler R.A.: Multichannel cochlear implant preliminary results in man. Laryngoscope, 1981; 91(1): 38–42.
 
18.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A.: Cochlear implants: state of knowledge, prospects, indications for implantation. Otolaryngol Pol, 1993; 47(5): 444–51.
 
19.
Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K. i wsp.: First cochlear implant in Poland. Otolaryngol Pol, 1993a; 47(5): 427–34.
 
20.
Skarżyński H., Lorens A., D’Haese P. i wsp.: Preservation of residual hearing in children and post-lingually deafened adults after cochlear implantation: an initial study. ORL, 2002; 64: 247–53.
 
21.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): CS26–30.
 
22.
Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A. i wsp.: Applications of electric-acoustic stimulation in patients with profound hearing loss: Case study. International Congress Series. Proceedings of the XVII World Congress of the International federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), 2003a; 1240: 291–95.
 
23.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.: Preservation of low-frequency hearing in partial deafness cochlear implantation. Extended Abstracts from the VIII International Cochlear Implant Conference, Indianapolis, USA: International Congress Series, 2004; 1273: 239–42.
 
24.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A.: Wszczepy ślimakowe. Sliwinska-Kowalska M. Audiologia Kliniczna. Łódź. Mediton: 2005.
 
25.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Partial deafness cochlear implantation provides benefit to a new population of individuals with hearing loss. Acta Otolaryngol, 2006; 126(9): 934–40.
 
26.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Partial deafness cochlear implantation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71(9), 1407–13.
 
27.
Skarżyński H,. Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Preservation of low frequency hearing in partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window surgical approach. Acta Otolaryngol, 2007a; 127(1): 41–48.
 
28.
Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., i wsp.: Partial deafness treatment with the nucleus straight research array cochlear implant. Audiol Neurootol, 2012; 17(2): 82–91.
 
29.
Vermeire K., Anderson I., Flynn M., Ven de Heyning P.: The influence of different speech processorand hearing aid settings on speech perception outcomes in electric acoustic stimulation patients. Ear Hear, 2008; 29: 76–86.
 
30.
Von Ilberg C., Kiefer J., Tillein H. i wsp.: Electric-Acoustic Stimulation of the Auditory System. ORL, 1999; 61: 334–40.
 
31.
Zeng F.G., Popper A.N., Fay R.R.: Cochlear implants. Auditory Prostheses and Electric Hearing. Springer-Verlag New York, 2004.
 
Scroll to top