PRACA PRZEGLĄDOWA
Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 10 lat doświadczeń
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Henryk Skarżyński
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):11-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Leczenie częściowej głuchoty stanowiło wielkie wyzwanie w aspekcie zachowania słuchu przedoperacyjnego i uzupełnienia możliwości słyszenia za pośrednictwem implantu. W szczególności odnosiło się to do sytuacji gdy słuch w zakresie niskich częstotliwości był w normie lub w pełni wydolny i niezbędne było tylko jego elektryczne dopełnienie w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Przeprowadzona przed 10 laty pierwsza operacja elektrycznego dopełnienia do istniejącego, normalnego słuchu pokazała nowy kierunek leczenia różnych częściowych, coraz częściej spotykanych uszkodzeń słuchu. Długi okres obserwacji oraz zebranie bardzo dużego materiału obejmującego ponad 1200 zoperowanych uszu pozwolił na przedstawienie nowej strategii leczenia częściowej głuchoty. Przeprowadzona przed 10 laty pierwsza operacja elektrycznego dopełnienia istniejącego słuchu u osoby dorosłej a w 2004 r. u pierwszego dziecka z takim samym słuchem była poprzedzona 3-letnimi badaniami nad zachowaniem istniejących niewielkich resztek słuchowych u dzieci i dorosłych, które były wzmacniane konwencjonalnymi aparatami słuchowymi i stymulowane elektrycznie za pośrednictwem implantów. Wyniki tych prac, przedstawione w 2000 r. podczas ESPCI w Antwerpii i w 2000 r. podczas Kongresu EUFOS w Berlinie, wskazywały na potrzebę rozszerzenia pierwszych ostrożnych wskazań do stosowania implantów ślimakowych w przypadkach zachowanych w różnym stopniu resztek słuchowych w zakresie niskich częstotliwości. Udokumentowanie dużej grupy zoperowanych uszu z częściową głuchotą podczas 10 lat jej upowszechniania w świecie, potwierdzało zasadność przyjętych wskazań oraz założeń chirurgicznych. W szczególności dotyczą one opracowania własnej strategii operacyjnej opartej na wykonaniu 6 zasadniczych kroków, dojściu do schodów bębenka przez okienko okrągłe i wykorzystaniu niezwykle delikatnych elektrod o długości aktywnej od 20 do 28 mm. Podsumowując, ta nowa strategia pozwoliła na opublikowanie w 2010 r. nowego, kompleksowego podejścia do zachowania istniejącego w różnym stopniu przedoperacyjnego słuchu w coraz większym paśmie niskich częstotliwości i do zachowaniu struktury ślimaka. Pozwoliło to również na zaproponowanie nowej klasyfikacji częściowej głuchoty dla opracowywania wyników homogennych grup pacjentów. Uzupełnieniem działań chirurgicznych był wpływ autora koncepcji na wytworzenie nowych, o różnej długości, niezwykle delikatnych elektrod implantów ślimakowych. Całość podjętych działań zaowocowała rozszerzeniem wskazań do leczenia różnych postaci częściowej głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych.
 
REFERENCJE (18)
1.
von Ilberg C., Kiefer J., Tillein J. i wsp.: Electric-acoustic stimulation of the auditory system. New technology for severe hearing loss. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 1999; 61: 334–40.
 
2.
Gantz B.J., Turner C., Gfeller K.: Expanding cochlear implant technology: Combined electrical and acoustical speech processing. Cochlear Implants Int, 2004; 5(Suppl.1): 8–14.
 
3.
Briggs R.J., Tykocinski M., Stidham K., Roberson J.B.: Cochleostomy site: implications for electrode placement and hearing preservation. Acta Otolaryngol, 2005; 125(8): 870–76.
 
4.
Skarzynski H., Lorens A., Piotrowska A.: Residual acoustic hearing in the ear before and after cochlear implantation. Presentation at the 5th ESPCI in Antwerp, 2000.
 
5.
Skarzynski H., Lorens A., D’Haese P. i wsp.: Preservation of residual hearing in children and post-lingually deafened adults after cochlear implantation: an initial study. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2002; 64(4): 247–53.
 
6.
Skarzynski H., Lorens A., Piotrowska A.: A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): CS20–24.
 
7.
Skarzynski H., Lorens A., Piotrowska A., Anderson I.: Partial deafness cochlear implantation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71: 1407–13.
 
8.
Skarzynski H., Lorens A., Piotrowska A., Skarzynski P.H.: Hearing preservation in partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2010; 16(11), CR555–62.
 
9.
Skarzynski H., Lorens A.: Partial deafness treatment. Cochlear Implant Int, 2010; 11(Suppl.1): 29–41.
 
10.
Skarzynski H., Podskarbi-Fayette R.: A new cochlear implant electrode design for preservation of residual hearing: a temporal bone study. Acta Otolaryngol, 2010; 130: 435–42.
 
11.
Skarzynski H., Lorens A., Matusiak M. i wsp.: Partial deafness treatment with the Nucleus Straight Research Array Cochlear Implant, Audiol Neurootol, 2012; 17(2): 82–91.
 
12.
Skarzynski H., Lorens A., Zgoda M. i wsp.: Atraumatic round window deep insertion of cochlear electrodes. Acta Otolaryngol, 2011; 131(7): 740–49.
 
13.
Prentiss S., Sykes K., Staecker H.: Partial deafness cochlear implantation at the University of Kansas: techniques and outcomes. J Am Acad Audiol, 2010; 21(3): 197–203.
 
14.
Dorman M.F., Gifford R.H.: Combining acoustic and electric stimulation in the service of speech recognition. Int J Audiol, 2010; 49(12): 912–19.
 
15.
Lorens A., Zgoda M., Obrycka A. i wsp.: Fine Structure Processing improves speech perception as well as objective and subjective benefits in pediatric MED-EL COMBI 40+ users. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2010; 74(12): 1372–78.
 
16.
Helbig S., Baumann U., Hey C., Helbig M.: Hearing preservation after complete cochlear coverage in cochlear implantation with the free-fitting FLEXSOFT electrode carrier. Otol Neurotol, 2011; 32(6): 973–79.
 
17.
Gifford R.H., Dorman M.F., Spahr, A.J. i wsp.: Hearing Preservation Surgery: Psychophysical Estimates of Cochlear Damage in Recipients of a short Electrode Array. J Acoust Soc Am, 2008; 124: 2164–73.
 
18.
Wilson BS.: Partial deafness cochlear implantation (PDCI) and electric-acoustic stimulation (EAS).Cochlear Implants Int, 2010; 11(Suppl.1): 5–66. Review.
 
Scroll to top