PRACA PRZEGLĄDOWA
Testy przesiewowe do badania umiejętności czytania i pisania
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Domagała   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul. J. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, e-mail: aneta.domagala@onet.eu
 
 
Now Audiofonol 2015;4(4):45-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano testy przesiewowe wykorzystywane w Polsce do oceny umiejętności czytania i pisania osób objętych kształceniem obowiązkowym. Artykuł powstał na podstawie analizy narzędzi diagnostycznych oferowanych przez wiodące polskie pracownie testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, analizy literatury przedmiotu poświęconej zagadnieniom diagnozy osób z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także na bazie doświadczeń własnych autorek, zebranych podczas wieloletniej pracy diagnostyczno-terapeutycznej, badawczej oraz dydaktycznej – opieki promotorskiej nad studentami kierunku logopedia z audiologią i słuchaczami Podyplomowych Studiów Logopedycznych prowadzącymi badania dotyczące problemów w komunikacji pisemnej.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (26)
1.
Domagała A, Mirecka U. Standard postępowania logopedycznego w przypadku dysleksji rozwojowej. Logopedia, 2008; 37: 116–25.
 
2.
Krasowicz-Kupis G, Wiejak K, Gruszczyńska K. Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (tom I – narzędzia dostępne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych; 2015.
 
3.
Krótki opis polskiego systemu edukacji. www.eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/NSO_PL_2014_0.pdf.
 
4.
Molińska M, Ratajczak A. Edukacja przedszkolna. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych; 2014.
 
5.
Bogdanowicz M, Kalka D, Sajewicz-Radtke U, Radtke BM. Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – wersja skrócona. BATERIA-5/6S [B-5/6 „S”]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; 2011.
 
6.
Koźniewska E, Matuszewski A, Zwierzyńska E. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5). Obserwacyjna metoda dla nauczycieli. http://www.bc.ore.edu.pl Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji; 2010.
 
7.
Korendo M, Cieszyńska J. Test do badania zagrożenia dysleksją SWM. Kraków: Wydawnictwo Metody Krakowskiej; 2012.
 
8.
Koźniewska E, Zwierzyńska E, Matuszewski A. Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP). Adaptacja SGS dla nauczycieli I klasy SP. http://www.bc.ore.edu.pl Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji; 2013.
 
9.
Bogdanowicz M, Kalka D. Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły. SRD-6. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; 2011.
 
10.
Bogdanowicz M, program: Radtke BM, Fomiczow A. Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6) wersja komputerowa – licencja jednostanowiskowa [eSRD-1]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; 2011.
 
11.
Bogdanowicz M, program: Radtke BM, Fomiczow A. Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6) wersja komputerowa – licencja dziesięciostanowiskowa [eSRD10]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; 2011.
 
12.
Bogdanowicz M. Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii – Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia; 2011.
 
13.
Bogdanowicz M. Test czytania głośnego – Dom Marka. [DM]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; 2012.
 
14.
Szczerbiński M, Pelc-Pękala O. Zestaw metod diagnozy trudności w czytaniu. Test Dekodowania. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; 2013.
 
15.
Bogdanowicz M, Kalka D, Sajewicz-Radtke U, Radtke BM. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich – wersja skrócona. BATERIA-8S [B-8 „S”]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; 2010.
 
16.
Bogdanowicz M, Kalka D, Karpińska E, Sajewicz-Radtke U, Radtke BM. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10–12 lat – wersja skrócona. BATERIA-10/12S [B-10/12 „S”]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; 2013.
 
17.
Bogdanowicz M, Kalka D, Karpińska E, Sajewicz-Radtke U, Radtke BM. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów – wersja skrócona. BATERIA-GIMS [B-GIM „S”]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych; 2012.
 
18.
Ober J, Jaśkowska E, Jaśkowski P, Ober JJ. Propozycja nowej metody oceny rozwoju funkcji czytania – test słów i zdań łańcuchowych. Logopedia, 1998; 25: 81–96.
 
19.
Brzezińska A. Poziom umiejętności czytania uczniów szkół podstawowych. Forum Oświatowe, 2004; 2(31): 11–30.
 
20.
Nowotnik A. Funkcjonowanie uwagi a poziom umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja, 2013; 1(121): 71–86.
 
21.
Biekisz J, Sztandera A. Badania przesiewowe skuteczną profilaktyką niepowodzeń szkolnych uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. www.ore.edu.pl [dostęp 26.06.2015 r.].
 
22.
Fawcett A, Nicolson R, Lee R. Pre-School Screening Test (PREST). Pearson Education; 2001.
 
23.
Nicolson R, Fawcett A. Dyslexia Early Screening Test – Second Edition (DEST-2). Pearson Education; 2004.
 
24.
Fawcett A, Nicolson R. Dyslexia Screening Test – Junior (DST-J). Pearson Education; 2004.
 
25.
Fawcett A, Nicolson R. Dyslexia Screening Test – Secondary (DST-S). Pearson Education; 2004.
 
26.
Fawcett A, Nicolson R. Dyslexia Adult Screening Test (DAST). Pearson Education; 1998.
 
Scroll to top