PRAKTYKA KLINICZNA
Zastosowanie elektromiografii w praktyce otolaryngologicznej i foniatrycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Krasnodębska   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.krasnodebska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(4):53-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współcześnie badanie elektromiograficzne jest złotym standardem diagnostycznym i prognostycznym w ocenie systemu nerwowo-mięśniowego. Wykorzystywane jest przede wszystkim w neurologii, do rozpoznawania chorób mięśni i nerwów obwodowych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd literatury światowej na temat współczesnego zastosowania badania elektromiograficznego w otolaryngologii i foniatrii.
 
REFERENCJE (31)
1.
Blitzer A, Brin M, Ramig L. Neurologic disorders of the larynx. Second edition. New York: Thieme; 2009.
 
2.
Weddell G, Feinstein B, Paattle R. The electrical activity of voluntary muscle in man under normal and pathological conditions. Brain, 1944; 67: 178–242.
 
3.
Golseth JG. Diagnostic contributions of the electromyogram. Calif Med, 1950; 73: 355–57.
 
4.
Faaborg-Anderson K. Electromyographic investigation of intrinsic laryngeal muscles in humans. Acta Physiol Scand, 1957; 41(Suppl. 140): 1–149.
 
5.
Buchthal F. Electromyography of intrinsic laryngeal muscles. QJ Exp Physiol Cogn Med Sci, 1959; 44: 137–48.
 
6.
Varadarajan V, Blumin JH, Bock JM. State of the art of laryngeal electromyography. Current Otorhinolaryngology Reports, 2013; 171–77.
 
7.
Fang T, Pei Y, Hsin L, Lin W, Lee L, Li H i wsp. Quantitative laryngeal electromyography assessment of cricothyroid function in patients with unilateral vocal fold paralysis. Laryngoscope, 2015; 125(11): 2530–35.
 
8.
Gavazzoni FB, Scola RH, Lorenzoni PJ, Kay CS, Werneck LC. The clinical value of laryngeal electromyography in laryngeal immobility J Clin Neurosci, 2011; 18(4): 524–27.
 
9.
Koufman JA, Postma GN, Whang CS, Rees CJ, Amin MR, Belafsky PC i wsp. Diagnostic laryngeal electromyography: The Wake Forest experience 1995–1999. Otolaryngol Head Neck Surg, 2001; 124: 603–6.
 
10.
Rontal E, Rontal M, Silverman B, Kileny PR. The clinical differentiation between vocal cord paralysis and vocal cord fixation using electromyography. Laryngoscope, 1993; 103: 133–37.
 
11.
Munin MC, Rosen CA, Zullo T. Utility of laryngeal electromyography in predicting recovery after vocal fold paralysis. Arch Phys Med Rehabil, 2003; 84(8): 1150–53.
 
12.
Wang CC, Chang MH, Virgilio A, Jiang R, Lai H, Wang CP i wsp. Laryngeal electromyography and prognosis of unilateral vocal fold paralysis – A long‐term prospective study. Laryngoscope, 2015; 125(4): 898–903.
 
13.
Mostafa BE, Gadallah NA, Nassar NM, Al Ibiary HM, Fahmy HA, Fouda NM. The role of laryngeal electromyography in vocal fold immobility. J Othorhinolaryngol Relat Spec, 2004; 66(1): 5–10.
 
14.
Eckel HE, Thumfart M, Wassermann K, Vossing M, Thaumfart WF. Cordectomy versus arytenoidectomy in the management of bilateral vocal cord paralysis. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1994; 103: 852–57.
 
15.
Schneider W, Wolf S, Krause J. Electromyographische Untersuchung und Verlaufsbeobachtung von beidseitigen Rekurrensparesen nach Schilddrusenoperationen. HNO, 1997; 45: 551–55.
 
16.
Sulica L, Cultrara A, Blitzer A. Vocal fold paralysis: Causes, outcomes and clinical aspects. W: Sulica L, Blitzer A, red. Vocal Fold Paralysis. Berlin, Heidelberg, New York: Springer; 2006, 33–54.
 
17.
Sulica L, Blitzer A, Brin MF, Stewart CF. Botulinum Toxin management of adductor spasmodic dysphonia after failed recurrent laryngeal nerve section. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2003; 112: 499–505.
 
18.
Wiskirska-Woźnica B. Możliwości obiektywizacji badania foniatrycznego w zaburzeniach mowy. Otorynolaryngologia 2014; 13(3): 127–30.
 
19.
Koivu M. Multi-Motor Unit Potential Analysis and Other Quantitative Techniques for Laryngeal Electromyogram. Journal of Clinical Neurophysiology, 2015; 32(4): 309–13.
 
20.
Atlas G, Lee M. The neural integrity monitor electromyogram tracheal tube: Anesthetic considerations. J Anaesthesiol Clin Pharmacol, 2013; 29(3): 403–4.
 
21.
Arviso L, Johns M, Mathison C, Klein A. Long-term outcomes of injection laryngoplasty in patients with potentially recoverable vocal fold paralysis. Laryngoscope, 2010; 120: 2237–40.
 
22.
Remacle M, Eckel HE, red. Surgery of larynx and trachea. Berlin, Heidelberg: Springer – Verlag; 2010, 257–68.
 
23.
Maronian NC, Waugh P, Robinson L, Hillel AD. Tremor laryngeal dystonia: Treatment of the lateralcricoarytenoid muscle. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2004; 113: 349–55.
 
24.
Kimaid PA, Quagliato EM, Crespo AN, Wolf A, Viana MA, Resende LA. Laryngeal electromyography in movement disorders: preliminary data. Arq Neuropsiquiatr, 2004; 62: 741–44.
 
25.
Freeman FJ, Ushijiama T. Laryngeal muscle activity during stuttering. J Speech Hear Res, 1978; 21: 538–62.
 
26.
Morawska J, Niebudek-Bogusz E. Dysfonia spastyczna – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Otorynolaryngologia, 2014; 13(3): 169–75.
 
27.
Miaśkiewicz B, Szkiełkowska A, Ratyńska J, Skoczylas A, Skarżyński H. Objawy foniatryczno-laryngologiczne w chorobie neuronu ruchowego. Otolaryngologia Polska, 2010; 64: 171–76.
 
28.
Szkiełkowska A, Miaśkiewicz B, Baczyńska-Świerczyńska S, Szymańska E. Trudności terapeutyczne w dysfonii spastycznej – opis przypadku. Polski Merkuriusz Lekarski, 2006; XX, 119: 557–59.
 
29.
Volk G, Hagen R, Pototschnig C, Friedrich G, Nawka T, Arens C i wsp. Laryngeal electromyography: a proposal for guidelines of the European Laryngological Society. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2012; 269(10): 2227–45.
 
30.
Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Wydanie XII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.
 
31.
Obrębowski A. Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; 2008: 96.
 
Scroll to top