PRAKTYKA KLINICZNA
Trening słuchowy u dorosłych pacjentów z jednostronnym głębokim niedosłuchem, użytkowników implantów ślimakowych
,
 
Marika Kruszyńska 1, A-B,D-F
,
 
Artur Lorens 1, A-B,D-F
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Pastuszak   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: d.pastuszak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(4):41-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Osoby z jednostronnym głębokim niedosłuchem stanowią nową grupę pacjentów, których objęto postępowaniem leczniczo-terapeutycznym z wykorzystaniem systemu implantu ślimakowego. Formy postępowania leczniczego proponowane dotychczas tej grupie pacjentów obejmowały zastosowanie aparatu słuchowego typu CROS lub implantu na przewodnictwo kostne typu BAHA. Żadna z nich nie przywraca funkcji słuchowych w uchu głuchym. Sygnał dźwiękowy przenoszony jest bowiem ze strony ucha niesłyszącego do ucha słyszącego prawidłowo, co poprawia funkcjonowanie pacjenta tylko w niektórych sytuacjach. Implant ślimakowy może przywrócić funkcje słuchowe w uchu niesłyszącym. Aby tak się stało, po jego wszczepieniu konieczna jest odpowiednia rehabilitacja słuchowa. Do tej pory program takiej rehabilitacji dostosowany był do osób niesłyszących lub osób z częściową głuchotą. Dla osób prawidłowo słyszących jednym uchem nie było odpowiedniego programu terapeutycznego. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji treningu słuchowego opartego na wiedzy na temat neuroplastyczności mózgu oraz założeniu, że ucho implantowane trenowane jest w sposób izolowany. Największą grupę pacjentów z jednostronnym głębokim niedosłuchem stanowią osoby dorosłe, dlatego w pracy przedstawiono przykładowy program ćwiczeń przeznaczonych właśnie dla tej grupy pacjentów.
 
REFERENCJE (25)
1.
Skarżyński H, Lorens A, Kruszyńska M, Obrycka A, Pastuszak D, Skarżyński PH. The hearing benefit of cochlear implantation for individuals with unilateral hearing loss, but no tinnitus. Acta Oto-Laryngologica, 2017.
 
2.
Kruszyńska M, Lorens A, Obrycka A, Pastuszak D, Skarżyński H. Efekty binauralne u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem, użytkowników systemu implantu ślimakowego. Now Audiofonol, 2016; 5(4): 43–48.
 
3.
Vermeire K, Van de Heyning P. Binaural hearing after cochlear implantation in subjects with unilateral sensorineural deafness and tinnitus. Audiol Neurootol,. 2009; 14: 163–71.
 
4.
Távora-Vieira D, Marino R, Acharya A, Rajan GP. The impact of cochlear implantation on speech understanding, subjective hearing performance, and tinnitus perception in patients with unilateral severe to profound hearing loss. Otol. Neurotol, 2015; 36: 430–36.
 
5.
Lorens A, Kruszyńska M, Obrycka A i wsp. Binaural advantages in using a cochlear implant for adults with profound unilateral hearing loss. Acta-Oto-Laryngologica [w druku].
 
6.
Pruszewicz A, Obrębowski A (red.). Audiologia kliniczna. Zarys. Wyd. 4. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2010.
 
7.
Arndt S, Aschendorff A, Laszig R, Beck R, Schild C, Kroeger S i wsp. Comparison of pseudobinaural hearing to real binaural hearing rehabilitation after cochlear implantation in patients with unilateral deafness and tinnitus. Otol Neurotol, 2011; 32(1): 39–47.
 
8.
Friedmann DR, Ahmed OH, McMenomey SO, Shapiro WH, Waltzman SB, Roland JT Jr. Single-sided deafness cochlear implantation: candidacy, evaluation, and outcomes in children and adults. Otol Neurotol, 2016; 37(2): 154–60.
 
9.
Vlastarakos PV, Nazos K, Tavoulari E-F, Nikolopoulos TP. Cochlear implantation for single-sided deafness: the outcomes. An evidence-based approach. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014; 271(8): 2119–26.
 
10.
Wie OB, Hugo Pripp A, Tvete O. Unilateral deafness in adults: effects on communication and social interaction. Ann Otol Rhinol Laryngol., 2010; 119(11): 772.
 
11.
Iwasaki S, Sano H, Nishio S, Takumi Y, Okamoto M, Usami S i in. Hearing handicap in adults with unilateral deafness and bilateral hearing loss. Otol Neurotol., 2013; 34(4): 644–49.
 
12.
Ratuszniak A, Mrówka M, Skarżyński PH, Skarżyński H. Urządzenia wszczepialne na przewodnictwo kostne – zasada działania oraz wskazania. Now Audiofonol, 2017; 6(3): 29–34.
 
13.
Snapp HA, Holt FD, Liu X, Rajguru SM. Comparison of speech-in-noise and localization benefits in unilateral hearing loss subjects using contralateral routing of signal hearing aids or bone-anchored implants. Otology & Neurotology, 2016; 38: 11–18.
 
14.
Skarżyński H, Janczewski G, Geremek A i wsp. Pierwszy wszczep ślimakowy w Polsce. Otolaryngologia Polska, 1993; 47(5): 427–34.
 
15.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): 20–24.
 
16.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Preservation of low frequency hearing in partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window surgical approach. Acta Otolaryngol, 2007a; 127: 41–48.
 
17.
Laszig R, Aschendorff A, Stecker M, Müller-Deile J, Maune S, Dillier N i wsp. Benefits of bilateral electrical stimulation with the nucleus cochlear implant in adults: 6-month postoperative results. Otol Neurotol, 2004; 25(6): 958–68.
 
18.
Pankowska A, Rostkowska J. Materiał językowy wykorzystywany w rehabilitacji słuchu pacjentów z głuchotą postlingwalną. Now Audiofonol, 2015; 4(2): 75–80.
 
19.
Solnica J, Kobosko J, Pankowska A i wsp. Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów. Now Audiofonol, 2012; 1(1): 31–37.
 
20.
Rostkowska J, Pankowska A. Cele rehabilitacji słuchowej przeznaczonej dla dzieci i dorosłych korzystających z implantu ślimakowego. Now Audiofonol, 2016; 5(1): 58–63.
 
21.
Geremek-Samsonowicz A. Rehabilitacja pacjentów po operacji wszczepienia implantów ślimakowych na przestrzeni 20-letnich doświadczeń. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 30–34.
 
22.
Rostkowska J, Wojewódzka B, Kobosko J i wsp. Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy. Now Audiofonol, 2012; 1: 46–49.
 
23.
Pastuszak D, Kruszyńska M. Trening percepcyjny dla pacjentów z jednostronną głuchotą, użytkowników implantów ślimakowych. Słyszę, 2017; 1(153): 38–39.
 
24.
Fu QJ, Galvin J, Wang X, Nogaki G. Effects of auditory training on adult cochlear implant patients: A preliminary report. Cochlear Implants International, 5 (Supplement 1), 2004: 84–90.
 
25.
Brouns K, Refaie AE, Pryce H. Auditory training and adult rehabilitation: A critical review of the evidence. Global Journal of Health Science, 2011; 3(1): 49–63.
 
Scroll to top