PRAKTYKA KLINICZNA
Postępowanie logopedyczne w zaburzeniach połykania
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Jarzyńska-Bućko   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, Warszawa, tel. 22 31 18 120, e-mail: a.jarzynska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(4):47-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dysfagia to zaburzenie połykania będące wynikiem nerwowo-mięśniowych lub strukturalnych zaburzeń zachodzących w jamie ustnej, gardle i przełyku, upośledzających połykanie. Zaburzenia połykania stanowią problem interdyscyplinarny. W terapii pacjentów powinni uczestniczyć m.in. lekarze foniatrzy, laryngolodzy, neurolodzy, gastrolodzy, a także logopedzi, rehabilitanci i dietetycy. Do zadań logopedów należy diagnostyka zaburzeń fazy ustno-gardłowej połykania oraz przekazanie skutecznych technik terapeutycznych.
 
REFERENCJE (23)
1.
Wiskirska-Woźnica B, Obrębowski A, Żebryk-Stopa A. Rehabilitacja zaburzeń połykania. W: Obrębowski A, red. Wprowadzenie do neurologopedii. Poznań: Termedia; 2012, s. 373–78.
 
2.
Respondek W. Dysfagia. Terapia, 2006; 6(180): 54–58.
 
3.
Narożny W, Szmaj M. Zaburzenia mowy w dysfagii, W: Milewski S, Kuczkowski J, Kaczorowska-Bray K, red. Biomedyczne podstawy logopedii. Gdańsk: Harmonia Universalis; 2014, s. 176–85.
 
4.
Terlikiewicz J, Makarewicz R. Zaburzenia połykania. Polska medycyna paliatywna, 2003; 2(1): 31–38.
 
5.
Groher ME, Bukatman R. The prevalence of swallowing disorders in two teaching hospitals. Dysphagia, 1986; 1: 3–6.
 
6.
Wiskirska-Woźnica B. Wprowadzenie do dysfagii jako problemu wielospecjalistycznego. Otolaryngologia, 2016; 15(2): 59–62.
 
7.
Czernuszko A. Postępowanie w dysfagii neurogennej. Otolaryngologia, 2016; 15(2): 68–74.
 
8.
Litwin M. Logopedyczna terapia zaburzeń połykania w chorobach neurogennych. Logopeda, 2007; 7(1): 125–28.
 
9.
Obrębowski A, Wiskirska-Woźnica B, Obrębowska Z. Zaburzenia połykania w praktyce neurologopedycznej. W: Obrębowski A, red. Wprowadzenie do neurologopedii. Poznań: Termedia; 2012, s. 367–72.
 
10.
Olszewski J, Zielińska-Bliźniewska H, Pietkiewicz P. Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy. Polski Przegląd Otolaryngologiczny, 2011; 11: 44–49.
 
11.
Halczy-Kowalik L. Patofizjologia połykania. W: Kowalik S, Halczy-Kowalik L. Rak jamy ustnej. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskie; 2001.
 
12.
Roden DF, Altman KW. Causes of dysphagia among different age groups: a systematic review of the literature. Otolaryngol Clin North Am; 2013; 46(6): 965–87.
 
13.
Dellomonaco AR, Greco A, Notarnicola M, Parente A, Tedesco A, De Francesco L, Lavermicocca V. Dysfagia i ryzyko żywieniowe w chorobie Parkinsona. W: Pluta-Wojciechowska D, Sambor B, red. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. Gdańsk: Harmonia Universalis; 2017, s. 289–301.
 
14.
Pluta-Wojciechowska D. Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego. Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum; 2013.
 
15.
Pluta-Wojciechowska D. Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń mowy. Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum; 2017.
 
16.
DePippo KL, Holas MA, Reding MJ. Validation of the 3-oz water swallow test for aspiration following stroke. Arch. Neurol, 1992; 49(12): 1259–61.
 
17.
Daniels SK, McAdam CP, Brailey K, Foundas AL. Clinical assessment of swallowing and prediction of dysphagia severity. Am J Speech Lang Pathol, 1997; 6: 17–24.
 
18.
Trapl M, Enderle P, Nowotny M, Teuschl Y, Matz K, Dachenhausen A iwsp. Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. Stroke, 20015; 36(9): 1972–76.
 
19.
Sziełkowska A, Krasnodębska P, Miaśkiewicz B. Zastosowanie elektromiografii w praktyce otolaryngologicznej i foniatrycznej. Now Audiofonol, 2015; 4(4): 53–57.
 
20.
Logemann JA. Dysphagia: evaluation and treatment. Folia phoniatr Logop, 1995; 47.
 
21.
Lewicka T, Stompel D, Boczarska-Jedynak M. Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona. Logopedia Silesiana, 2014; 3: 115–24.
 
22.
Litwin M, Pietrzyk I. Diagnoza i terapia dysfagii. Gliwice: Komlogo; 2013.
 
23.
Fox CM, Morrisom ChE, Raming OL i wsp. Current perspectives on the Lee Silverman Voice Treatment (LSVT®) for individuals with idiopathic Parkins Disease. Am J Speech-Language Path., 2002; 11: 111–23.
 
Scroll to top