STUDIUM PRZYPADKU
Zastosowania systemu Vibrant Soundbridge w obustronnej wadzie wrodzonej ucha środkowego i zewnętrznego u dziecka
,
 
Kamila Osińska 1, B,D-F
,
 
,
 
Piotr H. Skarżyński 1,3,4, A,E-F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Otorynolaryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Zakład Radiologii Klinicznej, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Kamila Osińska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.osinska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(2):49-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Implant ucha środkowego Vibrant Soundbridge stosowany jest u pacjentów z różnymi rodzajami niedosłuchów – z niedosłuchami odbiorczymi w stopniu od łagodnych do umiarkowanych, a także z niedosłuchami mieszanymi i przewodzeniowymi. System ten stosuje się w przypadku wad wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego, kiedy to brak bądź zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego oraz zmienione warunki anatomiczne ucha środkowego stanowią duże ograniczenie w wyborze metody leczenia niedosłuchu. Rozwiązaniem proponowanym w takich przypadkach może być system Vibrant Soundbridge, którego przetwornik FMT (ang. Floating Mass Transducer) może być przytwierdzony do różnych struktur ucha środkowego. Od niedawna jest dostępny nowy typ łącznika – coupler typu SP, który pozwala na zastosowanie bezklipsowego FMT przymocowanego do konglomeratu kosteczek słuchowych.

Materiał i metody:
Opis przypadku dotyczy 11-letniej pacjentki z obustronnym niedosłuchem przewodzeniowym, z obustronną mikrocją i atrezją przewodów słuchowych zewnętrznych. Pacjentka w przeszłości została wielokrotnie poddana operacjom rekonstrukcyjnym przewodów słuchowych zewnętrznych. Efekty tych zabiegów były krótkotrwałe. W związku z brakiem skuteczności dotychczasowego leczenia zdecydowano o wszczepieniu implantów typu Vibrant Soundbridge. Podczas implantacji wykorzystano różne punkty zaczepu przetwornika FMT. W czasie pierwszej operacji – w uchu prawym – przytwierdzono przetwornik do odnogi przedniej strzemiączka. Z kolei w trakcie drugiego zabiegu – w uchu lewym – zastosowano zaczep typu SP – na odnogę krótką kowadełka. Jako ewaluację zastosowanej metody leczenia wykonano audiometrię tonalną przed implantacjami i po nich, audiometrię progową i słowną w wolnym polu z urządzeniami i bez nich oraz przeprowadzono ankietę APHAB, oceniając korzyści słuchowe pacjenta z implantów.

Wyniki:
Stwierdzona u pacjentki poprawa rozumienia mowy oraz subiektywna poprawa funkcjonowania na co dzień dzięki użytkowaniu systemu wskazują na prawidłowość wykonania zróżnicowanych mocowań przetworników FMT oraz korzyści słuchowe z użytkowania systemu VSB.

Wnioski:
Niniejszy opis przypadku wskazuje na podobną skuteczność mocowania systemu Vibrant Soundbridge za pomocą zaczepu na odnogę krótką kowadełka, zostosowanego w leczeniu niedosłuchu spowodowanego wadą wrodzoną ucha środkowego, jak wcześniej stosowane metody. Nowe mocowanie przetwornika pozwala na jeszcze większą elastyczność chirurgiczną w przypadku zmienionych warunków anatomicznych ucha środkowego.

 
REFERENCJE (13)
1.
Skarżyński H, Szkiełkowska A, Olszewski Ł, Mrówka M, Porowski M, Fabijańska A, Skarżyński PH. Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu. Now Audiofonol, 2015; 4(1): 9–23.
 
2.
Colletti L, Carner M, Mandalà M, Veronese S, Colletti V. The Floating Mass Transducer for external auditory canal and middle ear malformations. Otology & Neurotology, 2011; 32(1): 108–15.
 
3.
Vyskocil E, Riss D, Honeder C, Arnoldner C, Hamzavi J i wsp. Vibroplasty in mixed and conductive hearing loss: Comparison of different coupling methods. Laryngoscope, 2014; 124: 1436–43.
 
4.
Kiefer J, Arnold W, Staudenmaier R. Round window stimulation with an implantable hearing aid (Soundbridge) combined with autogenous reconstruction of the auricle – a new approach. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., 2006; 68(6): 378–85.
 
5.
Braun T, Hempel J, Berghaus A. developmental disorders of the ear in children and adolescents conservative and surgical treatment options. Dtsch Arztebl Int., 2014; 111(6): 92–98.
 
6.
Ishimoto S, Ito K, Yamasoba T, Kondo K, Karino S i wsp. Correlation between microtia and temporal bone malformation evaluated using grading system. Arch Otolaryngol Head Neck Surg., 2005; 131: 326–29.
 
7.
Lambert PR. Congenital aural atresia: stability of surgical results. Laryngoscope, 1998; 108(12): 1801–805.
 
8.
Frenzel H, Hanke F, Beltrame M, Steffen A, Schönweiler R, Wollenberg B. Application of the Vibrant Soundbridge to unilateral osseous atresia cases. Laryngoscope, 2009; 119(1): 67–74.
 
9.
Verhaert N, Fuchsmann C, Tringali S, LinaGranade L, Truy E. Strategies of active middle ear implants for hearing rehabilitation in congenital aural atresia. Otol Neurotol, 2011; 32(4): 639–45.
 
10.
Skarzynski H, Olszewski L, Skarzynski PH, Lorens A, Piotrowska A i wsp. Direct round window stimulation with the Med-El Vibrant Soundbridge: 5 years of experience using a technique without interposed fascia. Eur Arch Otorhinolaryngol., 2014; 271(3): 477–82. Epub 2013 Mar 20.
 
11.
Böheim K, Mlynski R, Lenarz T, Schlögel M, Hagen R. Round window vibroplasty: long-term results. Acta Otolaryngol., 2012; 132(10): 1042–48. Epub 2012 Jul 10.
 
12.
Mosnier I, Sterkers O, Bouccara D, Labassi S, Bebear JP i wsp. Benefit of the Vibrant Soundbridge device in patients implanted for 5 to 8 years. Ear Hear, 2008; 29(2): 281–84.
 
13.
Mlynski R, Dalhoff E, Heyd A, Wildenstein D, Rak K i wsp. Standardized active middle-ear implant coupling to the short incus process, Otol Neurotol., 2015; 36(8): 1390–98.
 
Scroll to top