STUDIUM PRZYPADKU
Zastosowanie implantu ucha środkowego Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu typu mieszanego – studium przypadku
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Warszawa/Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Henryk Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: h.skarzynski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(1):77-83
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
System Cochlear MET jest aktywnym implantem ucha środkowego mającym zastosowanie w kompensacji niedosłuchów typu odbiorczego i mieszanego od umiarkowanego do znacznego stopnia.

Opis przypadku:
Przedstawione doniesienie zawiera charakterystykę urządzenia wszczepialnego, opis zastosowanej procedury chirurgicznej, jak również uzyskane wyniki badań audiometrycznych i ankietowych u 60-letniego mężczyzny z obustronnym umiarkowanym ubytkiem słuchu typu mieszanego, któremu w 2014 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach wszczepiono jednostronnie system Cochlear MET do ucha lewego.

Wnioski:
Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań dowodzą skuteczności zastosowanego rozwiązania w przedstawionym przypadku pacjenta w zakresie poprawy czułości słuchu i percepcji mowy w badanym okresie obserwacji. Dane ankietowe dostarczyły informacji o subiektywnej poprawie oceny pacjenta w zakresie zdolności do komunikowania się, jakości percypowanego dźwięku oraz szumów otoczenia w protezie Cochlear MET

 
REFERENCJE (16)
1.
Declau F, Cremers C, Van de Heyning P. Diagnosis and management strategies in congenital atresia of the external auditory canal Study Group on Otological Malformations and Hearing Impairment. Br J Audiol, 1999; 33(5): 313–27.
 
2.
Olszewski Ł, Ratuszniak A, Obrycka A, Porowski M, Skarżyński PH, Pastuszak A i wsp. Middle Ear Implant – a chance for elimination of certain restrictions on sound reception tied with the hearing aids in the partial deafness treatment. 10th ESPCI Athens Medimond, 2011: 21–28.
 
3.
Boeheim K, Pok S-M, Schloegel M, Filzmoser P. Active middle ear implant compared with open-fit hearing aid in sloping high-frequency sensorineural hearing loss. Otol Neurotol, 2010; 31(3): 424–29.
 
4.
BIAP – Bureau International d’Audiophonologie – BIAP – Bureau International d’Audiophonologie, https://www.biap.org/en/compon....
 
5.
Cox RM, Alexander GC. The abbreviated profile of hearing aid benefit. Ear Hear, 1995; 16(2): 176–86.
 
6.
Skarżyński H, Szkiełkowska A, Olszewski Ł, Mrówka M, Porowski M, Fabijańska A i wsp. Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu. Now Audiofonol, 2015; 4(1): 9–23.
 
7.
Wagner F, Todt I, Wagner J, Ernst A. Indications and candidacy for active middle ear implants. Adv Otorhinolaryngol, 2010; 69: 20–26.
 
8.
Colletti V, Soli SD, Carner M, Colletti L. Treatment of mixed hearing losses via implantation of a vibratory transducer on the round window. Int J Audiol, 2006; 45(10): 600–608.
 
9.
Zwartenkot JW, Mulder JJS, Snik AFM, Cremers CWRJ, Mylanus EAM. Active Middle Ear Implantation: Long-term medical and technical follow-up, implant survival, and complications. Otol Neurotol, 2016; 37(5): 513–19.
 
10.
Dumon T. Vibrant soundbridge middle ear implant in otosclerosis: technique – indication. Adv Otorhinolaryngol, 2007; 65: 320–22.
 
11.
Venail F, Lavieille JP, Meller R, Deveze A, Tardivet L, Magnan J. New perspectives for middle ear implants: first results in otosclerosis with mixed hearing loss. The Laryngoscope, 2007; 117(3): 552–55.
 
12.
Skarzynski H, Olszewski L, Skarzynski PH, Lorens A, Piotrowska A, Porowski M i wsp. Direct round window stimulation with the Med-El Vibrant Soundbridge: 5 years of experience using a technique without interposed fascia. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014; 271(3): 477–82.
 
13.
Zwartenkot JW, Hashemi J, Cremers CWRJ, Mulder JJS, Snik AFM. Active middle ear implantation for patients with sensorineural hearing loss and external otitis: long-term outcome in patient satisfaction. Otol Neurotol, 2013; 34(5): 855–61.
 
14.
Kasic JF, Fredrickson JM. The Otologics MET ossicular stimulator. Otolaryngol Clin North Am, 2001; 34(2): 501–13.
 
15.
Kontorinis G, Giesemann AM, Witt T, Goetz F, Schwab B. Controlling the position and the dislocation of the middle ear transducer with high-resolution computed tomography and digital volume tomography: implications for the transducers’ design. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012; 269(4): 1103–10.
 
16.
Kontorinis G, Lenarz T, Schwab B. Anatomic limitations in implantation of middle ear transducer and carina middle ear implants. The Laryngoscope, 2010; 120(11): 2289–93.
 
Scroll to top