PRAKTYKA KLINICZNA
Zastosowanie 24-godzinnej pH-metrii gardłowej w diagnostyce pacjentów z dolegliwościami ze strony gardła i krtani
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Rehabilitacji, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Polska
 
2
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 20-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Włodarczyk   

Klinika Rehabilitacji, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Mokra 17, 05-830, Kajetany/Warszawa, Polska
 
 
Now Audiofonol 2021;10(1):43-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Refluks krtaniowo-gardłowy (LPR) jest przewlekłym procesem chorobowym polegającym na wstecznym ruchu treści płynnej lub gazowej żołądka poprzez przełyk do gardła i krtani, co wywołuje ostre lub przewlekłe objawy zapalenia śluzówki krtani i gardła. W ostatnich latach coraz szerzej stosowana jest 24-godzinna pH-metria gardłowa, która umożliwia monitorowanie pozaprzełykowych manifestacji GERD.

Cel:
Ocena częstości występowanie LPR u pacjentów zgłaszających się z powodu dolegliwości ze strony gardła i krtani, takich jak: ból, pieczenie, przewlekła lub nawracająca chrypka, z zastosowaniem 24-godzinnej pH-metrii gardłowej.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 84 chorych (67 kobiet, 17 mężczyzn) w wieku 18–71 lat (średnia wieku – 48 lat) z dolegliwościami ze strony gardła i krtani. Pacjenci proszeni byli o wypełnienie kwestionariusza Skali Dolegliwości Refluksowych (RSI). Na podstawie obrazu krtani w badaniu wideolaryngostroboskopii wypełniono kwestionariusz Skali Patologii Refluksowej (RFS). U wszystkich pacjentów wykonano 24-godzinną pH-metrię gardłową. LPR rozpoznano na podstawie Ryan Score.

Wyniki:
U ponad połowy pacjentów (59,5%) rozpoznano LPR w pozycji pionowej (Ryan Score >9,41). Biorąc pod uwagę wyniki skali RSI, najczęściej zgłaszaną dolegliwością było chrząkanie, zaraz potem nadmierna ilość wydzieliny, chrypka oraz uczucie przeszkody w gardle. W obrazie krtani dominowały przede wszystkim takie objawy jak: rumień/przekrwienie szczególnie w okolicy chrząstek nalewkowych (ale również innych struktur krtani), przerost spoidła tylnego, obrzęk fałdów głosowych i obrzęk krtani.

Wnioski:
W diagnostyce pacjentów zgłaszających się z powodu dolegliwości ze strony gardła i krtani należy brać pod uwagę występowanie refluksu krtaniowo-gardłowego, szczególnie jeżeli występuje korelacja pomiędzy zgłaszanymi dolegliwościami a obrazem endoskopowym krtani. W diagnostyce LPR użytecznym badaniem jest 24-godzinna pH-metria.

Scroll to top