PRAKTYKA KLINICZNA
Refluks krtaniowo-gardłowy w chorobach laryngologicznych u dzieci
,
 
,
 
Edyta Piłka 3, C-F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Otolaryngologii, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Polska
 
2
Klinika Rehabilitacji,, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany, Polska
 
3
Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 20-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Marta Dołęgowska   

Oddział Otolaryngologii, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404, Łomża, Polska
 
 
Now Audiofonol 2021;10(1):48-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Refluks krtaniowo-gardłowy (LPR) stanowi szczególną postać refluksu żołądkowo-przełykowego, w której płynna i gazowa treść żołądkowa dociera do górnego odcinka układu oddechowego i przewodu pokarmowego. LPR jest coraz częściej rozpoznawanym problemem zdrowotnym w populacji dziecięcej, szczególnie przy współistnieniu innych chorób laryngologicznych. Ze względu na powodowane dolegliwości schorzenie to znajduje się w sferze zainteresowań otolaryngologów, foniatrów, chirurgów, pulmonologów, stomatologów, pediatrów, gastrologów i kardiologów dziecięcych.
Scroll to top