PRACA PRZEGLĄDOWA
Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
Natalia Czajka 1, A,D-E
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 28-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-05-2022
 
 
Data akceptacji: 04-05-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Kołodziejak   

Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mochnackiego 10, 02-042, Warszawa, Polska
 
 
Now Audiofonol 2023;12(1):44-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego jest bardzo rzadko występującą chorobą przewodu słuchowego zewnętrznego oraz kości podstawy czaszki. Schorzenie to może zagrażać życiu chorego, ponieważ prowadzi do martwiczego zapalenia kości. Obserwuje się je najczęściej u osób starszych chorujących na cukrzycę i pacjentów z obniżoną odpornością. Rozpoznanie choroby opiera się na badaniach obrazowych, laboratoryjnych i mikrobiologicznych. Z badań wynika, że etiologicznym czynnikiem izolowanym najczęściej jest Pseudomonas aeruginosa.
Scroll to top