PRAKTYKA KLINICZNA
Diagnoza i usprawnianie słuchu fonematycznego i fonetycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kruczyńska   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, e-mail: anna.kruczynska@umcs.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(4):58-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Słuch fonematyczny jest jednym z elementów warunkujących odbiór i rozumienie mowy. W przypadku jego zaburzenia niezbędne jest przeprowadzenie testów, które dadzą odpowiedź, jak duży jest stopień tego deficytu oraz co powinno być istotne w programowaniu terapii logopedycznej, a także które dźwięki mowy nie są przez pacjenta różnicowane. W niniejszej pracy przedstawiono istotę zaburzenia słuchu fonematycznego, dokonano przeglądu testów do jego diagnozy, dostępnych zarówno w Polsce, jak i na świecie, oraz istniejących metod terapii, wykorzystywanych przez logopedów i pedagogów w pracy z dziećmi mającymi trudności w tym zakresie.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED”.
 
REFERENCJE (18)
1.
Kania JT. Szkice logopedyczne. Warszawa: WSiP; 1982.
 
2.
Rocławski B. Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka. Glottispol; 2010.
 
3.
Kreutzer J, DeLuca J, Caplan B. Encyclopedia of Clinical Neuropsychology. 2011, s. 301–2.
 
4.
Styczek I. Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 1982.
 
5.
Szeląg E, Szymaszek A. Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2006.
 
6.
Kurkowski ZM. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2013.
 
7.
Gruba J. Test do badania słuchu fonemowego. Gliwice: Wydawnictwo „Komlogo”; 2012.
 
8.
Kostrzewski J. Skala pomiaru podstawowych zdolności szkolnych. Warszawa; 1974.
 
9.
Bogdanowicz M. Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. 2009.
 
10.
Grabias S, Kurkowski ZM, Woźniak T. Logopedyczny Test Przesiewowy Dla Dzieci w Wieku Szkolnym. Lublin; 2002.
 
11.
Wepman JM, Reynolds WM. Wepman’s Auditory Discrimination Test™, Second Edition (ADT™). 1987.
 
12.
Goldman R, Fristoe M, Woodcock RW. Goldman Fristoe Woodcock Test of Auditory Discrimination. Circle Pines, MN: American Guidance Service, Inc.; 1970.
 
13.
Aten J, Ross-Swain D. Auditory Phoneme Sequencing Test. 1979.
 
14.
McFadin S. Auditory Discrimination and Lip Reading Skills Inventory. 2006.
 
15.
Lindamood P. Lindamood Auditory Conceptualization Test, Third Edition (LAC-3). 2005.
 
16.
Lass NJ. Speech and Language Advances in Basic Research and Practice. Volume 6; 1981.
 
17.
Flottmann F. The influence of aural training in music on the perspective performance of adult learners. Sound discrimination abilities in an unkown foreign language. 2010.
 
18.
biomed.org.
 
Scroll to top