PRACA PRZEGLĄDOWA
Dyskryminacja słuchowa w zakresie częstotliwości, intensywności i czasu trwania dźwięku – podstawy teoretyczne – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Dajos-Krawczyńska   

Światowe Centrum Słuchu, Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.dajos@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2016;5(1):30-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dyskryminacja słuchowa, jako jedna z funkcji słuchowych, pozwala na identyfikację, rozpoznawanie, rozróżnianie i rozumienie dźwięków. Dyskryminacja słuchowa to miara zdolności układu słuchowego do rozróżniania wrażeń związanych ze zmianą określonej wielkości fizycznej dźwięku – jego częstotliwości, intensywności i czasu trwania. Umiejętność dyskryminacji jest szczególnie ważna w procesie rozumienia mowy. Celem pracy było omówienie podstaw teoretycznych zdolności dyskryminacji słuchowej oraz wskazanie dostępnych metod i testów badania tych funkcji słuchowych.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (26)
1.
Lindner G. Podstawy audiologii pedagogicznej. Warszawa: PWN; 1976.
 
2.
Jorasz U. Wykłady z psychoakustyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; 1998.
 
3.
Hurley RM, Fulton SE. Psychoacoustic considerations and implications for the diagnosis of (Central) Auditory Processing Disorder. W: Musiek FE, Chermak GD, red. Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder. Auditory Neuroscience and Diagnosis, vol. 1. Plural Publishing Inc., 2007; s. 13–52.
 
4.
Musiek F. Pathways: auditory duration discrimination: Time to take a close look? Hearing Journal, 2013; 66(5): 19–20.
 
5.
Ozimek E. Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne. Warszawa–Poznań: PWN; 2002.
 
6.
Moore BC. Wprowadzenie do psychologii słyszenia. Warszawa–Poznań: PWN, 1999.
 
7.
Bungert-Kahl P, Biedermann F, Dörrscheidt GJ, von Cramon D, Rübsamen R. Psychoacoustic test tools for the detection of deficits in central auditory processing: Normative data. Z Audiol, 2004; 43(2): 48–71.
 
8.
Buss E, Hall III JW, Grose J. Psychometric functions for pure tone intensity discrimination: Slope differences in school-aged children and adults. J Acoust Soc Am, 2009; 125(2): 1050–58.
 
9.
Dai H, Micheyl C. Psychometric functions for pure-tone frequency discrimination. J Acoust Soc Am, 2011; 130(1): 263–72.
 
10.
Arlinger S, Jerlvall L, Ahren T, Holmgren E. Thresholds for linear frequency ramps of a continuous pure tone. Acta Otolaryngol, 1977; 83: 317–27.
 
11.
Hartmann W, Rakerd B, Packard T. On measuring the frequency-difference limen for short tones. Percpet Psychophys, 1985; 38(3): 199–207.
 
12.
Sęk A, Moore BCJ. Frequency discrimination as a function of frequency, measured in several ways. J Acoust Soc Am, 1995; 97(4); 2479–86.
 
13.
Sęk A, Skrodzka E, Marszałkiewicz M. Psychoakustyka w pigułce. Instytut Akustyki UAM; 2000.
 
14.
He NJ, Horwitz AR, Dubno JR, Mills JH. Psychometric functions for gap detection in noise measured from young and aged subjects. J Acoust Soc Am, 1999; 106(2): 966–78.
 
15.
Rammsayer TH, Lima SD. Duration discrimination of filled and empty auditory intervals: cognitive and perceptual factors. Percept Psychophys, 1991; 50(6): 565–74.
 
16.
Lapid E, Ulrich R, Rammsayer T. On estimating the difference limen in duration discrimination tasks: a comparison of the 2AFC and the reminder task. Percept Psychophys, 2008; 70(2): 291–305.
 
17.
Griffiths T, Dean J, Woods W, Rees A, Green G. The Newcastle Auditory Battery (NAB): a temporal and spatial test battery for use on adult naïve subjects. Hear Res, 2001; 154: 165–69.
 
18.
Nagle S. Frequency discrimination and (C)APD. Hearing Journal, 2009; 62(2): 36.
 
19.
Halliday LF, Bishop DVM. Frequency discrimination and literacy skills in children with mild to moderate sensorineural hearing loss. J Speech Lang Hear Res, 2005; 48: 1187–203.
 
20.
Simon HJ, Yund EW. Frequency discrimination in listeners with sensorineural hearing loss. Ear and Hearing, 1993; 14(3): 190–201.
 
21.
Fitzgibbons PJ, Gordon-Salant S. Age effects on measures of auditory duration discrimination. J Speech Hear Res, 1994; 37: 662–70.
 
22.
Phillips SL, Gordon-Salant S, Fitzgibbons PJ, Yeni-Komshian GH. Auditory duration discrimination in young and elderly listeners with normal hearing. J Am Acad Audiol, 1994; 5: 210–15.
 
23.
Rota-Donahue C. Neurophysiological bases of frequency discrimination in children with Auditory Processing Disorder or Specific Language Impairment. Dissertation submitted to the Graduate Faculty in Speech-Language-Hearing Sciences in partial fulfillment for the Degree of Doctor of Philosophy. The City University of New York, 2014, http://academicworks.cuny.edu/... viewcontent.cgi?article=1101&context=gc_etds.
 
24.
Noonan K, Bavin EL, Ong B, Grayden D. The relationship between frequency discrimination skills and language development in 5–7 year olds. University of Reading, Proceedings of the Child Language Seminar 2007 – 30th Anniversary, 114–24.
 
25.
Musiek FE, Shinn JB, Jirsa R, Bamiou DE, Baran JA, Zaidan E. GIN (Gaps-In-Noise) Test performance in subjects with confirmed central auditory nervous system involvement. Ear Hear, 2005; 26: 608–18.
 
26.
Dajos K, Piłka A, Senderski A, Kochanek K, Skarżyński H. Wyniki testów ośrodkowych funkcji słuchowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2013; 12(3): 121–28.
 
Scroll to top